Japanese Wine, Sake & Alcoholic Drinks | NTUC FairPrice
Search
$79.00 to FREE delivery
Shopping cart
Cart
Filter

FILTER BY

Country of origin

Japan(226)
New Zealand(1)

Brand

Aichi(1)
Amanoto(1)
Bunkajin(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Choya(2)
Dewazakura(2)
Fukuyama(1)
Ginrei Gassan(2)
Hakkaisan(9)
Hakodate(2)
Hakuryu(1)
Hakushika(6)
Hakushika(1)
Hakutsuru(5)
Hanagaki(1)
Hombo(1)
Horoyoi(4)
House Brand(1)
Iichiko(5)
Ikikko(1)
Imamuraya(1)
Imoya(1)
Kamoshibito(1)
Kanjuku(2)
Kiku(1)
Kiku-Masamune(11)
Kikuno Tsukasa(12)
Kikusui(6)
Kingodo(1)
Kirei(2)
Kirishima(1)
Kokuryu(1)
Komasa(12)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Kubota(1)
L'Orient(1)
Masumi(4)
Meiri(4)
Mercian Wine(4)
Mio(2)
Momokawa(2)
Nishi Shuzo(3)
Ohshukubai(2)
Okunomatsu(3)
OYAMA(1)
Ozeki(10)
Ryuku(1)
Sakuramasamune(2)
Sawa(1)
Sawanotsuru(11)
Sawanotsuru Kouji(2)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
Sekai Itto(3)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
Shirayuki(15)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(2)
Takamine(2)
Takara(24)
Tamano Hikari(5)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Umenoyado(2)
Unaki Honkaku(3)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Yoshinogawa(1)
Zuiyo(2)
View more
View less

Price

$3 - $5(2)
$5 - $10(12)
$10 - $25(55)
>$25(158)

Promotions

Support Local(216)

FILTER BY

Country of origin

Japan(226)
New Zealand(1)

Brand

Aichi(1)
Amanoto(1)
Bunkajin(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Choya(2)
Dewazakura(2)
Fukuyama(1)
Ginrei Gassan(2)
Hakkaisan(9)
Hakodate(2)
Hakuryu(1)
Hakushika(6)
Hakushika(1)
Hakutsuru(5)
Hanagaki(1)
Hombo(1)
Horoyoi(4)
House Brand(1)
Iichiko(5)
Ikikko(1)
Imamuraya(1)
Imoya(1)
Kamoshibito(1)
Kanjuku(2)
Kiku(1)
Kiku-Masamune(11)
Kikuno Tsukasa(12)
Kikusui(6)
Kingodo(1)
Kirei(2)
Kirishima(1)
Kokuryu(1)
Komasa(12)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Kubota(1)
L'Orient(1)
Masumi(4)
Meiri(4)
Mercian Wine(4)
Mio(2)
Momokawa(2)
Nishi Shuzo(3)
Ohshukubai(2)
Okunomatsu(3)
OYAMA(1)
Ozeki(10)
Ryuku(1)
Sakuramasamune(2)
Sawa(1)
Sawanotsuru(11)
Sawanotsuru Kouji(2)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
Sekai Itto(3)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
Shirayuki(15)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(2)
Takamine(2)
Takara(24)
Tamano Hikari(5)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Umenoyado(2)
Unaki Honkaku(3)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Yoshinogawa(1)
Zuiyo(2)
View more
View less

Price

$3 - $5(2)
$5 - $10(12)
$10 - $25(55)
>$25(158)

Promotions

Support Local(216)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country of origin

Japan(226)
New Zealand(1)

Brand

Aichi(1)
Amanoto(1)
Bunkajin(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Choya(2)
Dewazakura(2)
Fukuyama(1)
Ginrei Gassan(2)
Hakkaisan(9)
Hakodate(2)
Hakuryu(1)
Hakushika(6)
Hakushika(1)
Hakutsuru(5)
Hanagaki(1)
Hombo(1)
Horoyoi(4)
House Brand(1)
Iichiko(5)
Ikikko(1)
Imamuraya(1)
Imoya(1)
Kamoshibito(1)
Kanjuku(2)
Kiku(1)
Kiku-Masamune(11)
Kikuno Tsukasa(12)
Kikusui(6)
Kingodo(1)
Kirei(2)
Kirishima(1)
Kokuryu(1)
Komasa(12)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Kubota(1)
L'Orient(1)
Masumi(4)
Meiri(4)
Mercian Wine(4)
Mio(2)
Momokawa(2)
Nishi Shuzo(3)
Ohshukubai(2)
Okunomatsu(3)
OYAMA(1)
Ozeki(10)
Ryuku(1)
Sakuramasamune(2)
Sawa(1)
Sawanotsuru(11)
Sawanotsuru Kouji(2)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
Sekai Itto(3)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
Shirayuki(15)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(2)
Takamine(2)
Takara(24)
Tamano Hikari(5)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Umenoyado(2)
Unaki Honkaku(3)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Yoshinogawa(1)
Zuiyo(2)
View more
View less

Price

$3 - $5(2)
$5 - $10(12)
$10 - $25(55)
>$25(158)

Promotions

Support Local(216)

FILTER BY

Country of origin

Japan(226)
New Zealand(1)

Brand

Aichi(1)
Amanoto(1)
Bunkajin(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Choya(2)
Dewazakura(2)
Fukuyama(1)
Ginrei Gassan(2)
Hakkaisan(9)
Hakodate(2)
Hakuryu(1)
Hakushika(6)
Hakushika(1)
Hakutsuru(5)
Hanagaki(1)
Hombo(1)
Horoyoi(4)
House Brand(1)
Iichiko(5)
Ikikko(1)
Imamuraya(1)
Imoya(1)
Kamoshibito(1)
Kanjuku(2)
Kiku(1)
Kiku-Masamune(11)
Kikuno Tsukasa(12)
Kikusui(6)
Kingodo(1)
Kirei(2)
Kirishima(1)
Kokuryu(1)
Komasa(12)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Kubota(1)
L'Orient(1)
Masumi(4)
Meiri(4)
Mercian Wine(4)
Mio(2)
Momokawa(2)
Nishi Shuzo(3)
Ohshukubai(2)
Okunomatsu(3)
OYAMA(1)
Ozeki(10)
Ryuku(1)
Sakuramasamune(2)
Sawa(1)
Sawanotsuru(11)
Sawanotsuru Kouji(2)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
Sekai Itto(3)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
Shirayuki(15)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(2)
Takamine(2)
Takara(24)
Tamano Hikari(5)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Umenoyado(2)
Unaki Honkaku(3)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Yoshinogawa(1)
Zuiyo(2)
View more
View less

Price

$3 - $5(2)
$5 - $10(12)
$10 - $25(55)
>$25(158)

Promotions

Support Local(216)

Japanese

227 products
Filter

FILTER BY

Country of origin

Japan(226)
New Zealand(1)

Brand

Aichi(1)
Amanoto(1)
Bunkajin(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Choya(2)
Dewazakura(2)
Fukuyama(1)
Ginrei Gassan(2)
Hakkaisan(9)
Hakodate(2)
Hakuryu(1)
Hakushika(6)
Hakushika(1)
Hakutsuru(5)
Hanagaki(1)
Hombo(1)
Horoyoi(4)
House Brand(1)
Iichiko(5)
Ikikko(1)
Imamuraya(1)
Imoya(1)
Kamoshibito(1)
Kanjuku(2)
Kiku(1)
Kiku-Masamune(11)
Kikuno Tsukasa(12)
Kikusui(6)
Kingodo(1)
Kirei(2)
Kirishima(1)
Kokuryu(1)
Komasa(12)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Kubota(1)
L'Orient(1)
Masumi(4)
Meiri(4)
Mercian Wine(4)
Mio(2)
Momokawa(2)
Nishi Shuzo(3)
Ohshukubai(2)
Okunomatsu(3)
OYAMA(1)
Ozeki(10)
Ryuku(1)
Sakuramasamune(2)
Sawa(1)
Sawanotsuru(11)
Sawanotsuru Kouji(2)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
Sekai Itto(3)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
Shirayuki(15)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(2)
Takamine(2)
Takara(24)
Tamano Hikari(5)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Umenoyado(2)
Unaki Honkaku(3)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Yoshinogawa(1)
Zuiyo(2)
View more
View less

Price

$3 - $5(2)
$5 - $10(12)
$10 - $25(55)
>$25(158)

Promotions

Support Local(216)

FILTER BY

Country of origin

Japan(226)
New Zealand(1)

Brand

Aichi(1)
Amanoto(1)
Bunkajin(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Choya(2)
Dewazakura(2)
Fukuyama(1)
Ginrei Gassan(2)
Hakkaisan(9)
Hakodate(2)
Hakuryu(1)
Hakushika(6)
Hakushika(1)
Hakutsuru(5)
Hanagaki(1)
Hombo(1)
Horoyoi(4)
House Brand(1)
Iichiko(5)
Ikikko(1)
Imamuraya(1)
Imoya(1)
Kamoshibito(1)
Kanjuku(2)
Kiku(1)
Kiku-Masamune(11)
Kikuno Tsukasa(12)
Kikusui(6)
Kingodo(1)
Kirei(2)
Kirishima(1)
Kokuryu(1)
Komasa(12)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Kubota(1)
L'Orient(1)
Masumi(4)
Meiri(4)
Mercian Wine(4)
Mio(2)
Momokawa(2)
Nishi Shuzo(3)
Ohshukubai(2)
Okunomatsu(3)
OYAMA(1)
Ozeki(10)
Ryuku(1)
Sakuramasamune(2)
Sawa(1)
Sawanotsuru(11)
Sawanotsuru Kouji(2)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
Sekai Itto(3)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
Shirayuki(15)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(2)
Takamine(2)
Takara(24)
Tamano Hikari(5)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Umenoyado(2)
Unaki Honkaku(3)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Yoshinogawa(1)
Zuiyo(2)
View more
View less

Price

$3 - $5(2)
$5 - $10(12)
$10 - $25(55)
>$25(158)

Promotions

Support Local(216)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country of origin

Japan(226)
New Zealand(1)

Brand

Aichi(1)
Amanoto(1)
Bunkajin(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Choya(2)
Dewazakura(2)
Fukuyama(1)
Ginrei Gassan(2)
Hakkaisan(9)
Hakodate(2)
Hakuryu(1)
Hakushika(6)
Hakushika(1)
Hakutsuru(5)
Hanagaki(1)
Hombo(1)
Horoyoi(4)
House Brand(1)
Iichiko(5)
Ikikko(1)
Imamuraya(1)
Imoya(1)
Kamoshibito(1)
Kanjuku(2)
Kiku(1)
Kiku-Masamune(11)
Kikuno Tsukasa(12)
Kikusui(6)
Kingodo(1)
Kirei(2)
Kirishima(1)
Kokuryu(1)
Komasa(12)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Kubota(1)
L'Orient(1)
Masumi(4)
Meiri(4)
Mercian Wine(4)
Mio(2)
Momokawa(2)
Nishi Shuzo(3)
Ohshukubai(2)
Okunomatsu(3)
OYAMA(1)
Ozeki(10)
Ryuku(1)
Sakuramasamune(2)
Sawa(1)
Sawanotsuru(11)
Sawanotsuru Kouji(2)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
Sekai Itto(3)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
Shirayuki(15)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(2)
Takamine(2)
Takara(24)
Tamano Hikari(5)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Umenoyado(2)
Unaki Honkaku(3)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Yoshinogawa(1)
Zuiyo(2)
View more
View less

Price

$3 - $5(2)
$5 - $10(12)
$10 - $25(55)
>$25(158)

Promotions

Support Local(216)

FILTER BY

Country of origin

Japan(226)
New Zealand(1)

Brand

Aichi(1)
Amanoto(1)
Bunkajin(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Choya(2)
Dewazakura(2)
Fukuyama(1)
Ginrei Gassan(2)
Hakkaisan(9)
Hakodate(2)
Hakuryu(1)
Hakushika(6)
Hakushika(1)
Hakutsuru(5)
Hanagaki(1)
Hombo(1)
Horoyoi(4)
House Brand(1)
Iichiko(5)
Ikikko(1)
Imamuraya(1)
Imoya(1)
Kamoshibito(1)
Kanjuku(2)
Kiku(1)
Kiku-Masamune(11)
Kikuno Tsukasa(12)
Kikusui(6)
Kingodo(1)
Kirei(2)
Kirishima(1)
Kokuryu(1)
Komasa(12)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Kubota(1)
L'Orient(1)
Masumi(4)
Meiri(4)
Mercian Wine(4)
Mio(2)
Momokawa(2)
Nishi Shuzo(3)
Ohshukubai(2)
Okunomatsu(3)
OYAMA(1)
Ozeki(10)
Ryuku(1)
Sakuramasamune(2)
Sawa(1)
Sawanotsuru(11)
Sawanotsuru Kouji(2)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
Sekai Itto(3)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
Shirayuki(15)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(2)
Takamine(2)
Takara(24)
Tamano Hikari(5)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Umenoyado(2)
Unaki Honkaku(3)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Yoshinogawa(1)
Zuiyo(2)
View more
View less

Price

$3 - $5(2)
$5 - $10(12)
$10 - $25(55)
>$25(158)

Promotions

Support Local(216)