Japanese Wine, Sake & Alcoholic Drinks | NTUC FairPrice
Search
Shopping cart
Cart
Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(307)

Brand

Takara(27)
Kirei(22)
Komasa(18)
Shirayuki(17)
Sawanotsuru(13)
Kikuno Tsukasa(12)
Kiku-Masamune(9)
Choya(9)
Hikami(8)
Hakutsuru(7)
Ozeki(7)
Hakkaisan(7)
Hayashi Tsuru(6)
Rumiko no Sake(5)
Kikusui(5)
Takara Shuzo(5)
Iichiko(5)
Hakushika(5)
Umenoyado(5)
Nakano Kunizakari(4)
Mercian Wine(4)
Meiri(4)
Tamano Hikari(4)
Satsuma Shuzo(3)
Unaki Honkaku(3)
Sekai Itto(3)
Takahashi Shuzo(3)
Masumi(3)
Baeren(3)
Nishi Shuzo(3)
Ohshukubai(3)
Okunomatsu(3)
Dassai(3)
Sakuramasamune(3)
Momokawa(2)
Gekkeikan(2)
Mio(2)
DAN(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Ginrei Gassan(2)
Takamine(2)
Kanjuku(2)
Hakushika(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
Aumont Sake Brewery(2)
Sengetsu(2)
SHIRAYUKI(2)
Aichi(1)
L'Orient(1)
Kubota(1)
Koshinokanchubai(1)
Koshino Tosetsuka(1)
OYAMA(1)
Kingodo(1)
(Pack of 10) Ginrei Gassan(1)
(Pack of 12) Hakodate(1)
(Pack of 12) Ozeki(1)
(Pack of 6) Kiku-Masamune(1)
Kokuryu(1)
Ryuku(1)
Kirishima(1)
Kinkushu(1)
Sawa(1)
Juji Asahi(1)
Imoya(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
House of Suntory(1)
House Brand(1)
Shirakawago(1)
Hombo(1)
Hanagaki(1)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(1)
Hakuryu(1)
Hakodate(1)
Fukuyama(1)
Dewazakura(1)
Bunkajin(1)
Tomioh(1)
Umegae(1)
Asahi Shuzo(1)
Amanoto(1)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Zuiyo(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(15)
$10 - $25(62)
>$25(229)

Promotions

Support Local(291)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(307)

Brand

Takara(27)
Kirei(22)
Komasa(18)
Shirayuki(17)
Sawanotsuru(13)
Kikuno Tsukasa(12)
Kiku-Masamune(9)
Choya(9)
Hikami(8)
Hakutsuru(7)
Ozeki(7)
Hakkaisan(7)
Hayashi Tsuru(6)
Rumiko no Sake(5)
Kikusui(5)
Takara Shuzo(5)
Iichiko(5)
Hakushika(5)
Umenoyado(5)
Nakano Kunizakari(4)
Mercian Wine(4)
Meiri(4)
Tamano Hikari(4)
Satsuma Shuzo(3)
Unaki Honkaku(3)
Sekai Itto(3)
Takahashi Shuzo(3)
Masumi(3)
Baeren(3)
Nishi Shuzo(3)
Ohshukubai(3)
Okunomatsu(3)
Dassai(3)
Sakuramasamune(3)
Momokawa(2)
Gekkeikan(2)
Mio(2)
DAN(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Ginrei Gassan(2)
Takamine(2)
Kanjuku(2)
Hakushika(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
Aumont Sake Brewery(2)
Sengetsu(2)
SHIRAYUKI(2)
Aichi(1)
L'Orient(1)
Kubota(1)
Koshinokanchubai(1)
Koshino Tosetsuka(1)
OYAMA(1)
Kingodo(1)
(Pack of 10) Ginrei Gassan(1)
(Pack of 12) Hakodate(1)
(Pack of 12) Ozeki(1)
(Pack of 6) Kiku-Masamune(1)
Kokuryu(1)
Ryuku(1)
Kirishima(1)
Kinkushu(1)
Sawa(1)
Juji Asahi(1)
Imoya(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
House of Suntory(1)
House Brand(1)
Shirakawago(1)
Hombo(1)
Hanagaki(1)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(1)
Hakuryu(1)
Hakodate(1)
Fukuyama(1)
Dewazakura(1)
Bunkajin(1)
Tomioh(1)
Umegae(1)
Asahi Shuzo(1)
Amanoto(1)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Zuiyo(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(15)
$10 - $25(62)
>$25(229)

Promotions

Support Local(291)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(307)

Brand

Takara(27)
Kirei(22)
Komasa(18)
Shirayuki(17)
Sawanotsuru(13)
Kikuno Tsukasa(12)
Kiku-Masamune(9)
Choya(9)
Hikami(8)
Hakutsuru(7)
Ozeki(7)
Hakkaisan(7)
Hayashi Tsuru(6)
Rumiko no Sake(5)
Kikusui(5)
Takara Shuzo(5)
Iichiko(5)
Hakushika(5)
Umenoyado(5)
Nakano Kunizakari(4)
Mercian Wine(4)
Meiri(4)
Tamano Hikari(4)
Satsuma Shuzo(3)
Unaki Honkaku(3)
Sekai Itto(3)
Takahashi Shuzo(3)
Masumi(3)
Baeren(3)
Nishi Shuzo(3)
Ohshukubai(3)
Okunomatsu(3)
Dassai(3)
Sakuramasamune(3)
Momokawa(2)
Gekkeikan(2)
Mio(2)
DAN(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Ginrei Gassan(2)
Takamine(2)
Kanjuku(2)
Hakushika(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
Aumont Sake Brewery(2)
Sengetsu(2)
SHIRAYUKI(2)
Aichi(1)
L'Orient(1)
Kubota(1)
Koshinokanchubai(1)
Koshino Tosetsuka(1)
OYAMA(1)
Kingodo(1)
(Pack of 10) Ginrei Gassan(1)
(Pack of 12) Hakodate(1)
(Pack of 12) Ozeki(1)
(Pack of 6) Kiku-Masamune(1)
Kokuryu(1)
Ryuku(1)
Kirishima(1)
Kinkushu(1)
Sawa(1)
Juji Asahi(1)
Imoya(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
House of Suntory(1)
House Brand(1)
Shirakawago(1)
Hombo(1)
Hanagaki(1)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(1)
Hakuryu(1)
Hakodate(1)
Fukuyama(1)
Dewazakura(1)
Bunkajin(1)
Tomioh(1)
Umegae(1)
Asahi Shuzo(1)
Amanoto(1)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Zuiyo(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(15)
$10 - $25(62)
>$25(229)

Promotions

Support Local(291)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(307)

Brand

Takara(27)
Kirei(22)
Komasa(18)
Shirayuki(17)
Sawanotsuru(13)
Kikuno Tsukasa(12)
Kiku-Masamune(9)
Choya(9)
Hikami(8)
Hakutsuru(7)
Ozeki(7)
Hakkaisan(7)
Hayashi Tsuru(6)
Rumiko no Sake(5)
Kikusui(5)
Takara Shuzo(5)
Iichiko(5)
Hakushika(5)
Umenoyado(5)
Nakano Kunizakari(4)
Mercian Wine(4)
Meiri(4)
Tamano Hikari(4)
Satsuma Shuzo(3)
Unaki Honkaku(3)
Sekai Itto(3)
Takahashi Shuzo(3)
Masumi(3)
Baeren(3)
Nishi Shuzo(3)
Ohshukubai(3)
Okunomatsu(3)
Dassai(3)
Sakuramasamune(3)
Momokawa(2)
Gekkeikan(2)
Mio(2)
DAN(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Ginrei Gassan(2)
Takamine(2)
Kanjuku(2)
Hakushika(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
Aumont Sake Brewery(2)
Sengetsu(2)
SHIRAYUKI(2)
Aichi(1)
L'Orient(1)
Kubota(1)
Koshinokanchubai(1)
Koshino Tosetsuka(1)
OYAMA(1)
Kingodo(1)
(Pack of 10) Ginrei Gassan(1)
(Pack of 12) Hakodate(1)
(Pack of 12) Ozeki(1)
(Pack of 6) Kiku-Masamune(1)
Kokuryu(1)
Ryuku(1)
Kirishima(1)
Kinkushu(1)
Sawa(1)
Juji Asahi(1)
Imoya(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
House of Suntory(1)
House Brand(1)
Shirakawago(1)
Hombo(1)
Hanagaki(1)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(1)
Hakuryu(1)
Hakodate(1)
Fukuyama(1)
Dewazakura(1)
Bunkajin(1)
Tomioh(1)
Umegae(1)
Asahi Shuzo(1)
Amanoto(1)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Zuiyo(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(15)
$10 - $25(62)
>$25(229)

Promotions

Support Local(291)

Japanese Wine

307 products
Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(307)

Brand

Takara(27)
Kirei(22)
Komasa(18)
Shirayuki(17)
Sawanotsuru(13)
Kikuno Tsukasa(12)
Kiku-Masamune(9)
Choya(9)
Hikami(8)
Hakutsuru(7)
Ozeki(7)
Hakkaisan(7)
Hayashi Tsuru(6)
Rumiko no Sake(5)
Kikusui(5)
Takara Shuzo(5)
Iichiko(5)
Hakushika(5)
Umenoyado(5)
Nakano Kunizakari(4)
Mercian Wine(4)
Meiri(4)
Tamano Hikari(4)
Satsuma Shuzo(3)
Unaki Honkaku(3)
Sekai Itto(3)
Takahashi Shuzo(3)
Masumi(3)
Baeren(3)
Nishi Shuzo(3)
Ohshukubai(3)
Okunomatsu(3)
Dassai(3)
Sakuramasamune(3)
Momokawa(2)
Gekkeikan(2)
Mio(2)
DAN(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Ginrei Gassan(2)
Takamine(2)
Kanjuku(2)
Hakushika(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
Aumont Sake Brewery(2)
Sengetsu(2)
SHIRAYUKI(2)
Aichi(1)
L'Orient(1)
Kubota(1)
Koshinokanchubai(1)
Koshino Tosetsuka(1)
OYAMA(1)
Kingodo(1)
(Pack of 10) Ginrei Gassan(1)
(Pack of 12) Hakodate(1)
(Pack of 12) Ozeki(1)
(Pack of 6) Kiku-Masamune(1)
Kokuryu(1)
Ryuku(1)
Kirishima(1)
Kinkushu(1)
Sawa(1)
Juji Asahi(1)
Imoya(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
House of Suntory(1)
House Brand(1)
Shirakawago(1)
Hombo(1)
Hanagaki(1)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(1)
Hakuryu(1)
Hakodate(1)
Fukuyama(1)
Dewazakura(1)
Bunkajin(1)
Tomioh(1)
Umegae(1)
Asahi Shuzo(1)
Amanoto(1)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Zuiyo(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(15)
$10 - $25(62)
>$25(229)

Promotions

Support Local(291)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(307)

Brand

Takara(27)
Kirei(22)
Komasa(18)
Shirayuki(17)
Sawanotsuru(13)
Kikuno Tsukasa(12)
Kiku-Masamune(9)
Choya(9)
Hikami(8)
Hakutsuru(7)
Ozeki(7)
Hakkaisan(7)
Hayashi Tsuru(6)
Rumiko no Sake(5)
Kikusui(5)
Takara Shuzo(5)
Iichiko(5)
Hakushika(5)
Umenoyado(5)
Nakano Kunizakari(4)
Mercian Wine(4)
Meiri(4)
Tamano Hikari(4)
Satsuma Shuzo(3)
Unaki Honkaku(3)
Sekai Itto(3)
Takahashi Shuzo(3)
Masumi(3)
Baeren(3)
Nishi Shuzo(3)
Ohshukubai(3)
Okunomatsu(3)
Dassai(3)
Sakuramasamune(3)
Momokawa(2)
Gekkeikan(2)
Mio(2)
DAN(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Ginrei Gassan(2)
Takamine(2)
Kanjuku(2)
Hakushika(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
Aumont Sake Brewery(2)
Sengetsu(2)
SHIRAYUKI(2)
Aichi(1)
L'Orient(1)
Kubota(1)
Koshinokanchubai(1)
Koshino Tosetsuka(1)
OYAMA(1)
Kingodo(1)
(Pack of 10) Ginrei Gassan(1)
(Pack of 12) Hakodate(1)
(Pack of 12) Ozeki(1)
(Pack of 6) Kiku-Masamune(1)
Kokuryu(1)
Ryuku(1)
Kirishima(1)
Kinkushu(1)
Sawa(1)
Juji Asahi(1)
Imoya(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
House of Suntory(1)
House Brand(1)
Shirakawago(1)
Hombo(1)
Hanagaki(1)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(1)
Hakuryu(1)
Hakodate(1)
Fukuyama(1)
Dewazakura(1)
Bunkajin(1)
Tomioh(1)
Umegae(1)
Asahi Shuzo(1)
Amanoto(1)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Zuiyo(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(15)
$10 - $25(62)
>$25(229)

Promotions

Support Local(291)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(307)

Brand

Takara(27)
Kirei(22)
Komasa(18)
Shirayuki(17)
Sawanotsuru(13)
Kikuno Tsukasa(12)
Kiku-Masamune(9)
Choya(9)
Hikami(8)
Hakutsuru(7)
Ozeki(7)
Hakkaisan(7)
Hayashi Tsuru(6)
Rumiko no Sake(5)
Kikusui(5)
Takara Shuzo(5)
Iichiko(5)
Hakushika(5)
Umenoyado(5)
Nakano Kunizakari(4)
Mercian Wine(4)
Meiri(4)
Tamano Hikari(4)
Satsuma Shuzo(3)
Unaki Honkaku(3)
Sekai Itto(3)
Takahashi Shuzo(3)
Masumi(3)
Baeren(3)
Nishi Shuzo(3)
Ohshukubai(3)
Okunomatsu(3)
Dassai(3)
Sakuramasamune(3)
Momokawa(2)
Gekkeikan(2)
Mio(2)
DAN(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Ginrei Gassan(2)
Takamine(2)
Kanjuku(2)
Hakushika(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
Aumont Sake Brewery(2)
Sengetsu(2)
SHIRAYUKI(2)
Aichi(1)
L'Orient(1)
Kubota(1)
Koshinokanchubai(1)
Koshino Tosetsuka(1)
OYAMA(1)
Kingodo(1)
(Pack of 10) Ginrei Gassan(1)
(Pack of 12) Hakodate(1)
(Pack of 12) Ozeki(1)
(Pack of 6) Kiku-Masamune(1)
Kokuryu(1)
Ryuku(1)
Kirishima(1)
Kinkushu(1)
Sawa(1)
Juji Asahi(1)
Imoya(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
House of Suntory(1)
House Brand(1)
Shirakawago(1)
Hombo(1)
Hanagaki(1)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(1)
Hakuryu(1)
Hakodate(1)
Fukuyama(1)
Dewazakura(1)
Bunkajin(1)
Tomioh(1)
Umegae(1)
Asahi Shuzo(1)
Amanoto(1)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Zuiyo(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(15)
$10 - $25(62)
>$25(229)

Promotions

Support Local(291)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(307)

Brand

Takara(27)
Kirei(22)
Komasa(18)
Shirayuki(17)
Sawanotsuru(13)
Kikuno Tsukasa(12)
Kiku-Masamune(9)
Choya(9)
Hikami(8)
Hakutsuru(7)
Ozeki(7)
Hakkaisan(7)
Hayashi Tsuru(6)
Rumiko no Sake(5)
Kikusui(5)
Takara Shuzo(5)
Iichiko(5)
Hakushika(5)
Umenoyado(5)
Nakano Kunizakari(4)
Mercian Wine(4)
Meiri(4)
Tamano Hikari(4)
Satsuma Shuzo(3)
Unaki Honkaku(3)
Sekai Itto(3)
Takahashi Shuzo(3)
Masumi(3)
Baeren(3)
Nishi Shuzo(3)
Ohshukubai(3)
Okunomatsu(3)
Dassai(3)
Sakuramasamune(3)
Momokawa(2)
Gekkeikan(2)
Mio(2)
DAN(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
Ginrei Gassan(2)
Takamine(2)
Kanjuku(2)
Hakushika(2)
Sawanotsuru Kouji(2)
Aumont Sake Brewery(2)
Sengetsu(2)
SHIRAYUKI(2)
Aichi(1)
L'Orient(1)
Kubota(1)
Koshinokanchubai(1)
Koshino Tosetsuka(1)
OYAMA(1)
Kingodo(1)
(Pack of 10) Ginrei Gassan(1)
(Pack of 12) Hakodate(1)
(Pack of 12) Ozeki(1)
(Pack of 6) Kiku-Masamune(1)
Kokuryu(1)
Ryuku(1)
Kirishima(1)
Kinkushu(1)
Sawa(1)
Juji Asahi(1)
Imoya(1)
S&B(1)
Sekai Itto (1)
House of Suntory(1)
House Brand(1)
Shirakawago(1)
Hombo(1)
Hanagaki(1)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(1)
Hakuryu(1)
Hakodate(1)
Fukuyama(1)
Dewazakura(1)
Bunkajin(1)
Tomioh(1)
Umegae(1)
Asahi Shuzo(1)
Amanoto(1)
Yamato(1)
YOGURITO(1)
Zuiyo(1)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(15)
$10 - $25(62)
>$25(229)

Promotions

Support Local(291)