Shop Soon Seng Huat For Everyday Great Value | NTUC FairPrice
Search
Shopping cart
Cart
Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(414)
Taiwan(36)

Brand

Asahi(24)
Itsuki(22)
Marusan(21)
Orihiro(20)
Bourbon(15)
Ace Cook(12)
Soon(11)
Six Fortune(10)
Glico(9)
Ogawa(8)
Miyatake(8)
Lotte(8)
Fujiya(8)
DUCK RAISED(7)
Kameda(6)
Kanetetsu(6)
Kirin(6)
Ina(5)
House(5)
Marutai(5)
Sato(5)
Nissin(4)
Ootsuka Seicha(4)
King Foods(4)
Otafuku(4)
Amanoya(4)
Ikari(4)
Hanamaruki(3)
Marumiya(3)
S&B(3)
Suntory(3)
Nisshin(3)
Marutomo(3)
RICE CASTLE(3)
CTC(3)
GOLDEN CASTLE(3)
Teraoka(3)
Kanro(3)
Higashimaru(3)
Nitto(3)
Kurakon(3)
Katagi(2)
Okame(2)
Iwatsuka(2)
SHAN SHUI(2)
Ho Pu Yuan(2)
Nippn(2)
Shimaya(2)
Haguruma(2)
KUROMATSUNAI(2)
Hagoromo(2)
Meiji(2)
Befco(2)
Table Land(2)
Maruha Nichiro(2)
Hokka(2)
Kasugai(2)
TOYO SUISAN(2)
Maruni(1)
Maruha(1)
Maruten(1)
Maruchan(1)
Maggi(1)
Misuzu(1)
Koukishoko(1)
Nagatanien(1)
Nakazono(1)
Nichifuri(1)
Komadori(1)
King(1)
Kimura(1)
Kawamitsu(1)
KATO(1)
Okahata(1)
Kameya(1)
Ootsuka(1)
Kadoya(1)
Jane 's(1)
Ito Seika(1)
Oyatsu(1)
Panda(1)
Ishimaru(1)
RICE HOUSE(1)
Sakura Shokuhin(1)
Sanyo(1)
SARAYA(1)
Imuraya(1)
Hotei(1)
Honda(1)
Shikaya(1)
Hirao(1)
Dragon Phoneix(1)
Daikaku(1)
Calbee(1)
Marukin(1)
Tanita(1)
Aroma House(1)
Tohato(1)
Tokyowantan(1)
Asamurasaki(1)
View more
View less

Price

<$3(52)
$3 - $5(129)
$5 - $10(201)
$10 - $25(53)
>$25(15)

Promotions

Support Local(450)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(414)
Taiwan(36)

Brand

Asahi(24)
Itsuki(22)
Marusan(21)
Orihiro(20)
Bourbon(15)
Ace Cook(12)
Soon(11)
Six Fortune(10)
Glico(9)
Ogawa(8)
Miyatake(8)
Lotte(8)
Fujiya(8)
DUCK RAISED(7)
Kameda(6)
Kanetetsu(6)
Kirin(6)
Ina(5)
House(5)
Marutai(5)
Sato(5)
Nissin(4)
Ootsuka Seicha(4)
King Foods(4)
Otafuku(4)
Amanoya(4)
Ikari(4)
Hanamaruki(3)
Marumiya(3)
S&B(3)
Suntory(3)
Nisshin(3)
Marutomo(3)
RICE CASTLE(3)
CTC(3)
GOLDEN CASTLE(3)
Teraoka(3)
Kanro(3)
Higashimaru(3)
Nitto(3)
Kurakon(3)
Katagi(2)
Okame(2)
Iwatsuka(2)
SHAN SHUI(2)
Ho Pu Yuan(2)
Nippn(2)
Shimaya(2)
Haguruma(2)
KUROMATSUNAI(2)
Hagoromo(2)
Meiji(2)
Befco(2)
Table Land(2)
Maruha Nichiro(2)
Hokka(2)
Kasugai(2)
TOYO SUISAN(2)
Maruni(1)
Maruha(1)
Maruten(1)
Maruchan(1)
Maggi(1)
Misuzu(1)
Koukishoko(1)
Nagatanien(1)
Nakazono(1)
Nichifuri(1)
Komadori(1)
King(1)
Kimura(1)
Kawamitsu(1)
KATO(1)
Okahata(1)
Kameya(1)
Ootsuka(1)
Kadoya(1)
Jane 's(1)
Ito Seika(1)
Oyatsu(1)
Panda(1)
Ishimaru(1)
RICE HOUSE(1)
Sakura Shokuhin(1)
Sanyo(1)
SARAYA(1)
Imuraya(1)
Hotei(1)
Honda(1)
Shikaya(1)
Hirao(1)
Dragon Phoneix(1)
Daikaku(1)
Calbee(1)
Marukin(1)
Tanita(1)
Aroma House(1)
Tohato(1)
Tokyowantan(1)
Asamurasaki(1)
View more
View less

Price

<$3(52)
$3 - $5(129)
$5 - $10(201)
$10 - $25(53)
>$25(15)

Promotions

Support Local(450)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(414)
Taiwan(36)

Brand

Asahi(24)
Itsuki(22)
Marusan(21)
Orihiro(20)
Bourbon(15)
Ace Cook(12)
Soon(11)
Six Fortune(10)
Glico(9)
Ogawa(8)
Miyatake(8)
Lotte(8)
Fujiya(8)
DUCK RAISED(7)
Kameda(6)
Kanetetsu(6)
Kirin(6)
Ina(5)
House(5)
Marutai(5)
Sato(5)
Nissin(4)
Ootsuka Seicha(4)
King Foods(4)
Otafuku(4)
Amanoya(4)
Ikari(4)
Hanamaruki(3)
Marumiya(3)
S&B(3)
Suntory(3)
Nisshin(3)
Marutomo(3)
RICE CASTLE(3)
CTC(3)
GOLDEN CASTLE(3)
Teraoka(3)
Kanro(3)
Higashimaru(3)
Nitto(3)
Kurakon(3)
Katagi(2)
Okame(2)
Iwatsuka(2)
SHAN SHUI(2)
Ho Pu Yuan(2)
Nippn(2)
Shimaya(2)
Haguruma(2)
KUROMATSUNAI(2)
Hagoromo(2)
Meiji(2)
Befco(2)
Table Land(2)
Maruha Nichiro(2)
Hokka(2)
Kasugai(2)
TOYO SUISAN(2)
Maruni(1)
Maruha(1)
Maruten(1)
Maruchan(1)
Maggi(1)
Misuzu(1)
Koukishoko(1)
Nagatanien(1)
Nakazono(1)
Nichifuri(1)
Komadori(1)
King(1)
Kimura(1)
Kawamitsu(1)
KATO(1)
Okahata(1)
Kameya(1)
Ootsuka(1)
Kadoya(1)
Jane 's(1)
Ito Seika(1)
Oyatsu(1)
Panda(1)
Ishimaru(1)
RICE HOUSE(1)
Sakura Shokuhin(1)
Sanyo(1)
SARAYA(1)
Imuraya(1)
Hotei(1)
Honda(1)
Shikaya(1)
Hirao(1)
Dragon Phoneix(1)
Daikaku(1)
Calbee(1)
Marukin(1)
Tanita(1)
Aroma House(1)
Tohato(1)
Tokyowantan(1)
Asamurasaki(1)
View more
View less

Price

<$3(52)
$3 - $5(129)
$5 - $10(201)
$10 - $25(53)
>$25(15)

Promotions

Support Local(450)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(414)
Taiwan(36)

Brand

Asahi(24)
Itsuki(22)
Marusan(21)
Orihiro(20)
Bourbon(15)
Ace Cook(12)
Soon(11)
Six Fortune(10)
Glico(9)
Ogawa(8)
Miyatake(8)
Lotte(8)
Fujiya(8)
DUCK RAISED(7)
Kameda(6)
Kanetetsu(6)
Kirin(6)
Ina(5)
House(5)
Marutai(5)
Sato(5)
Nissin(4)
Ootsuka Seicha(4)
King Foods(4)
Otafuku(4)
Amanoya(4)
Ikari(4)
Hanamaruki(3)
Marumiya(3)
S&B(3)
Suntory(3)
Nisshin(3)
Marutomo(3)
RICE CASTLE(3)
CTC(3)
GOLDEN CASTLE(3)
Teraoka(3)
Kanro(3)
Higashimaru(3)
Nitto(3)
Kurakon(3)
Katagi(2)
Okame(2)
Iwatsuka(2)
SHAN SHUI(2)
Ho Pu Yuan(2)
Nippn(2)
Shimaya(2)
Haguruma(2)
KUROMATSUNAI(2)
Hagoromo(2)
Meiji(2)
Befco(2)
Table Land(2)
Maruha Nichiro(2)
Hokka(2)
Kasugai(2)
TOYO SUISAN(2)
Maruni(1)
Maruha(1)
Maruten(1)
Maruchan(1)
Maggi(1)
Misuzu(1)
Koukishoko(1)
Nagatanien(1)
Nakazono(1)
Nichifuri(1)
Komadori(1)
King(1)
Kimura(1)
Kawamitsu(1)
KATO(1)
Okahata(1)
Kameya(1)
Ootsuka(1)
Kadoya(1)
Jane 's(1)
Ito Seika(1)
Oyatsu(1)
Panda(1)
Ishimaru(1)
RICE HOUSE(1)
Sakura Shokuhin(1)
Sanyo(1)
SARAYA(1)
Imuraya(1)
Hotei(1)
Honda(1)
Shikaya(1)
Hirao(1)
Dragon Phoneix(1)
Daikaku(1)
Calbee(1)
Marukin(1)
Tanita(1)
Aroma House(1)
Tohato(1)
Tokyowantan(1)
Asamurasaki(1)
View more
View less

Price

<$3(52)
$3 - $5(129)
$5 - $10(201)
$10 - $25(53)
>$25(15)

Promotions

Support Local(450)

Soon Seng Huat

450 products
https://media.nedigital.sg/fairprice/images/a11d04b9-0dcd-41fd-8cc7-07aa0e79911f/MP-Soon-Seng-Huat-LandingBanner-Aug2020.jpg
Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(414)
Taiwan(36)

Brand

Asahi(24)
Itsuki(22)
Marusan(21)
Orihiro(20)
Bourbon(15)
Ace Cook(12)
Soon(11)
Six Fortune(10)
Glico(9)
Ogawa(8)
Miyatake(8)
Lotte(8)
Fujiya(8)
DUCK RAISED(7)
Kameda(6)
Kanetetsu(6)
Kirin(6)
Ina(5)
House(5)
Marutai(5)
Sato(5)
Nissin(4)
Ootsuka Seicha(4)
King Foods(4)
Otafuku(4)
Amanoya(4)
Ikari(4)
Hanamaruki(3)
Marumiya(3)
S&B(3)
Suntory(3)
Nisshin(3)
Marutomo(3)
RICE CASTLE(3)
CTC(3)
GOLDEN CASTLE(3)
Teraoka(3)
Kanro(3)
Higashimaru(3)
Nitto(3)
Kurakon(3)
Katagi(2)
Okame(2)
Iwatsuka(2)
SHAN SHUI(2)
Ho Pu Yuan(2)
Nippn(2)
Shimaya(2)
Haguruma(2)
KUROMATSUNAI(2)
Hagoromo(2)
Meiji(2)
Befco(2)
Table Land(2)
Maruha Nichiro(2)
Hokka(2)
Kasugai(2)
TOYO SUISAN(2)
Maruni(1)
Maruha(1)
Maruten(1)
Maruchan(1)
Maggi(1)
Misuzu(1)
Koukishoko(1)
Nagatanien(1)
Nakazono(1)
Nichifuri(1)
Komadori(1)
King(1)
Kimura(1)
Kawamitsu(1)
KATO(1)
Okahata(1)
Kameya(1)
Ootsuka(1)
Kadoya(1)
Jane 's(1)
Ito Seika(1)
Oyatsu(1)
Panda(1)
Ishimaru(1)
RICE HOUSE(1)
Sakura Shokuhin(1)
Sanyo(1)
SARAYA(1)
Imuraya(1)
Hotei(1)
Honda(1)
Shikaya(1)
Hirao(1)
Dragon Phoneix(1)
Daikaku(1)
Calbee(1)
Marukin(1)
Tanita(1)
Aroma House(1)
Tohato(1)
Tokyowantan(1)
Asamurasaki(1)
View more
View less

Price

<$3(52)
$3 - $5(129)
$5 - $10(201)
$10 - $25(53)
>$25(15)

Promotions

Support Local(450)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(414)
Taiwan(36)

Brand

Asahi(24)
Itsuki(22)
Marusan(21)
Orihiro(20)
Bourbon(15)
Ace Cook(12)
Soon(11)
Six Fortune(10)
Glico(9)
Ogawa(8)
Miyatake(8)
Lotte(8)
Fujiya(8)
DUCK RAISED(7)
Kameda(6)
Kanetetsu(6)
Kirin(6)
Ina(5)
House(5)
Marutai(5)
Sato(5)
Nissin(4)
Ootsuka Seicha(4)
King Foods(4)
Otafuku(4)
Amanoya(4)
Ikari(4)
Hanamaruki(3)
Marumiya(3)
S&B(3)
Suntory(3)
Nisshin(3)
Marutomo(3)
RICE CASTLE(3)
CTC(3)
GOLDEN CASTLE(3)
Teraoka(3)
Kanro(3)
Higashimaru(3)
Nitto(3)
Kurakon(3)
Katagi(2)
Okame(2)
Iwatsuka(2)
SHAN SHUI(2)
Ho Pu Yuan(2)
Nippn(2)
Shimaya(2)
Haguruma(2)
KUROMATSUNAI(2)
Hagoromo(2)
Meiji(2)
Befco(2)
Table Land(2)
Maruha Nichiro(2)
Hokka(2)
Kasugai(2)
TOYO SUISAN(2)
Maruni(1)
Maruha(1)
Maruten(1)
Maruchan(1)
Maggi(1)
Misuzu(1)
Koukishoko(1)
Nagatanien(1)
Nakazono(1)
Nichifuri(1)
Komadori(1)
King(1)
Kimura(1)
Kawamitsu(1)
KATO(1)
Okahata(1)
Kameya(1)
Ootsuka(1)
Kadoya(1)
Jane 's(1)
Ito Seika(1)
Oyatsu(1)
Panda(1)
Ishimaru(1)
RICE HOUSE(1)
Sakura Shokuhin(1)
Sanyo(1)
SARAYA(1)
Imuraya(1)
Hotei(1)
Honda(1)
Shikaya(1)
Hirao(1)
Dragon Phoneix(1)
Daikaku(1)
Calbee(1)
Marukin(1)
Tanita(1)
Aroma House(1)
Tohato(1)
Tokyowantan(1)
Asamurasaki(1)
View more
View less

Price

<$3(52)
$3 - $5(129)
$5 - $10(201)
$10 - $25(53)
>$25(15)

Promotions

Support Local(450)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(414)
Taiwan(36)

Brand

Asahi(24)
Itsuki(22)
Marusan(21)
Orihiro(20)
Bourbon(15)
Ace Cook(12)
Soon(11)
Six Fortune(10)
Glico(9)
Ogawa(8)
Miyatake(8)
Lotte(8)
Fujiya(8)
DUCK RAISED(7)
Kameda(6)
Kanetetsu(6)
Kirin(6)
Ina(5)
House(5)
Marutai(5)
Sato(5)
Nissin(4)
Ootsuka Seicha(4)
King Foods(4)
Otafuku(4)
Amanoya(4)
Ikari(4)
Hanamaruki(3)
Marumiya(3)
S&B(3)
Suntory(3)
Nisshin(3)
Marutomo(3)
RICE CASTLE(3)
CTC(3)
GOLDEN CASTLE(3)
Teraoka(3)
Kanro(3)
Higashimaru(3)
Nitto(3)
Kurakon(3)
Katagi(2)
Okame(2)
Iwatsuka(2)
SHAN SHUI(2)
Ho Pu Yuan(2)
Nippn(2)
Shimaya(2)
Haguruma(2)
KUROMATSUNAI(2)
Hagoromo(2)
Meiji(2)
Befco(2)
Table Land(2)
Maruha Nichiro(2)
Hokka(2)
Kasugai(2)
TOYO SUISAN(2)
Maruni(1)
Maruha(1)
Maruten(1)
Maruchan(1)
Maggi(1)
Misuzu(1)
Koukishoko(1)
Nagatanien(1)
Nakazono(1)
Nichifuri(1)
Komadori(1)
King(1)
Kimura(1)
Kawamitsu(1)
KATO(1)
Okahata(1)
Kameya(1)
Ootsuka(1)
Kadoya(1)
Jane 's(1)
Ito Seika(1)
Oyatsu(1)
Panda(1)
Ishimaru(1)
RICE HOUSE(1)
Sakura Shokuhin(1)
Sanyo(1)
SARAYA(1)
Imuraya(1)
Hotei(1)
Honda(1)
Shikaya(1)
Hirao(1)
Dragon Phoneix(1)
Daikaku(1)
Calbee(1)
Marukin(1)
Tanita(1)
Aroma House(1)
Tohato(1)
Tokyowantan(1)
Asamurasaki(1)
View more
View less

Price

<$3(52)
$3 - $5(129)
$5 - $10(201)
$10 - $25(53)
>$25(15)

Promotions

Support Local(450)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(414)
Taiwan(36)

Brand

Asahi(24)
Itsuki(22)
Marusan(21)
Orihiro(20)
Bourbon(15)
Ace Cook(12)
Soon(11)
Six Fortune(10)
Glico(9)
Ogawa(8)
Miyatake(8)
Lotte(8)
Fujiya(8)
DUCK RAISED(7)
Kameda(6)
Kanetetsu(6)
Kirin(6)
Ina(5)
House(5)
Marutai(5)
Sato(5)
Nissin(4)
Ootsuka Seicha(4)
King Foods(4)
Otafuku(4)
Amanoya(4)
Ikari(4)
Hanamaruki(3)
Marumiya(3)
S&B(3)
Suntory(3)
Nisshin(3)
Marutomo(3)
RICE CASTLE(3)
CTC(3)
GOLDEN CASTLE(3)
Teraoka(3)
Kanro(3)
Higashimaru(3)
Nitto(3)
Kurakon(3)
Katagi(2)
Okame(2)
Iwatsuka(2)
SHAN SHUI(2)
Ho Pu Yuan(2)
Nippn(2)
Shimaya(2)
Haguruma(2)
KUROMATSUNAI(2)
Hagoromo(2)
Meiji(2)
Befco(2)
Table Land(2)
Maruha Nichiro(2)
Hokka(2)
Kasugai(2)
TOYO SUISAN(2)
Maruni(1)
Maruha(1)
Maruten(1)
Maruchan(1)
Maggi(1)
Misuzu(1)
Koukishoko(1)
Nagatanien(1)
Nakazono(1)
Nichifuri(1)
Komadori(1)
King(1)
Kimura(1)
Kawamitsu(1)
KATO(1)
Okahata(1)
Kameya(1)
Ootsuka(1)
Kadoya(1)
Jane 's(1)
Ito Seika(1)
Oyatsu(1)
Panda(1)
Ishimaru(1)
RICE HOUSE(1)
Sakura Shokuhin(1)
Sanyo(1)
SARAYA(1)
Imuraya(1)
Hotei(1)
Honda(1)
Shikaya(1)
Hirao(1)
Dragon Phoneix(1)
Daikaku(1)
Calbee(1)
Marukin(1)
Tanita(1)
Aroma House(1)
Tohato(1)
Tokyowantan(1)
Asamurasaki(1)
View more
View less

Price

<$3(52)
$3 - $5(129)
$5 - $10(201)
$10 - $25(53)
>$25(15)

Promotions

Support Local(450)