Shop Soon Seng Huat For Everyday Great Value | NTUC FairPrice
Search
Shopping cart
Cart
Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(600)
Taiwan(93)
USA(1)

Dietary attributes

Halal(2)
Gluten-Free(2)

Brand

Nissin(30)
Lotte(27)
Orihiro(27)
Marusan(26)
Asahi(25)
Bourbon(23)
Miyatake(16)
Itsuki(16)
Nippn(15)
Ace Cook(14)
Glico(11)
Fujiya(10)
Otafuku(9)
Kanetetsu(9)
Kameda(7)
DUCK RAISED(7)
RICE HOUSE(7)
Marutai(7)
Nissui(6)
Marumiya(6)
Higashimaru(6)
House(6)
CTC(5)
Hikami(5)
Ogawa(5)
Fujijin(5)
Amanoya(5)
Daikaku(5)
Heinz(5)
Quaker(5)
Maehara(4)
Maruha Nichiro(4)
Nattoya(4)
GOLDEN CASTLE(4)
Morinaga(4)
Kirin(3)
Kadoya(3)
King Foods(3)
Imuraya(3)
RICE CASTLE(3)
Okahata(3)
Ootsuka Seicha(3)
Hotei(3)
Kurata Foods(3)
Fujisaki(3)
EMPEROR LOVE(3)
Marusanai(2)
Befco(2)
Panda(2)
Oyatsu(2)
Calbee(2)
Ootsuka(2)
Koukishoko(2)
Kurakon(2)
Katagi(2)
Oota Yushi(2)
Kasugai(2)
Kanro(2)
Hanamaruki(2)
Nitto(2)
Nissin Seiyu(2)
Hokka(2)
Nichirei(2)
Ina(2)
Nakazono(2)
Imoto(2)
Marutomo(2)
Okame(2)
Jane 's(1)
Kadocho(1)
Masuya(1)
Meiji(1)
Ito Seika(1)
Maruni(1)
Nagatanien(1)
Kanpy(1)
Marukin(1)
Kameya(1)
Ninben(1)
Ishimaru(1)
Nisshin(1)
Maruha(1)
Maruchan(1)
Hirao(1)
Maniha(1)
Heinz Oreida(1)
Maggi(1)
Haguruma(1)
Omuraya(1)
Lipton(1)
Koikeya(1)
Echigo(1)
Daichu(1)
KATO(1)
Otsuka(1)
Kinryu(1)
Kikkoman(1)
Kimura(1)
Aroma House(1)
Kikuno Tsukasa(1)
View more
View less

Price

<$3(72)
$3 - $5(239)
$5 - $10(252)
$10 - $25(96)
>$25(35)

Promotions

Support Local(694)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(600)
Taiwan(93)
USA(1)

Dietary attributes

Halal(2)
Gluten-Free(2)

Brand

Nissin(30)
Lotte(27)
Orihiro(27)
Marusan(26)
Asahi(25)
Bourbon(23)
Miyatake(16)
Itsuki(16)
Nippn(15)
Ace Cook(14)
Glico(11)
Fujiya(10)
Otafuku(9)
Kanetetsu(9)
Kameda(7)
DUCK RAISED(7)
RICE HOUSE(7)
Marutai(7)
Nissui(6)
Marumiya(6)
Higashimaru(6)
House(6)
CTC(5)
Hikami(5)
Ogawa(5)
Fujijin(5)
Amanoya(5)
Daikaku(5)
Heinz(5)
Quaker(5)
Maehara(4)
Maruha Nichiro(4)
Nattoya(4)
GOLDEN CASTLE(4)
Morinaga(4)
Kirin(3)
Kadoya(3)
King Foods(3)
Imuraya(3)
RICE CASTLE(3)
Okahata(3)
Ootsuka Seicha(3)
Hotei(3)
Kurata Foods(3)
Fujisaki(3)
EMPEROR LOVE(3)
Marusanai(2)
Befco(2)
Panda(2)
Oyatsu(2)
Calbee(2)
Ootsuka(2)
Koukishoko(2)
Kurakon(2)
Katagi(2)
Oota Yushi(2)
Kasugai(2)
Kanro(2)
Hanamaruki(2)
Nitto(2)
Nissin Seiyu(2)
Hokka(2)
Nichirei(2)
Ina(2)
Nakazono(2)
Imoto(2)
Marutomo(2)
Okame(2)
Jane 's(1)
Kadocho(1)
Masuya(1)
Meiji(1)
Ito Seika(1)
Maruni(1)
Nagatanien(1)
Kanpy(1)
Marukin(1)
Kameya(1)
Ninben(1)
Ishimaru(1)
Nisshin(1)
Maruha(1)
Maruchan(1)
Hirao(1)
Maniha(1)
Heinz Oreida(1)
Maggi(1)
Haguruma(1)
Omuraya(1)
Lipton(1)
Koikeya(1)
Echigo(1)
Daichu(1)
KATO(1)
Otsuka(1)
Kinryu(1)
Kikkoman(1)
Kimura(1)
Aroma House(1)
Kikuno Tsukasa(1)
View more
View less

Price

<$3(72)
$3 - $5(239)
$5 - $10(252)
$10 - $25(96)
>$25(35)

Promotions

Support Local(694)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(600)
Taiwan(93)
USA(1)

Dietary attributes

Halal(2)
Gluten-Free(2)

Brand

Nissin(30)
Lotte(27)
Orihiro(27)
Marusan(26)
Asahi(25)
Bourbon(23)
Miyatake(16)
Itsuki(16)
Nippn(15)
Ace Cook(14)
Glico(11)
Fujiya(10)
Otafuku(9)
Kanetetsu(9)
Kameda(7)
DUCK RAISED(7)
RICE HOUSE(7)
Marutai(7)
Nissui(6)
Marumiya(6)
Higashimaru(6)
House(6)
CTC(5)
Hikami(5)
Ogawa(5)
Fujijin(5)
Amanoya(5)
Daikaku(5)
Heinz(5)
Quaker(5)
Maehara(4)
Maruha Nichiro(4)
Nattoya(4)
GOLDEN CASTLE(4)
Morinaga(4)
Kirin(3)
Kadoya(3)
King Foods(3)
Imuraya(3)
RICE CASTLE(3)
Okahata(3)
Ootsuka Seicha(3)
Hotei(3)
Kurata Foods(3)
Fujisaki(3)
EMPEROR LOVE(3)
Marusanai(2)
Befco(2)
Panda(2)
Oyatsu(2)
Calbee(2)
Ootsuka(2)
Koukishoko(2)
Kurakon(2)
Katagi(2)
Oota Yushi(2)
Kasugai(2)
Kanro(2)
Hanamaruki(2)
Nitto(2)
Nissin Seiyu(2)
Hokka(2)
Nichirei(2)
Ina(2)
Nakazono(2)
Imoto(2)
Marutomo(2)
Okame(2)
Jane 's(1)
Kadocho(1)
Masuya(1)
Meiji(1)
Ito Seika(1)
Maruni(1)
Nagatanien(1)
Kanpy(1)
Marukin(1)
Kameya(1)
Ninben(1)
Ishimaru(1)
Nisshin(1)
Maruha(1)
Maruchan(1)
Hirao(1)
Maniha(1)
Heinz Oreida(1)
Maggi(1)
Haguruma(1)
Omuraya(1)
Lipton(1)
Koikeya(1)
Echigo(1)
Daichu(1)
KATO(1)
Otsuka(1)
Kinryu(1)
Kikkoman(1)
Kimura(1)
Aroma House(1)
Kikuno Tsukasa(1)
View more
View less

Price

<$3(72)
$3 - $5(239)
$5 - $10(252)
$10 - $25(96)
>$25(35)

Promotions

Support Local(694)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(600)
Taiwan(93)
USA(1)

Dietary attributes

Halal(2)
Gluten-Free(2)

Brand

Nissin(30)
Lotte(27)
Orihiro(27)
Marusan(26)
Asahi(25)
Bourbon(23)
Miyatake(16)
Itsuki(16)
Nippn(15)
Ace Cook(14)
Glico(11)
Fujiya(10)
Otafuku(9)
Kanetetsu(9)
Kameda(7)
DUCK RAISED(7)
RICE HOUSE(7)
Marutai(7)
Nissui(6)
Marumiya(6)
Higashimaru(6)
House(6)
CTC(5)
Hikami(5)
Ogawa(5)
Fujijin(5)
Amanoya(5)
Daikaku(5)
Heinz(5)
Quaker(5)
Maehara(4)
Maruha Nichiro(4)
Nattoya(4)
GOLDEN CASTLE(4)
Morinaga(4)
Kirin(3)
Kadoya(3)
King Foods(3)
Imuraya(3)
RICE CASTLE(3)
Okahata(3)
Ootsuka Seicha(3)
Hotei(3)
Kurata Foods(3)
Fujisaki(3)
EMPEROR LOVE(3)
Marusanai(2)
Befco(2)
Panda(2)
Oyatsu(2)
Calbee(2)
Ootsuka(2)
Koukishoko(2)
Kurakon(2)
Katagi(2)
Oota Yushi(2)
Kasugai(2)
Kanro(2)
Hanamaruki(2)
Nitto(2)
Nissin Seiyu(2)
Hokka(2)
Nichirei(2)
Ina(2)
Nakazono(2)
Imoto(2)
Marutomo(2)
Okame(2)
Jane 's(1)
Kadocho(1)
Masuya(1)
Meiji(1)
Ito Seika(1)
Maruni(1)
Nagatanien(1)
Kanpy(1)
Marukin(1)
Kameya(1)
Ninben(1)
Ishimaru(1)
Nisshin(1)
Maruha(1)
Maruchan(1)
Hirao(1)
Maniha(1)
Heinz Oreida(1)
Maggi(1)
Haguruma(1)
Omuraya(1)
Lipton(1)
Koikeya(1)
Echigo(1)
Daichu(1)
KATO(1)
Otsuka(1)
Kinryu(1)
Kikkoman(1)
Kimura(1)
Aroma House(1)
Kikuno Tsukasa(1)
View more
View less

Price

<$3(72)
$3 - $5(239)
$5 - $10(252)
$10 - $25(96)
>$25(35)

Promotions

Support Local(694)

Soon Seng Huat

694 products
https://media.nedigital.sg/fairprice/images/a11d04b9-0dcd-41fd-8cc7-07aa0e79911f/MP-Soon-Seng-Huat-LandingBanner-Aug2020.jpg
Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(600)
Taiwan(93)
USA(1)

Dietary attributes

Halal(2)
Gluten-Free(2)

Brand

Nissin(30)
Lotte(27)
Orihiro(27)
Marusan(26)
Asahi(25)
Bourbon(23)
Miyatake(16)
Itsuki(16)
Nippn(15)
Ace Cook(14)
Glico(11)
Fujiya(10)
Otafuku(9)
Kanetetsu(9)
Kameda(7)
DUCK RAISED(7)
RICE HOUSE(7)
Marutai(7)
Nissui(6)
Marumiya(6)
Higashimaru(6)
House(6)
CTC(5)
Hikami(5)
Ogawa(5)
Fujijin(5)
Amanoya(5)
Daikaku(5)
Heinz(5)
Quaker(5)
Maehara(4)
Maruha Nichiro(4)
Nattoya(4)
GOLDEN CASTLE(4)
Morinaga(4)
Kirin(3)
Kadoya(3)
King Foods(3)
Imuraya(3)
RICE CASTLE(3)
Okahata(3)
Ootsuka Seicha(3)
Hotei(3)
Kurata Foods(3)
Fujisaki(3)
EMPEROR LOVE(3)
Marusanai(2)
Befco(2)
Panda(2)
Oyatsu(2)
Calbee(2)
Ootsuka(2)
Koukishoko(2)
Kurakon(2)
Katagi(2)
Oota Yushi(2)
Kasugai(2)
Kanro(2)
Hanamaruki(2)
Nitto(2)
Nissin Seiyu(2)
Hokka(2)
Nichirei(2)
Ina(2)
Nakazono(2)
Imoto(2)
Marutomo(2)
Okame(2)
Jane 's(1)
Kadocho(1)
Masuya(1)
Meiji(1)
Ito Seika(1)
Maruni(1)
Nagatanien(1)
Kanpy(1)
Marukin(1)
Kameya(1)
Ninben(1)
Ishimaru(1)
Nisshin(1)
Maruha(1)
Maruchan(1)
Hirao(1)
Maniha(1)
Heinz Oreida(1)
Maggi(1)
Haguruma(1)
Omuraya(1)
Lipton(1)
Koikeya(1)
Echigo(1)
Daichu(1)
KATO(1)
Otsuka(1)
Kinryu(1)
Kikkoman(1)
Kimura(1)
Aroma House(1)
Kikuno Tsukasa(1)
View more
View less

Price

<$3(72)
$3 - $5(239)
$5 - $10(252)
$10 - $25(96)
>$25(35)

Promotions

Support Local(694)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(600)
Taiwan(93)
USA(1)

Dietary attributes

Halal(2)
Gluten-Free(2)

Brand

Nissin(30)
Lotte(27)
Orihiro(27)
Marusan(26)
Asahi(25)
Bourbon(23)
Miyatake(16)
Itsuki(16)
Nippn(15)
Ace Cook(14)
Glico(11)
Fujiya(10)
Otafuku(9)
Kanetetsu(9)
Kameda(7)
DUCK RAISED(7)
RICE HOUSE(7)
Marutai(7)
Nissui(6)
Marumiya(6)
Higashimaru(6)
House(6)
CTC(5)
Hikami(5)
Ogawa(5)
Fujijin(5)
Amanoya(5)
Daikaku(5)
Heinz(5)
Quaker(5)
Maehara(4)
Maruha Nichiro(4)
Nattoya(4)
GOLDEN CASTLE(4)
Morinaga(4)
Kirin(3)
Kadoya(3)
King Foods(3)
Imuraya(3)
RICE CASTLE(3)
Okahata(3)
Ootsuka Seicha(3)
Hotei(3)
Kurata Foods(3)
Fujisaki(3)
EMPEROR LOVE(3)
Marusanai(2)
Befco(2)
Panda(2)
Oyatsu(2)
Calbee(2)
Ootsuka(2)
Koukishoko(2)
Kurakon(2)
Katagi(2)
Oota Yushi(2)
Kasugai(2)
Kanro(2)
Hanamaruki(2)
Nitto(2)
Nissin Seiyu(2)
Hokka(2)
Nichirei(2)
Ina(2)
Nakazono(2)
Imoto(2)
Marutomo(2)
Okame(2)
Jane 's(1)
Kadocho(1)
Masuya(1)
Meiji(1)
Ito Seika(1)
Maruni(1)
Nagatanien(1)
Kanpy(1)
Marukin(1)
Kameya(1)
Ninben(1)
Ishimaru(1)
Nisshin(1)
Maruha(1)
Maruchan(1)
Hirao(1)
Maniha(1)
Heinz Oreida(1)
Maggi(1)
Haguruma(1)
Omuraya(1)
Lipton(1)
Koikeya(1)
Echigo(1)
Daichu(1)
KATO(1)
Otsuka(1)
Kinryu(1)
Kikkoman(1)
Kimura(1)
Aroma House(1)
Kikuno Tsukasa(1)
View more
View less

Price

<$3(72)
$3 - $5(239)
$5 - $10(252)
$10 - $25(96)
>$25(35)

Promotions

Support Local(694)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(600)
Taiwan(93)
USA(1)

Dietary attributes

Halal(2)
Gluten-Free(2)

Brand

Nissin(30)
Lotte(27)
Orihiro(27)
Marusan(26)
Asahi(25)
Bourbon(23)
Miyatake(16)
Itsuki(16)
Nippn(15)
Ace Cook(14)
Glico(11)
Fujiya(10)
Otafuku(9)
Kanetetsu(9)
Kameda(7)
DUCK RAISED(7)
RICE HOUSE(7)
Marutai(7)
Nissui(6)
Marumiya(6)
Higashimaru(6)
House(6)
CTC(5)
Hikami(5)
Ogawa(5)
Fujijin(5)
Amanoya(5)
Daikaku(5)
Heinz(5)
Quaker(5)
Maehara(4)
Maruha Nichiro(4)
Nattoya(4)
GOLDEN CASTLE(4)
Morinaga(4)
Kirin(3)
Kadoya(3)
King Foods(3)
Imuraya(3)
RICE CASTLE(3)
Okahata(3)
Ootsuka Seicha(3)
Hotei(3)
Kurata Foods(3)
Fujisaki(3)
EMPEROR LOVE(3)
Marusanai(2)
Befco(2)
Panda(2)
Oyatsu(2)
Calbee(2)
Ootsuka(2)
Koukishoko(2)
Kurakon(2)
Katagi(2)
Oota Yushi(2)
Kasugai(2)
Kanro(2)
Hanamaruki(2)
Nitto(2)
Nissin Seiyu(2)
Hokka(2)
Nichirei(2)
Ina(2)
Nakazono(2)
Imoto(2)
Marutomo(2)
Okame(2)
Jane 's(1)
Kadocho(1)
Masuya(1)
Meiji(1)
Ito Seika(1)
Maruni(1)
Nagatanien(1)
Kanpy(1)
Marukin(1)
Kameya(1)
Ninben(1)
Ishimaru(1)
Nisshin(1)
Maruha(1)
Maruchan(1)
Hirao(1)
Maniha(1)
Heinz Oreida(1)
Maggi(1)
Haguruma(1)
Omuraya(1)
Lipton(1)
Koikeya(1)
Echigo(1)
Daichu(1)
KATO(1)
Otsuka(1)
Kinryu(1)
Kikkoman(1)
Kimura(1)
Aroma House(1)
Kikuno Tsukasa(1)
View more
View less

Price

<$3(72)
$3 - $5(239)
$5 - $10(252)
$10 - $25(96)
>$25(35)

Promotions

Support Local(694)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(600)
Taiwan(93)
USA(1)

Dietary attributes

Halal(2)
Gluten-Free(2)

Brand

Nissin(30)
Lotte(27)
Orihiro(27)
Marusan(26)
Asahi(25)
Bourbon(23)
Miyatake(16)
Itsuki(16)
Nippn(15)
Ace Cook(14)
Glico(11)
Fujiya(10)
Otafuku(9)
Kanetetsu(9)
Kameda(7)
DUCK RAISED(7)
RICE HOUSE(7)
Marutai(7)
Nissui(6)
Marumiya(6)
Higashimaru(6)
House(6)
CTC(5)
Hikami(5)
Ogawa(5)
Fujijin(5)
Amanoya(5)
Daikaku(5)
Heinz(5)
Quaker(5)
Maehara(4)
Maruha Nichiro(4)
Nattoya(4)
GOLDEN CASTLE(4)
Morinaga(4)
Kirin(3)
Kadoya(3)
King Foods(3)
Imuraya(3)
RICE CASTLE(3)
Okahata(3)
Ootsuka Seicha(3)
Hotei(3)
Kurata Foods(3)
Fujisaki(3)
EMPEROR LOVE(3)
Marusanai(2)
Befco(2)
Panda(2)
Oyatsu(2)
Calbee(2)
Ootsuka(2)
Koukishoko(2)
Kurakon(2)
Katagi(2)
Oota Yushi(2)
Kasugai(2)
Kanro(2)
Hanamaruki(2)
Nitto(2)
Nissin Seiyu(2)
Hokka(2)
Nichirei(2)
Ina(2)
Nakazono(2)
Imoto(2)
Marutomo(2)
Okame(2)
Jane 's(1)
Kadocho(1)
Masuya(1)
Meiji(1)
Ito Seika(1)
Maruni(1)
Nagatanien(1)
Kanpy(1)
Marukin(1)
Kameya(1)
Ninben(1)
Ishimaru(1)
Nisshin(1)
Maruha(1)
Maruchan(1)
Hirao(1)
Maniha(1)
Heinz Oreida(1)
Maggi(1)
Haguruma(1)
Omuraya(1)
Lipton(1)
Koikeya(1)
Echigo(1)
Daichu(1)
KATO(1)
Otsuka(1)
Kinryu(1)
Kikkoman(1)
Kimura(1)
Aroma House(1)
Kikuno Tsukasa(1)
View more
View less

Price

<$3(72)
$3 - $5(239)
$5 - $10(252)
$10 - $25(96)
>$25(35)

Promotions

Support Local(694)