Search
Shopping cart
Cart
Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(538)
Taiwan(49)
South Korea(1)

Brand

Marusan(36)
Six Fortune(27)
Bourbon(22)
Itsuki(22)
Lotte(21)
Orihiro(20)
Ace Cook(18)
Nissin(17)
Glico(14)
Asahi(13)
Miyatake(11)
Otafuku(11)
Kasugai(10)
Fujiya(10)
Sanko(9)
Hanamaruki(9)
Calbee(8)
Soon(8)
House(7)
Okame(7)
Shinshin(7)
Higashimaru(6)
Kanetetsu(6)
Maruha Nichiro(6)
CTC(5)
Marumiya(5)
Kameda(5)
Befco(4)
DUCK RAISED(4)
Ootsuka(4)
Sato(4)
King Foods(4)
Panda(4)
Meiji(4)
Ootsuka Seicha(4)
Amanoya(4)
Ogawa(4)
Kanro(4)
Marutomo(4)
Fujisaki(4)
Nichirei(4)
Kirin(4)
Kadoya(3)
Nescafe(3)
Nakata(3)
Bonchi(3)
Kimura(3)
Fairco(3)
Kurata Foods(3)
Okahata(3)
Hotei(3)
Honda(3)
Hirao(3)
S&B(3)
KUROMATSUNAI(2)
Ohayo(2)
Daisho(2)
Marutai(2)
Eiwa(2)
GOLDEN CASTLE(2)
Ryushobo(2)
Hokka(2)
Kinryu(2)
Oyatsu(2)
Nagatanien(2)
Imoto(2)
Nakazono(2)
Kingodo(2)
Imuraya(2)
Ina(2)
Kenko(1)
Nippn(1)
Nisshin(1)
Katagi(1)
Nissin Seiyu(1)
Nissui(1)
Kanpy(1)
Marukin(1)
Iwatsuka(1)
Ito Seika(1)
Ootsuka (1)
Nichifuri(1)
Nestle(1)
Kinjirushi(1)
Ikari(1)
Otsuka(1)
Morinaga(1)
Kurakon(1)
Pom(1)
RICE CASTLE(1)
Masuya(1)
Haguruma(1)
Sanyo(1)
SARAYA(1)
Maniha(1)
Maruten(1)
SHAN SHUI(1)
Marusanai(1)
Daichu(1)
Akagi(1)
View more
View less

Price

<$3(14)
$3 - $5(178)
$5 - $10(304)
$10 - $25(69)
>$25(23)

Promotions

Support Local(568)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(538)
Taiwan(49)
South Korea(1)

Brand

Marusan(36)
Six Fortune(27)
Bourbon(22)
Itsuki(22)
Lotte(21)
Orihiro(20)
Ace Cook(18)
Nissin(17)
Glico(14)
Asahi(13)
Miyatake(11)
Otafuku(11)
Kasugai(10)
Fujiya(10)
Sanko(9)
Hanamaruki(9)
Calbee(8)
Soon(8)
House(7)
Okame(7)
Shinshin(7)
Higashimaru(6)
Kanetetsu(6)
Maruha Nichiro(6)
CTC(5)
Marumiya(5)
Kameda(5)
Befco(4)
DUCK RAISED(4)
Ootsuka(4)
Sato(4)
King Foods(4)
Panda(4)
Meiji(4)
Ootsuka Seicha(4)
Amanoya(4)
Ogawa(4)
Kanro(4)
Marutomo(4)
Fujisaki(4)
Nichirei(4)
Kirin(4)
Kadoya(3)
Nescafe(3)
Nakata(3)
Bonchi(3)
Kimura(3)
Fairco(3)
Kurata Foods(3)
Okahata(3)
Hotei(3)
Honda(3)
Hirao(3)
S&B(3)
KUROMATSUNAI(2)
Ohayo(2)
Daisho(2)
Marutai(2)
Eiwa(2)
GOLDEN CASTLE(2)
Ryushobo(2)
Hokka(2)
Kinryu(2)
Oyatsu(2)
Nagatanien(2)
Imoto(2)
Nakazono(2)
Kingodo(2)
Imuraya(2)
Ina(2)
Kenko(1)
Nippn(1)
Nisshin(1)
Katagi(1)
Nissin Seiyu(1)
Nissui(1)
Kanpy(1)
Marukin(1)
Iwatsuka(1)
Ito Seika(1)
Ootsuka (1)
Nichifuri(1)
Nestle(1)
Kinjirushi(1)
Ikari(1)
Otsuka(1)
Morinaga(1)
Kurakon(1)
Pom(1)
RICE CASTLE(1)
Masuya(1)
Haguruma(1)
Sanyo(1)
SARAYA(1)
Maniha(1)
Maruten(1)
SHAN SHUI(1)
Marusanai(1)
Daichu(1)
Akagi(1)
View more
View less

Price

<$3(14)
$3 - $5(178)
$5 - $10(304)
$10 - $25(69)
>$25(23)

Promotions

Support Local(568)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(538)
Taiwan(49)
South Korea(1)

Brand

Marusan(36)
Six Fortune(27)
Bourbon(22)
Itsuki(22)
Lotte(21)
Orihiro(20)
Ace Cook(18)
Nissin(17)
Glico(14)
Asahi(13)
Miyatake(11)
Otafuku(11)
Kasugai(10)
Fujiya(10)
Sanko(9)
Hanamaruki(9)
Calbee(8)
Soon(8)
House(7)
Okame(7)
Shinshin(7)
Higashimaru(6)
Kanetetsu(6)
Maruha Nichiro(6)
CTC(5)
Marumiya(5)
Kameda(5)
Befco(4)
DUCK RAISED(4)
Ootsuka(4)
Sato(4)
King Foods(4)
Panda(4)
Meiji(4)
Ootsuka Seicha(4)
Amanoya(4)
Ogawa(4)
Kanro(4)
Marutomo(4)
Fujisaki(4)
Nichirei(4)
Kirin(4)
Kadoya(3)
Nescafe(3)
Nakata(3)
Bonchi(3)
Kimura(3)
Fairco(3)
Kurata Foods(3)
Okahata(3)
Hotei(3)
Honda(3)
Hirao(3)
S&B(3)
KUROMATSUNAI(2)
Ohayo(2)
Daisho(2)
Marutai(2)
Eiwa(2)
GOLDEN CASTLE(2)
Ryushobo(2)
Hokka(2)
Kinryu(2)
Oyatsu(2)
Nagatanien(2)
Imoto(2)
Nakazono(2)
Kingodo(2)
Imuraya(2)
Ina(2)
Kenko(1)
Nippn(1)
Nisshin(1)
Katagi(1)
Nissin Seiyu(1)
Nissui(1)
Kanpy(1)
Marukin(1)
Iwatsuka(1)
Ito Seika(1)
Ootsuka (1)
Nichifuri(1)
Nestle(1)
Kinjirushi(1)
Ikari(1)
Otsuka(1)
Morinaga(1)
Kurakon(1)
Pom(1)
RICE CASTLE(1)
Masuya(1)
Haguruma(1)
Sanyo(1)
SARAYA(1)
Maniha(1)
Maruten(1)
SHAN SHUI(1)
Marusanai(1)
Daichu(1)
Akagi(1)
View more
View less

Price

<$3(14)
$3 - $5(178)
$5 - $10(304)
$10 - $25(69)
>$25(23)

Promotions

Support Local(568)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(538)
Taiwan(49)
South Korea(1)

Brand

Marusan(36)
Six Fortune(27)
Bourbon(22)
Itsuki(22)
Lotte(21)
Orihiro(20)
Ace Cook(18)
Nissin(17)
Glico(14)
Asahi(13)
Miyatake(11)
Otafuku(11)
Kasugai(10)
Fujiya(10)
Sanko(9)
Hanamaruki(9)
Calbee(8)
Soon(8)
House(7)
Okame(7)
Shinshin(7)
Higashimaru(6)
Kanetetsu(6)
Maruha Nichiro(6)
CTC(5)
Marumiya(5)
Kameda(5)
Befco(4)
DUCK RAISED(4)
Ootsuka(4)
Sato(4)
King Foods(4)
Panda(4)
Meiji(4)
Ootsuka Seicha(4)
Amanoya(4)
Ogawa(4)
Kanro(4)
Marutomo(4)
Fujisaki(4)
Nichirei(4)
Kirin(4)
Kadoya(3)
Nescafe(3)
Nakata(3)
Bonchi(3)
Kimura(3)
Fairco(3)
Kurata Foods(3)
Okahata(3)
Hotei(3)
Honda(3)
Hirao(3)
S&B(3)
KUROMATSUNAI(2)
Ohayo(2)
Daisho(2)
Marutai(2)
Eiwa(2)
GOLDEN CASTLE(2)
Ryushobo(2)
Hokka(2)
Kinryu(2)
Oyatsu(2)
Nagatanien(2)
Imoto(2)
Nakazono(2)
Kingodo(2)
Imuraya(2)
Ina(2)
Kenko(1)
Nippn(1)
Nisshin(1)
Katagi(1)
Nissin Seiyu(1)
Nissui(1)
Kanpy(1)
Marukin(1)
Iwatsuka(1)
Ito Seika(1)
Ootsuka (1)
Nichifuri(1)
Nestle(1)
Kinjirushi(1)
Ikari(1)
Otsuka(1)
Morinaga(1)
Kurakon(1)
Pom(1)
RICE CASTLE(1)
Masuya(1)
Haguruma(1)
Sanyo(1)
SARAYA(1)
Maniha(1)
Maruten(1)
SHAN SHUI(1)
Marusanai(1)
Daichu(1)
Akagi(1)
View more
View less

Price

<$3(14)
$3 - $5(178)
$5 - $10(304)
$10 - $25(69)
>$25(23)

Promotions

Support Local(568)

Soon Seng Huat

588 products
https://media.nedigital.sg/fairprice/images/a11d04b9-0dcd-41fd-8cc7-07aa0e79911f/MP-Soon-Seng-Huat-LandingBanner-Aug2020.jpg
Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(538)
Taiwan(49)
South Korea(1)

Brand

Marusan(36)
Six Fortune(27)
Bourbon(22)
Itsuki(22)
Lotte(21)
Orihiro(20)
Ace Cook(18)
Nissin(17)
Glico(14)
Asahi(13)
Miyatake(11)
Otafuku(11)
Kasugai(10)
Fujiya(10)
Sanko(9)
Hanamaruki(9)
Calbee(8)
Soon(8)
House(7)
Okame(7)
Shinshin(7)
Higashimaru(6)
Kanetetsu(6)
Maruha Nichiro(6)
CTC(5)
Marumiya(5)
Kameda(5)
Befco(4)
DUCK RAISED(4)
Ootsuka(4)
Sato(4)
King Foods(4)
Panda(4)
Meiji(4)
Ootsuka Seicha(4)
Amanoya(4)
Ogawa(4)
Kanro(4)
Marutomo(4)
Fujisaki(4)
Nichirei(4)
Kirin(4)
Kadoya(3)
Nescafe(3)
Nakata(3)
Bonchi(3)
Kimura(3)
Fairco(3)
Kurata Foods(3)
Okahata(3)
Hotei(3)
Honda(3)
Hirao(3)
S&B(3)
KUROMATSUNAI(2)
Ohayo(2)
Daisho(2)
Marutai(2)
Eiwa(2)
GOLDEN CASTLE(2)
Ryushobo(2)
Hokka(2)
Kinryu(2)
Oyatsu(2)
Nagatanien(2)
Imoto(2)
Nakazono(2)
Kingodo(2)
Imuraya(2)
Ina(2)
Kenko(1)
Nippn(1)
Nisshin(1)
Katagi(1)
Nissin Seiyu(1)
Nissui(1)
Kanpy(1)
Marukin(1)
Iwatsuka(1)
Ito Seika(1)
Ootsuka (1)
Nichifuri(1)
Nestle(1)
Kinjirushi(1)
Ikari(1)
Otsuka(1)
Morinaga(1)
Kurakon(1)
Pom(1)
RICE CASTLE(1)
Masuya(1)
Haguruma(1)
Sanyo(1)
SARAYA(1)
Maniha(1)
Maruten(1)
SHAN SHUI(1)
Marusanai(1)
Daichu(1)
Akagi(1)
View more
View less

Price

<$3(14)
$3 - $5(178)
$5 - $10(304)
$10 - $25(69)
>$25(23)

Promotions

Support Local(568)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(538)
Taiwan(49)
South Korea(1)

Brand

Marusan(36)
Six Fortune(27)
Bourbon(22)
Itsuki(22)
Lotte(21)
Orihiro(20)
Ace Cook(18)
Nissin(17)
Glico(14)
Asahi(13)
Miyatake(11)
Otafuku(11)
Kasugai(10)
Fujiya(10)
Sanko(9)
Hanamaruki(9)
Calbee(8)
Soon(8)
House(7)
Okame(7)
Shinshin(7)
Higashimaru(6)
Kanetetsu(6)
Maruha Nichiro(6)
CTC(5)
Marumiya(5)
Kameda(5)
Befco(4)
DUCK RAISED(4)
Ootsuka(4)
Sato(4)
King Foods(4)
Panda(4)
Meiji(4)
Ootsuka Seicha(4)
Amanoya(4)
Ogawa(4)
Kanro(4)
Marutomo(4)
Fujisaki(4)
Nichirei(4)
Kirin(4)
Kadoya(3)
Nescafe(3)
Nakata(3)
Bonchi(3)
Kimura(3)
Fairco(3)
Kurata Foods(3)
Okahata(3)
Hotei(3)
Honda(3)
Hirao(3)
S&B(3)
KUROMATSUNAI(2)
Ohayo(2)
Daisho(2)
Marutai(2)
Eiwa(2)
GOLDEN CASTLE(2)
Ryushobo(2)
Hokka(2)
Kinryu(2)
Oyatsu(2)
Nagatanien(2)
Imoto(2)
Nakazono(2)
Kingodo(2)
Imuraya(2)
Ina(2)
Kenko(1)
Nippn(1)
Nisshin(1)
Katagi(1)
Nissin Seiyu(1)
Nissui(1)
Kanpy(1)
Marukin(1)
Iwatsuka(1)
Ito Seika(1)
Ootsuka (1)
Nichifuri(1)
Nestle(1)
Kinjirushi(1)
Ikari(1)
Otsuka(1)
Morinaga(1)
Kurakon(1)
Pom(1)
RICE CASTLE(1)
Masuya(1)
Haguruma(1)
Sanyo(1)
SARAYA(1)
Maniha(1)
Maruten(1)
SHAN SHUI(1)
Marusanai(1)
Daichu(1)
Akagi(1)
View more
View less

Price

<$3(14)
$3 - $5(178)
$5 - $10(304)
$10 - $25(69)
>$25(23)

Promotions

Support Local(568)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(538)
Taiwan(49)
South Korea(1)

Brand

Marusan(36)
Six Fortune(27)
Bourbon(22)
Itsuki(22)
Lotte(21)
Orihiro(20)
Ace Cook(18)
Nissin(17)
Glico(14)
Asahi(13)
Miyatake(11)
Otafuku(11)
Kasugai(10)
Fujiya(10)
Sanko(9)
Hanamaruki(9)
Calbee(8)
Soon(8)
House(7)
Okame(7)
Shinshin(7)
Higashimaru(6)
Kanetetsu(6)
Maruha Nichiro(6)
CTC(5)
Marumiya(5)
Kameda(5)
Befco(4)
DUCK RAISED(4)
Ootsuka(4)
Sato(4)
King Foods(4)
Panda(4)
Meiji(4)
Ootsuka Seicha(4)
Amanoya(4)
Ogawa(4)
Kanro(4)
Marutomo(4)
Fujisaki(4)
Nichirei(4)
Kirin(4)
Kadoya(3)
Nescafe(3)
Nakata(3)
Bonchi(3)
Kimura(3)
Fairco(3)
Kurata Foods(3)
Okahata(3)
Hotei(3)
Honda(3)
Hirao(3)
S&B(3)
KUROMATSUNAI(2)
Ohayo(2)
Daisho(2)
Marutai(2)
Eiwa(2)
GOLDEN CASTLE(2)
Ryushobo(2)
Hokka(2)
Kinryu(2)
Oyatsu(2)
Nagatanien(2)
Imoto(2)
Nakazono(2)
Kingodo(2)
Imuraya(2)
Ina(2)
Kenko(1)
Nippn(1)
Nisshin(1)
Katagi(1)
Nissin Seiyu(1)
Nissui(1)
Kanpy(1)
Marukin(1)
Iwatsuka(1)
Ito Seika(1)
Ootsuka (1)
Nichifuri(1)
Nestle(1)
Kinjirushi(1)
Ikari(1)
Otsuka(1)
Morinaga(1)
Kurakon(1)
Pom(1)
RICE CASTLE(1)
Masuya(1)
Haguruma(1)
Sanyo(1)
SARAYA(1)
Maniha(1)
Maruten(1)
SHAN SHUI(1)
Marusanai(1)
Daichu(1)
Akagi(1)
View more
View less

Price

<$3(14)
$3 - $5(178)
$5 - $10(304)
$10 - $25(69)
>$25(23)

Promotions

Support Local(568)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(538)
Taiwan(49)
South Korea(1)

Brand

Marusan(36)
Six Fortune(27)
Bourbon(22)
Itsuki(22)
Lotte(21)
Orihiro(20)
Ace Cook(18)
Nissin(17)
Glico(14)
Asahi(13)
Miyatake(11)
Otafuku(11)
Kasugai(10)
Fujiya(10)
Sanko(9)
Hanamaruki(9)
Calbee(8)
Soon(8)
House(7)
Okame(7)
Shinshin(7)
Higashimaru(6)
Kanetetsu(6)
Maruha Nichiro(6)
CTC(5)
Marumiya(5)
Kameda(5)
Befco(4)
DUCK RAISED(4)
Ootsuka(4)
Sato(4)
King Foods(4)
Panda(4)
Meiji(4)
Ootsuka Seicha(4)
Amanoya(4)
Ogawa(4)
Kanro(4)
Marutomo(4)
Fujisaki(4)
Nichirei(4)
Kirin(4)
Kadoya(3)
Nescafe(3)
Nakata(3)
Bonchi(3)
Kimura(3)
Fairco(3)
Kurata Foods(3)
Okahata(3)
Hotei(3)
Honda(3)
Hirao(3)
S&B(3)
KUROMATSUNAI(2)
Ohayo(2)
Daisho(2)
Marutai(2)
Eiwa(2)
GOLDEN CASTLE(2)
Ryushobo(2)
Hokka(2)
Kinryu(2)
Oyatsu(2)
Nagatanien(2)
Imoto(2)
Nakazono(2)
Kingodo(2)
Imuraya(2)
Ina(2)
Kenko(1)
Nippn(1)
Nisshin(1)
Katagi(1)
Nissin Seiyu(1)
Nissui(1)
Kanpy(1)
Marukin(1)
Iwatsuka(1)
Ito Seika(1)
Ootsuka (1)
Nichifuri(1)
Nestle(1)
Kinjirushi(1)
Ikari(1)
Otsuka(1)
Morinaga(1)
Kurakon(1)
Pom(1)
RICE CASTLE(1)
Masuya(1)
Haguruma(1)
Sanyo(1)
SARAYA(1)
Maniha(1)
Maruten(1)
SHAN SHUI(1)
Marusanai(1)
Daichu(1)
Akagi(1)
View more
View less

Price

<$3(14)
$3 - $5(178)
$5 - $10(304)
$10 - $25(69)
>$25(23)

Promotions

Support Local(568)