Japanese Wine, Sake & Alcoholic Drinks | NTUC FairPrice
Filter

FILTER BY

Country of origin

Japan(170)
New Zealand(1)

Brand

Aichi(1)
Amanoto(1)
Bunkajin(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Choya(2)
Fukuyama(1)
Ginrei Gassan(1)
Hakkaisan(8)
Hakodate(2)
Hakuryu(1)
Hakushika(7)
Hakushika(1)
Hakutsuru(5)
Hanagaki(1)
House Brand(1)
Iichiko(2)
Ikikko(1)
Imamuraya(1)
Imoya(1)
Kamotsuru(3)
Kanjuku(2)
Kiku(1)
Kiku-Masamune(3)
Kikusui(5)
Kingodo(1)
Kings Brewery(1)
Kirei(1)
Kirishima(1)
Kokuryu(1)
Komasa(12)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Kubota(1)
Masumi(5)
Mercian Wine(4)
Nanawarai(1)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(1)
Ozeki(3)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Sawanotsuru(11)
Sawanotsuru Kouji(2)
S&B(1)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
Shirayuki(14)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(2)
Takamine(2)
Takara(29)
Tamano Hikari(1)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Umenoyado(2)
Unaki Honkaku(3)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Yoshinogawa(1)
Zuiyo(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(6)
$10 - $25(46)
>$25(118)

Promotions

Support Local(158)

FILTER BY

Country of origin

Japan(170)
New Zealand(1)

Brand

Aichi(1)
Amanoto(1)
Bunkajin(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Choya(2)
Fukuyama(1)
Ginrei Gassan(1)
Hakkaisan(8)
Hakodate(2)
Hakuryu(1)
Hakushika(7)
Hakushika(1)
Hakutsuru(5)
Hanagaki(1)
House Brand(1)
Iichiko(2)
Ikikko(1)
Imamuraya(1)
Imoya(1)
Kamotsuru(3)
Kanjuku(2)
Kiku(1)
Kiku-Masamune(3)
Kikusui(5)
Kingodo(1)
Kings Brewery(1)
Kirei(1)
Kirishima(1)
Kokuryu(1)
Komasa(12)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Kubota(1)
Masumi(5)
Mercian Wine(4)
Nanawarai(1)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(1)
Ozeki(3)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Sawanotsuru(11)
Sawanotsuru Kouji(2)
S&B(1)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
Shirayuki(14)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(2)
Takamine(2)
Takara(29)
Tamano Hikari(1)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Umenoyado(2)
Unaki Honkaku(3)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Yoshinogawa(1)
Zuiyo(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(6)
$10 - $25(46)
>$25(118)

Promotions

Support Local(158)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country of origin

Japan(170)
New Zealand(1)

Brand

Aichi(1)
Amanoto(1)
Bunkajin(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Choya(2)
Fukuyama(1)
Ginrei Gassan(1)
Hakkaisan(8)
Hakodate(2)
Hakuryu(1)
Hakushika(7)
Hakushika(1)
Hakutsuru(5)
Hanagaki(1)
House Brand(1)
Iichiko(2)
Ikikko(1)
Imamuraya(1)
Imoya(1)
Kamotsuru(3)
Kanjuku(2)
Kiku(1)
Kiku-Masamune(3)
Kikusui(5)
Kingodo(1)
Kings Brewery(1)
Kirei(1)
Kirishima(1)
Kokuryu(1)
Komasa(12)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Kubota(1)
Masumi(5)
Mercian Wine(4)
Nanawarai(1)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(1)
Ozeki(3)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Sawanotsuru(11)
Sawanotsuru Kouji(2)
S&B(1)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
Shirayuki(14)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(2)
Takamine(2)
Takara(29)
Tamano Hikari(1)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Umenoyado(2)
Unaki Honkaku(3)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Yoshinogawa(1)
Zuiyo(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(6)
$10 - $25(46)
>$25(118)

Promotions

Support Local(158)

FILTER BY

Country of origin

Japan(170)
New Zealand(1)

Brand

Aichi(1)
Amanoto(1)
Bunkajin(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Choya(2)
Fukuyama(1)
Ginrei Gassan(1)
Hakkaisan(8)
Hakodate(2)
Hakuryu(1)
Hakushika(7)
Hakushika(1)
Hakutsuru(5)
Hanagaki(1)
House Brand(1)
Iichiko(2)
Ikikko(1)
Imamuraya(1)
Imoya(1)
Kamotsuru(3)
Kanjuku(2)
Kiku(1)
Kiku-Masamune(3)
Kikusui(5)
Kingodo(1)
Kings Brewery(1)
Kirei(1)
Kirishima(1)
Kokuryu(1)
Komasa(12)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Kubota(1)
Masumi(5)
Mercian Wine(4)
Nanawarai(1)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(1)
Ozeki(3)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Sawanotsuru(11)
Sawanotsuru Kouji(2)
S&B(1)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
Shirayuki(14)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(2)
Takamine(2)
Takara(29)
Tamano Hikari(1)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Umenoyado(2)
Unaki Honkaku(3)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Yoshinogawa(1)
Zuiyo(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(6)
$10 - $25(46)
>$25(118)

Promotions

Support Local(158)

Japanese

171 products
Filter

FILTER BY

Country of origin

Japan(170)
New Zealand(1)

Brand

Aichi(1)
Amanoto(1)
Bunkajin(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Choya(2)
Fukuyama(1)
Ginrei Gassan(1)
Hakkaisan(8)
Hakodate(2)
Hakuryu(1)
Hakushika(7)
Hakushika(1)
Hakutsuru(5)
Hanagaki(1)
House Brand(1)
Iichiko(2)
Ikikko(1)
Imamuraya(1)
Imoya(1)
Kamotsuru(3)
Kanjuku(2)
Kiku(1)
Kiku-Masamune(3)
Kikusui(5)
Kingodo(1)
Kings Brewery(1)
Kirei(1)
Kirishima(1)
Kokuryu(1)
Komasa(12)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Kubota(1)
Masumi(5)
Mercian Wine(4)
Nanawarai(1)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(1)
Ozeki(3)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Sawanotsuru(11)
Sawanotsuru Kouji(2)
S&B(1)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
Shirayuki(14)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(2)
Takamine(2)
Takara(29)
Tamano Hikari(1)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Umenoyado(2)
Unaki Honkaku(3)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Yoshinogawa(1)
Zuiyo(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(6)
$10 - $25(46)
>$25(118)

Promotions

Support Local(158)

FILTER BY

Country of origin

Japan(170)
New Zealand(1)

Brand

Aichi(1)
Amanoto(1)
Bunkajin(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Choya(2)
Fukuyama(1)
Ginrei Gassan(1)
Hakkaisan(8)
Hakodate(2)
Hakuryu(1)
Hakushika(7)
Hakushika(1)
Hakutsuru(5)
Hanagaki(1)
House Brand(1)
Iichiko(2)
Ikikko(1)
Imamuraya(1)
Imoya(1)
Kamotsuru(3)
Kanjuku(2)
Kiku(1)
Kiku-Masamune(3)
Kikusui(5)
Kingodo(1)
Kings Brewery(1)
Kirei(1)
Kirishima(1)
Kokuryu(1)
Komasa(12)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Kubota(1)
Masumi(5)
Mercian Wine(4)
Nanawarai(1)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(1)
Ozeki(3)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Sawanotsuru(11)
Sawanotsuru Kouji(2)
S&B(1)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
Shirayuki(14)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(2)
Takamine(2)
Takara(29)
Tamano Hikari(1)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Umenoyado(2)
Unaki Honkaku(3)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Yoshinogawa(1)
Zuiyo(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(6)
$10 - $25(46)
>$25(118)

Promotions

Support Local(158)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country of origin

Japan(170)
New Zealand(1)

Brand

Aichi(1)
Amanoto(1)
Bunkajin(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Choya(2)
Fukuyama(1)
Ginrei Gassan(1)
Hakkaisan(8)
Hakodate(2)
Hakuryu(1)
Hakushika(7)
Hakushika(1)
Hakutsuru(5)
Hanagaki(1)
House Brand(1)
Iichiko(2)
Ikikko(1)
Imamuraya(1)
Imoya(1)
Kamotsuru(3)
Kanjuku(2)
Kiku(1)
Kiku-Masamune(3)
Kikusui(5)
Kingodo(1)
Kings Brewery(1)
Kirei(1)
Kirishima(1)
Kokuryu(1)
Komasa(12)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Kubota(1)
Masumi(5)
Mercian Wine(4)
Nanawarai(1)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(1)
Ozeki(3)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Sawanotsuru(11)
Sawanotsuru Kouji(2)
S&B(1)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
Shirayuki(14)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(2)
Takamine(2)
Takara(29)
Tamano Hikari(1)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Umenoyado(2)
Unaki Honkaku(3)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Yoshinogawa(1)
Zuiyo(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(6)
$10 - $25(46)
>$25(118)

Promotions

Support Local(158)

FILTER BY

Country of origin

Japan(170)
New Zealand(1)

Brand

Aichi(1)
Amanoto(1)
Bunkajin(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Choya(2)
Fukuyama(1)
Ginrei Gassan(1)
Hakkaisan(8)
Hakodate(2)
Hakuryu(1)
Hakushika(7)
Hakushika(1)
Hakutsuru(5)
Hanagaki(1)
House Brand(1)
Iichiko(2)
Ikikko(1)
Imamuraya(1)
Imoya(1)
Kamotsuru(3)
Kanjuku(2)
Kiku(1)
Kiku-Masamune(3)
Kikusui(5)
Kingodo(1)
Kings Brewery(1)
Kirei(1)
Kirishima(1)
Kokuryu(1)
Komasa(12)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Kubota(1)
Masumi(5)
Mercian Wine(4)
Nanawarai(1)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(1)
Ozeki(3)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Sawanotsuru(11)
Sawanotsuru Kouji(2)
S&B(1)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
Shirayuki(14)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(2)
Takamine(2)
Takara(29)
Tamano Hikari(1)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Umenoyado(2)
Unaki Honkaku(3)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Yoshinogawa(1)
Zuiyo(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(6)
$10 - $25(46)
>$25(118)

Promotions

Support Local(158)