Shop Japanese Wine For Everyday Great Value | NTUC FairPrice
Search
Shopping cart
Cart
Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(243)
New Zealand(1)

Brand

Takara(27)
Komasa(18)
Shirayuki(16)
Sawanotsuru(13)
Kirei(13)
Kiku-Masamune(11)
Ozeki(10)
Hakkaisan(8)
Choya(6)
Iichiko(5)
Kikusui(5)
Tomikawa(5)
Horoyoi(4)
Tamano Hikari(4)
Yamadashoten(4)
Mercian Wine(4)
Meiri(4)
Sekai Itto(3)
Baeren(3)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(3)
Masumi(3)
Dassai(3)
Unaki Honkaku(3)
Takamine(2)
Umenoyado(2)
Kanjuku(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
Shinmei(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Ginrei Gassan(2)
Bunkajin(2)
Hakushika(2)
Ohshukubai(2)
Hakutsuru(2)
Nenohi(2)
Mio(2)
Taike Wine(2)
Tahuna(2)
Zuiyo(2)
L'Orient(1)
Momokawa(1)
Kurosawa(1)
Kubota(1)
Koshinokanchubai(1)
Koshino Tosetsuka(1)
Kokuryu(1)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Kirishima(1)
Kingodo(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
Kiku(1)
Sengetsu(1)
Imoya(1)
Shirakawago(1)
Imamuraya(1)
Sugimoto(1)
SunSun Winery(1)
House of Suntory(1)
House Brand(1)
Hanagaki(1)
Hakushika(1)
Hakuryu(1)
Hakodate(1)
Tomioh(1)
Umegae(1)
Fukuyama(1)
Dewazakura(1)
Amanoto(1)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Aichi(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(15)
$10 - $25(57)
>$25(171)

Promotions

Digital Club Exclusive(10)
Support Local(239)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(243)
New Zealand(1)

Brand

Takara(27)
Komasa(18)
Shirayuki(16)
Sawanotsuru(13)
Kirei(13)
Kiku-Masamune(11)
Ozeki(10)
Hakkaisan(8)
Choya(6)
Iichiko(5)
Kikusui(5)
Tomikawa(5)
Horoyoi(4)
Tamano Hikari(4)
Yamadashoten(4)
Mercian Wine(4)
Meiri(4)
Sekai Itto(3)
Baeren(3)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(3)
Masumi(3)
Dassai(3)
Unaki Honkaku(3)
Takamine(2)
Umenoyado(2)
Kanjuku(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
Shinmei(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Ginrei Gassan(2)
Bunkajin(2)
Hakushika(2)
Ohshukubai(2)
Hakutsuru(2)
Nenohi(2)
Mio(2)
Taike Wine(2)
Tahuna(2)
Zuiyo(2)
L'Orient(1)
Momokawa(1)
Kurosawa(1)
Kubota(1)
Koshinokanchubai(1)
Koshino Tosetsuka(1)
Kokuryu(1)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Kirishima(1)
Kingodo(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
Kiku(1)
Sengetsu(1)
Imoya(1)
Shirakawago(1)
Imamuraya(1)
Sugimoto(1)
SunSun Winery(1)
House of Suntory(1)
House Brand(1)
Hanagaki(1)
Hakushika(1)
Hakuryu(1)
Hakodate(1)
Tomioh(1)
Umegae(1)
Fukuyama(1)
Dewazakura(1)
Amanoto(1)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Aichi(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(15)
$10 - $25(57)
>$25(171)

Promotions

Digital Club Exclusive(10)
Support Local(239)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(243)
New Zealand(1)

Brand

Takara(27)
Komasa(18)
Shirayuki(16)
Sawanotsuru(13)
Kirei(13)
Kiku-Masamune(11)
Ozeki(10)
Hakkaisan(8)
Choya(6)
Iichiko(5)
Kikusui(5)
Tomikawa(5)
Horoyoi(4)
Tamano Hikari(4)
Yamadashoten(4)
Mercian Wine(4)
Meiri(4)
Sekai Itto(3)
Baeren(3)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(3)
Masumi(3)
Dassai(3)
Unaki Honkaku(3)
Takamine(2)
Umenoyado(2)
Kanjuku(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
Shinmei(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Ginrei Gassan(2)
Bunkajin(2)
Hakushika(2)
Ohshukubai(2)
Hakutsuru(2)
Nenohi(2)
Mio(2)
Taike Wine(2)
Tahuna(2)
Zuiyo(2)
L'Orient(1)
Momokawa(1)
Kurosawa(1)
Kubota(1)
Koshinokanchubai(1)
Koshino Tosetsuka(1)
Kokuryu(1)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Kirishima(1)
Kingodo(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
Kiku(1)
Sengetsu(1)
Imoya(1)
Shirakawago(1)
Imamuraya(1)
Sugimoto(1)
SunSun Winery(1)
House of Suntory(1)
House Brand(1)
Hanagaki(1)
Hakushika(1)
Hakuryu(1)
Hakodate(1)
Tomioh(1)
Umegae(1)
Fukuyama(1)
Dewazakura(1)
Amanoto(1)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Aichi(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(15)
$10 - $25(57)
>$25(171)

Promotions

Digital Club Exclusive(10)
Support Local(239)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(243)
New Zealand(1)

Brand

Takara(27)
Komasa(18)
Shirayuki(16)
Sawanotsuru(13)
Kirei(13)
Kiku-Masamune(11)
Ozeki(10)
Hakkaisan(8)
Choya(6)
Iichiko(5)
Kikusui(5)
Tomikawa(5)
Horoyoi(4)
Tamano Hikari(4)
Yamadashoten(4)
Mercian Wine(4)
Meiri(4)
Sekai Itto(3)
Baeren(3)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(3)
Masumi(3)
Dassai(3)
Unaki Honkaku(3)
Takamine(2)
Umenoyado(2)
Kanjuku(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
Shinmei(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Ginrei Gassan(2)
Bunkajin(2)
Hakushika(2)
Ohshukubai(2)
Hakutsuru(2)
Nenohi(2)
Mio(2)
Taike Wine(2)
Tahuna(2)
Zuiyo(2)
L'Orient(1)
Momokawa(1)
Kurosawa(1)
Kubota(1)
Koshinokanchubai(1)
Koshino Tosetsuka(1)
Kokuryu(1)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Kirishima(1)
Kingodo(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
Kiku(1)
Sengetsu(1)
Imoya(1)
Shirakawago(1)
Imamuraya(1)
Sugimoto(1)
SunSun Winery(1)
House of Suntory(1)
House Brand(1)
Hanagaki(1)
Hakushika(1)
Hakuryu(1)
Hakodate(1)
Tomioh(1)
Umegae(1)
Fukuyama(1)
Dewazakura(1)
Amanoto(1)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Aichi(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(15)
$10 - $25(57)
>$25(171)

Promotions

Digital Club Exclusive(10)
Support Local(239)

Japanese Wine

244 products
Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(243)
New Zealand(1)

Brand

Takara(27)
Komasa(18)
Shirayuki(16)
Sawanotsuru(13)
Kirei(13)
Kiku-Masamune(11)
Ozeki(10)
Hakkaisan(8)
Choya(6)
Iichiko(5)
Kikusui(5)
Tomikawa(5)
Horoyoi(4)
Tamano Hikari(4)
Yamadashoten(4)
Mercian Wine(4)
Meiri(4)
Sekai Itto(3)
Baeren(3)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(3)
Masumi(3)
Dassai(3)
Unaki Honkaku(3)
Takamine(2)
Umenoyado(2)
Kanjuku(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
Shinmei(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Ginrei Gassan(2)
Bunkajin(2)
Hakushika(2)
Ohshukubai(2)
Hakutsuru(2)
Nenohi(2)
Mio(2)
Taike Wine(2)
Tahuna(2)
Zuiyo(2)
L'Orient(1)
Momokawa(1)
Kurosawa(1)
Kubota(1)
Koshinokanchubai(1)
Koshino Tosetsuka(1)
Kokuryu(1)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Kirishima(1)
Kingodo(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
Kiku(1)
Sengetsu(1)
Imoya(1)
Shirakawago(1)
Imamuraya(1)
Sugimoto(1)
SunSun Winery(1)
House of Suntory(1)
House Brand(1)
Hanagaki(1)
Hakushika(1)
Hakuryu(1)
Hakodate(1)
Tomioh(1)
Umegae(1)
Fukuyama(1)
Dewazakura(1)
Amanoto(1)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Aichi(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(15)
$10 - $25(57)
>$25(171)

Promotions

Digital Club Exclusive(10)
Support Local(239)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(243)
New Zealand(1)

Brand

Takara(27)
Komasa(18)
Shirayuki(16)
Sawanotsuru(13)
Kirei(13)
Kiku-Masamune(11)
Ozeki(10)
Hakkaisan(8)
Choya(6)
Iichiko(5)
Kikusui(5)
Tomikawa(5)
Horoyoi(4)
Tamano Hikari(4)
Yamadashoten(4)
Mercian Wine(4)
Meiri(4)
Sekai Itto(3)
Baeren(3)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(3)
Masumi(3)
Dassai(3)
Unaki Honkaku(3)
Takamine(2)
Umenoyado(2)
Kanjuku(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
Shinmei(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Ginrei Gassan(2)
Bunkajin(2)
Hakushika(2)
Ohshukubai(2)
Hakutsuru(2)
Nenohi(2)
Mio(2)
Taike Wine(2)
Tahuna(2)
Zuiyo(2)
L'Orient(1)
Momokawa(1)
Kurosawa(1)
Kubota(1)
Koshinokanchubai(1)
Koshino Tosetsuka(1)
Kokuryu(1)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Kirishima(1)
Kingodo(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
Kiku(1)
Sengetsu(1)
Imoya(1)
Shirakawago(1)
Imamuraya(1)
Sugimoto(1)
SunSun Winery(1)
House of Suntory(1)
House Brand(1)
Hanagaki(1)
Hakushika(1)
Hakuryu(1)
Hakodate(1)
Tomioh(1)
Umegae(1)
Fukuyama(1)
Dewazakura(1)
Amanoto(1)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Aichi(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(15)
$10 - $25(57)
>$25(171)

Promotions

Digital Club Exclusive(10)
Support Local(239)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(243)
New Zealand(1)

Brand

Takara(27)
Komasa(18)
Shirayuki(16)
Sawanotsuru(13)
Kirei(13)
Kiku-Masamune(11)
Ozeki(10)
Hakkaisan(8)
Choya(6)
Iichiko(5)
Kikusui(5)
Tomikawa(5)
Horoyoi(4)
Tamano Hikari(4)
Yamadashoten(4)
Mercian Wine(4)
Meiri(4)
Sekai Itto(3)
Baeren(3)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(3)
Masumi(3)
Dassai(3)
Unaki Honkaku(3)
Takamine(2)
Umenoyado(2)
Kanjuku(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
Shinmei(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Ginrei Gassan(2)
Bunkajin(2)
Hakushika(2)
Ohshukubai(2)
Hakutsuru(2)
Nenohi(2)
Mio(2)
Taike Wine(2)
Tahuna(2)
Zuiyo(2)
L'Orient(1)
Momokawa(1)
Kurosawa(1)
Kubota(1)
Koshinokanchubai(1)
Koshino Tosetsuka(1)
Kokuryu(1)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Kirishima(1)
Kingodo(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
Kiku(1)
Sengetsu(1)
Imoya(1)
Shirakawago(1)
Imamuraya(1)
Sugimoto(1)
SunSun Winery(1)
House of Suntory(1)
House Brand(1)
Hanagaki(1)
Hakushika(1)
Hakuryu(1)
Hakodate(1)
Tomioh(1)
Umegae(1)
Fukuyama(1)
Dewazakura(1)
Amanoto(1)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Aichi(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(15)
$10 - $25(57)
>$25(171)

Promotions

Digital Club Exclusive(10)
Support Local(239)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(243)
New Zealand(1)

Brand

Takara(27)
Komasa(18)
Shirayuki(16)
Sawanotsuru(13)
Kirei(13)
Kiku-Masamune(11)
Ozeki(10)
Hakkaisan(8)
Choya(6)
Iichiko(5)
Kikusui(5)
Tomikawa(5)
Horoyoi(4)
Tamano Hikari(4)
Yamadashoten(4)
Mercian Wine(4)
Meiri(4)
Sekai Itto(3)
Baeren(3)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(3)
Masumi(3)
Dassai(3)
Unaki Honkaku(3)
Takamine(2)
Umenoyado(2)
Kanjuku(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
Shinmei(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Ginrei Gassan(2)
Bunkajin(2)
Hakushika(2)
Ohshukubai(2)
Hakutsuru(2)
Nenohi(2)
Mio(2)
Taike Wine(2)
Tahuna(2)
Zuiyo(2)
L'Orient(1)
Momokawa(1)
Kurosawa(1)
Kubota(1)
Koshinokanchubai(1)
Koshino Tosetsuka(1)
Kokuryu(1)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Kirishima(1)
Kingodo(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
Kiku(1)
Sengetsu(1)
Imoya(1)
Shirakawago(1)
Imamuraya(1)
Sugimoto(1)
SunSun Winery(1)
House of Suntory(1)
House Brand(1)
Hanagaki(1)
Hakushika(1)
Hakuryu(1)
Hakodate(1)
Tomioh(1)
Umegae(1)
Fukuyama(1)
Dewazakura(1)
Amanoto(1)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Aichi(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(15)
$10 - $25(57)
>$25(171)

Promotions

Digital Club Exclusive(10)
Support Local(239)