Shop Longbang International For Everyday Great Value | NTUC FairPrice
Search
Shopping cart
Cart
Filter

FILTER BY

Country/place of origin

China(80)
India(4)
Malaysia(3)

Brand

Copico(11)
Lao Jie Kou(7)
Hao Ba Shi(7)
SHA ER GE(6)
Jin Zai(6)
Kang Shi Fu(5)
Qia Qia Crunchy(5)
Nongfu Spring(4)
Hao Wei Wu(4)
Hao Chi Dian(4)
Mr Makhana(4)
Jing Zi(3)
Jin Da Zhou(3)
Shu Yuan(3)
Twinfish(3)
Cha Cha(2)
You Ni Yi Mian(2)
Gan Yuan(2)
Chao Xing(2)
Oishi(1)
Wang Wang(1)
Huang Fei Hong(1)
Yu Mei(1)
View more
View less

Price

<$3(74)
$3 - $5(12)
$5 - $10(1)

Promotions

Support Local(83)

FILTER BY

Country/place of origin

China(80)
India(4)
Malaysia(3)

Brand

Copico(11)
Lao Jie Kou(7)
Hao Ba Shi(7)
SHA ER GE(6)
Jin Zai(6)
Kang Shi Fu(5)
Qia Qia Crunchy(5)
Nongfu Spring(4)
Hao Wei Wu(4)
Hao Chi Dian(4)
Mr Makhana(4)
Jing Zi(3)
Jin Da Zhou(3)
Shu Yuan(3)
Twinfish(3)
Cha Cha(2)
You Ni Yi Mian(2)
Gan Yuan(2)
Chao Xing(2)
Oishi(1)
Wang Wang(1)
Huang Fei Hong(1)
Yu Mei(1)
View more
View less

Price

<$3(74)
$3 - $5(12)
$5 - $10(1)

Promotions

Support Local(83)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country/place of origin

China(80)
India(4)
Malaysia(3)

Brand

Copico(11)
Lao Jie Kou(7)
Hao Ba Shi(7)
SHA ER GE(6)
Jin Zai(6)
Kang Shi Fu(5)
Qia Qia Crunchy(5)
Nongfu Spring(4)
Hao Wei Wu(4)
Hao Chi Dian(4)
Mr Makhana(4)
Jing Zi(3)
Jin Da Zhou(3)
Shu Yuan(3)
Twinfish(3)
Cha Cha(2)
You Ni Yi Mian(2)
Gan Yuan(2)
Chao Xing(2)
Oishi(1)
Wang Wang(1)
Huang Fei Hong(1)
Yu Mei(1)
View more
View less

Price

<$3(74)
$3 - $5(12)
$5 - $10(1)

Promotions

Support Local(83)

FILTER BY

Country/place of origin

China(80)
India(4)
Malaysia(3)

Brand

Copico(11)
Lao Jie Kou(7)
Hao Ba Shi(7)
SHA ER GE(6)
Jin Zai(6)
Kang Shi Fu(5)
Qia Qia Crunchy(5)
Nongfu Spring(4)
Hao Wei Wu(4)
Hao Chi Dian(4)
Mr Makhana(4)
Jing Zi(3)
Jin Da Zhou(3)
Shu Yuan(3)
Twinfish(3)
Cha Cha(2)
You Ni Yi Mian(2)
Gan Yuan(2)
Chao Xing(2)
Oishi(1)
Wang Wang(1)
Huang Fei Hong(1)
Yu Mei(1)
View more
View less

Price

<$3(74)
$3 - $5(12)
$5 - $10(1)

Promotions

Support Local(83)

Longbang International

87 products
https://media.nedigital.sg/fairprice/images/58f96b14-5c98-4dbe-a9ca-7d11483e0dd6/MP-Long-Bang-LandingBanner-Jun2020.jpg
Filter

FILTER BY

Country/place of origin

China(80)
India(4)
Malaysia(3)

Brand

Copico(11)
Lao Jie Kou(7)
Hao Ba Shi(7)
SHA ER GE(6)
Jin Zai(6)
Kang Shi Fu(5)
Qia Qia Crunchy(5)
Nongfu Spring(4)
Hao Wei Wu(4)
Hao Chi Dian(4)
Mr Makhana(4)
Jing Zi(3)
Jin Da Zhou(3)
Shu Yuan(3)
Twinfish(3)
Cha Cha(2)
You Ni Yi Mian(2)
Gan Yuan(2)
Chao Xing(2)
Oishi(1)
Wang Wang(1)
Huang Fei Hong(1)
Yu Mei(1)
View more
View less

Price

<$3(74)
$3 - $5(12)
$5 - $10(1)

Promotions

Support Local(83)

FILTER BY

Country/place of origin

China(80)
India(4)
Malaysia(3)

Brand

Copico(11)
Lao Jie Kou(7)
Hao Ba Shi(7)
SHA ER GE(6)
Jin Zai(6)
Kang Shi Fu(5)
Qia Qia Crunchy(5)
Nongfu Spring(4)
Hao Wei Wu(4)
Hao Chi Dian(4)
Mr Makhana(4)
Jing Zi(3)
Jin Da Zhou(3)
Shu Yuan(3)
Twinfish(3)
Cha Cha(2)
You Ni Yi Mian(2)
Gan Yuan(2)
Chao Xing(2)
Oishi(1)
Wang Wang(1)
Huang Fei Hong(1)
Yu Mei(1)
View more
View less

Price

<$3(74)
$3 - $5(12)
$5 - $10(1)

Promotions

Support Local(83)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country/place of origin

China(80)
India(4)
Malaysia(3)

Brand

Copico(11)
Lao Jie Kou(7)
Hao Ba Shi(7)
SHA ER GE(6)
Jin Zai(6)
Kang Shi Fu(5)
Qia Qia Crunchy(5)
Nongfu Spring(4)
Hao Wei Wu(4)
Hao Chi Dian(4)
Mr Makhana(4)
Jing Zi(3)
Jin Da Zhou(3)
Shu Yuan(3)
Twinfish(3)
Cha Cha(2)
You Ni Yi Mian(2)
Gan Yuan(2)
Chao Xing(2)
Oishi(1)
Wang Wang(1)
Huang Fei Hong(1)
Yu Mei(1)
View more
View less

Price

<$3(74)
$3 - $5(12)
$5 - $10(1)

Promotions

Support Local(83)

FILTER BY

Country/place of origin

China(80)
India(4)
Malaysia(3)

Brand

Copico(11)
Lao Jie Kou(7)
Hao Ba Shi(7)
SHA ER GE(6)
Jin Zai(6)
Kang Shi Fu(5)
Qia Qia Crunchy(5)
Nongfu Spring(4)
Hao Wei Wu(4)
Hao Chi Dian(4)
Mr Makhana(4)
Jing Zi(3)
Jin Da Zhou(3)
Shu Yuan(3)
Twinfish(3)
Cha Cha(2)
You Ni Yi Mian(2)
Gan Yuan(2)
Chao Xing(2)
Oishi(1)
Wang Wang(1)
Huang Fei Hong(1)
Yu Mei(1)
View more
View less

Price

<$3(74)
$3 - $5(12)
$5 - $10(1)

Promotions

Support Local(83)