Japanese Wine, Sake & Alcoholic Drinks | NTUC FairPrice
Search
$79.00toFREEdelivery
Shopping cart
Cart
Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(243)
New Zealand(1)

Brand

Takara(27)
Komasa(18)
Kirei(14)
Shirayuki(13)
Sawanotsuru(12)
Kiku-Masamune(11)
Ozeki(10)
Hakkaisan(9)
Choya(8)
Hikami(6)
Kikusui(6)
Hakushika(5)
Masumi(5)
Iichiko(5)
Tamano Hikari(5)
Mercian Wine(4)
Meiri(4)
Horoyoi(4)
Hakutsuru(3)
Unaki Honkaku(3)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(3)
Sekai Itto(3)
Hakodate(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
Kanjuku(2)
Takamine(2)
Ginrei Gassan(2)
Momokawa(2)
Umenoyado(2)
Dewazakura(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Bunkajin(2)
Zuiyo(2)
Tahuna(2)
Ohshukubai(2)
Koshino Tosetsuka(1)
Kubota(1)
L'Orient(1)
Kokuryu(1)
Kirishima(1)
Kingodo(1)
Mio(1)
Kikuno Tsukasa(1)
Kiku(1)
Koshinokanchubai(1)
Kamotsuru(1)
Kamoshibito(1)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Imoya(1)
Imamuraya(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
House of Suntory(1)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
House Brand(1)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Hikari(1)
Hanagaki(1)
Hakushika(1)
Hakuryu(1)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Umegae(1)
Fukuyama(1)
Amanoto(1)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Yoshinogawa(1)
Aichi(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(12)
$10 - $25(60)
>$25(171)

Promotions

Support Local(236)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(243)
New Zealand(1)

Brand

Takara(27)
Komasa(18)
Kirei(14)
Shirayuki(13)
Sawanotsuru(12)
Kiku-Masamune(11)
Ozeki(10)
Hakkaisan(9)
Choya(8)
Hikami(6)
Kikusui(6)
Hakushika(5)
Masumi(5)
Iichiko(5)
Tamano Hikari(5)
Mercian Wine(4)
Meiri(4)
Horoyoi(4)
Hakutsuru(3)
Unaki Honkaku(3)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(3)
Sekai Itto(3)
Hakodate(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
Kanjuku(2)
Takamine(2)
Ginrei Gassan(2)
Momokawa(2)
Umenoyado(2)
Dewazakura(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Bunkajin(2)
Zuiyo(2)
Tahuna(2)
Ohshukubai(2)
Koshino Tosetsuka(1)
Kubota(1)
L'Orient(1)
Kokuryu(1)
Kirishima(1)
Kingodo(1)
Mio(1)
Kikuno Tsukasa(1)
Kiku(1)
Koshinokanchubai(1)
Kamotsuru(1)
Kamoshibito(1)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Imoya(1)
Imamuraya(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
House of Suntory(1)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
House Brand(1)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Hikari(1)
Hanagaki(1)
Hakushika(1)
Hakuryu(1)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Umegae(1)
Fukuyama(1)
Amanoto(1)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Yoshinogawa(1)
Aichi(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(12)
$10 - $25(60)
>$25(171)

Promotions

Support Local(236)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(243)
New Zealand(1)

Brand

Takara(27)
Komasa(18)
Kirei(14)
Shirayuki(13)
Sawanotsuru(12)
Kiku-Masamune(11)
Ozeki(10)
Hakkaisan(9)
Choya(8)
Hikami(6)
Kikusui(6)
Hakushika(5)
Masumi(5)
Iichiko(5)
Tamano Hikari(5)
Mercian Wine(4)
Meiri(4)
Horoyoi(4)
Hakutsuru(3)
Unaki Honkaku(3)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(3)
Sekai Itto(3)
Hakodate(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
Kanjuku(2)
Takamine(2)
Ginrei Gassan(2)
Momokawa(2)
Umenoyado(2)
Dewazakura(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Bunkajin(2)
Zuiyo(2)
Tahuna(2)
Ohshukubai(2)
Koshino Tosetsuka(1)
Kubota(1)
L'Orient(1)
Kokuryu(1)
Kirishima(1)
Kingodo(1)
Mio(1)
Kikuno Tsukasa(1)
Kiku(1)
Koshinokanchubai(1)
Kamotsuru(1)
Kamoshibito(1)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Imoya(1)
Imamuraya(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
House of Suntory(1)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
House Brand(1)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Hikari(1)
Hanagaki(1)
Hakushika(1)
Hakuryu(1)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Umegae(1)
Fukuyama(1)
Amanoto(1)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Yoshinogawa(1)
Aichi(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(12)
$10 - $25(60)
>$25(171)

Promotions

Support Local(236)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(243)
New Zealand(1)

Brand

Takara(27)
Komasa(18)
Kirei(14)
Shirayuki(13)
Sawanotsuru(12)
Kiku-Masamune(11)
Ozeki(10)
Hakkaisan(9)
Choya(8)
Hikami(6)
Kikusui(6)
Hakushika(5)
Masumi(5)
Iichiko(5)
Tamano Hikari(5)
Mercian Wine(4)
Meiri(4)
Horoyoi(4)
Hakutsuru(3)
Unaki Honkaku(3)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(3)
Sekai Itto(3)
Hakodate(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
Kanjuku(2)
Takamine(2)
Ginrei Gassan(2)
Momokawa(2)
Umenoyado(2)
Dewazakura(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Bunkajin(2)
Zuiyo(2)
Tahuna(2)
Ohshukubai(2)
Koshino Tosetsuka(1)
Kubota(1)
L'Orient(1)
Kokuryu(1)
Kirishima(1)
Kingodo(1)
Mio(1)
Kikuno Tsukasa(1)
Kiku(1)
Koshinokanchubai(1)
Kamotsuru(1)
Kamoshibito(1)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Imoya(1)
Imamuraya(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
House of Suntory(1)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
House Brand(1)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Hikari(1)
Hanagaki(1)
Hakushika(1)
Hakuryu(1)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Umegae(1)
Fukuyama(1)
Amanoto(1)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Yoshinogawa(1)
Aichi(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(12)
$10 - $25(60)
>$25(171)

Promotions

Support Local(236)

Japanese Wine

244 products
Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(243)
New Zealand(1)

Brand

Takara(27)
Komasa(18)
Kirei(14)
Shirayuki(13)
Sawanotsuru(12)
Kiku-Masamune(11)
Ozeki(10)
Hakkaisan(9)
Choya(8)
Hikami(6)
Kikusui(6)
Hakushika(5)
Masumi(5)
Iichiko(5)
Tamano Hikari(5)
Mercian Wine(4)
Meiri(4)
Horoyoi(4)
Hakutsuru(3)
Unaki Honkaku(3)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(3)
Sekai Itto(3)
Hakodate(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
Kanjuku(2)
Takamine(2)
Ginrei Gassan(2)
Momokawa(2)
Umenoyado(2)
Dewazakura(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Bunkajin(2)
Zuiyo(2)
Tahuna(2)
Ohshukubai(2)
Koshino Tosetsuka(1)
Kubota(1)
L'Orient(1)
Kokuryu(1)
Kirishima(1)
Kingodo(1)
Mio(1)
Kikuno Tsukasa(1)
Kiku(1)
Koshinokanchubai(1)
Kamotsuru(1)
Kamoshibito(1)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Imoya(1)
Imamuraya(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
House of Suntory(1)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
House Brand(1)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Hikari(1)
Hanagaki(1)
Hakushika(1)
Hakuryu(1)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Umegae(1)
Fukuyama(1)
Amanoto(1)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Yoshinogawa(1)
Aichi(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(12)
$10 - $25(60)
>$25(171)

Promotions

Support Local(236)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(243)
New Zealand(1)

Brand

Takara(27)
Komasa(18)
Kirei(14)
Shirayuki(13)
Sawanotsuru(12)
Kiku-Masamune(11)
Ozeki(10)
Hakkaisan(9)
Choya(8)
Hikami(6)
Kikusui(6)
Hakushika(5)
Masumi(5)
Iichiko(5)
Tamano Hikari(5)
Mercian Wine(4)
Meiri(4)
Horoyoi(4)
Hakutsuru(3)
Unaki Honkaku(3)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(3)
Sekai Itto(3)
Hakodate(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
Kanjuku(2)
Takamine(2)
Ginrei Gassan(2)
Momokawa(2)
Umenoyado(2)
Dewazakura(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Bunkajin(2)
Zuiyo(2)
Tahuna(2)
Ohshukubai(2)
Koshino Tosetsuka(1)
Kubota(1)
L'Orient(1)
Kokuryu(1)
Kirishima(1)
Kingodo(1)
Mio(1)
Kikuno Tsukasa(1)
Kiku(1)
Koshinokanchubai(1)
Kamotsuru(1)
Kamoshibito(1)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Imoya(1)
Imamuraya(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
House of Suntory(1)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
House Brand(1)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Hikari(1)
Hanagaki(1)
Hakushika(1)
Hakuryu(1)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Umegae(1)
Fukuyama(1)
Amanoto(1)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Yoshinogawa(1)
Aichi(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(12)
$10 - $25(60)
>$25(171)

Promotions

Support Local(236)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(243)
New Zealand(1)

Brand

Takara(27)
Komasa(18)
Kirei(14)
Shirayuki(13)
Sawanotsuru(12)
Kiku-Masamune(11)
Ozeki(10)
Hakkaisan(9)
Choya(8)
Hikami(6)
Kikusui(6)
Hakushika(5)
Masumi(5)
Iichiko(5)
Tamano Hikari(5)
Mercian Wine(4)
Meiri(4)
Horoyoi(4)
Hakutsuru(3)
Unaki Honkaku(3)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(3)
Sekai Itto(3)
Hakodate(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
Kanjuku(2)
Takamine(2)
Ginrei Gassan(2)
Momokawa(2)
Umenoyado(2)
Dewazakura(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Bunkajin(2)
Zuiyo(2)
Tahuna(2)
Ohshukubai(2)
Koshino Tosetsuka(1)
Kubota(1)
L'Orient(1)
Kokuryu(1)
Kirishima(1)
Kingodo(1)
Mio(1)
Kikuno Tsukasa(1)
Kiku(1)
Koshinokanchubai(1)
Kamotsuru(1)
Kamoshibito(1)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Imoya(1)
Imamuraya(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
House of Suntory(1)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
House Brand(1)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Hikari(1)
Hanagaki(1)
Hakushika(1)
Hakuryu(1)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Umegae(1)
Fukuyama(1)
Amanoto(1)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Yoshinogawa(1)
Aichi(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(12)
$10 - $25(60)
>$25(171)

Promotions

Support Local(236)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(243)
New Zealand(1)

Brand

Takara(27)
Komasa(18)
Kirei(14)
Shirayuki(13)
Sawanotsuru(12)
Kiku-Masamune(11)
Ozeki(10)
Hakkaisan(9)
Choya(8)
Hikami(6)
Kikusui(6)
Hakushika(5)
Masumi(5)
Iichiko(5)
Tamano Hikari(5)
Mercian Wine(4)
Meiri(4)
Horoyoi(4)
Hakutsuru(3)
Unaki Honkaku(3)
Nishi Shuzo(3)
Okunomatsu(3)
Sekai Itto(3)
Hakodate(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
Kanjuku(2)
Takamine(2)
Ginrei Gassan(2)
Momokawa(2)
Umenoyado(2)
Dewazakura(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Bunkajin(2)
Zuiyo(2)
Tahuna(2)
Ohshukubai(2)
Koshino Tosetsuka(1)
Kubota(1)
L'Orient(1)
Kokuryu(1)
Kirishima(1)
Kingodo(1)
Mio(1)
Kikuno Tsukasa(1)
Kiku(1)
Koshinokanchubai(1)
Kamotsuru(1)
Kamoshibito(1)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Imoya(1)
Imamuraya(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
House of Suntory(1)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
House Brand(1)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Hikari(1)
Hanagaki(1)
Hakushika(1)
Hakuryu(1)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Umegae(1)
Fukuyama(1)
Amanoto(1)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Yoshinogawa(1)
Aichi(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(12)
$10 - $25(60)
>$25(171)

Promotions

Support Local(236)