Shop Soon Seng Huat For Everyday Great Value | NTUC FairPrice
Search
Shopping cart
Cart
Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(430)
Taiwan(24)
Singapore(10)

Brand

Bourbon(27)
Marusan(25)
Soon(17)
Asahi(16)
Itsuki(13)
Lotte(13)
Marutai(10)
Kasugai(9)
Fujiya(8)
Kameda(7)
Miyatake(7)
Glico(7)
Ace Cook(7)
Six Fortune(7)
Ina(7)
Ogawa(7)
Orihiro(6)
Nissin(6)
Amanoya(6)
DUCK RAISED(5)
Kirin(5)
Shimaya(5)
Higashimaru(5)
Okame(4)
Otafuku(4)
Sato(4)
House(4)
Kanro(4)
S&B(3)
Ikari(3)
Honda(3)
Maehara(3)
CTC(3)
Ootsuka Seicha(3)
Nattoya(3)
Table Land(3)
Befco(3)
Hanamaruki(3)
GOLDEN CASTLE(3)
Kenko(2)
SHAN SHUI(2)
RICE CASTLE(2)
King Foods(2)
Kingodo(2)
Sanyo(2)
Teraoka(2)
Iwatsuka(2)
Ito Seika(2)
Meiji(2)
Kurakon(2)
KUROMATSUNAI(2)
Hokka(2)
Haguruma(2)
Nisshin(2)
Maruha Nichiro(2)
Nippn(2)
Hagoromo(2)
Nichirei(2)
Misuzu(2)
Marusanai(2)
Daikaku(2)
Calbee(2)
Marutomo(2)
Asamurasaki(2)
Marumiya(2)
Eiwa(2)
Nitto(2)
Kimura(1)
Nakazono(1)
Maruten(1)
Nichifuri(1)
Maruni(1)
Marukin(1)
Maggi(1)
Koukishoko(1)
SARAYA(1)
Komadori(1)
Okahata(1)
Koikeya(1)
Oota Yushi(1)
Ootsuka(1)
Kobayashi(1)
King(1)
Nagatanien(1)
Oyatsu(1)
Kanetetsu(1)
Kameya(1)
Kadoya(1)
Jane 's(1)
Ishimaru(1)
Hotei(1)
Hirao(1)
Fujijin(1)
Daisho(1)
Suntory(1)
Bonchi(1)
Takuma(1)
Tanaka(1)
Tanita(1)
Masuya(1)
View more
View less

Price

<$3(57)
$3 - $5(131)
$5 - $10(204)
$10 - $25(60)
>$25(12)

Promotions

Support Local(464)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(430)
Taiwan(24)
Singapore(10)

Brand

Bourbon(27)
Marusan(25)
Soon(17)
Asahi(16)
Itsuki(13)
Lotte(13)
Marutai(10)
Kasugai(9)
Fujiya(8)
Kameda(7)
Miyatake(7)
Glico(7)
Ace Cook(7)
Six Fortune(7)
Ina(7)
Ogawa(7)
Orihiro(6)
Nissin(6)
Amanoya(6)
DUCK RAISED(5)
Kirin(5)
Shimaya(5)
Higashimaru(5)
Okame(4)
Otafuku(4)
Sato(4)
House(4)
Kanro(4)
S&B(3)
Ikari(3)
Honda(3)
Maehara(3)
CTC(3)
Ootsuka Seicha(3)
Nattoya(3)
Table Land(3)
Befco(3)
Hanamaruki(3)
GOLDEN CASTLE(3)
Kenko(2)
SHAN SHUI(2)
RICE CASTLE(2)
King Foods(2)
Kingodo(2)
Sanyo(2)
Teraoka(2)
Iwatsuka(2)
Ito Seika(2)
Meiji(2)
Kurakon(2)
KUROMATSUNAI(2)
Hokka(2)
Haguruma(2)
Nisshin(2)
Maruha Nichiro(2)
Nippn(2)
Hagoromo(2)
Nichirei(2)
Misuzu(2)
Marusanai(2)
Daikaku(2)
Calbee(2)
Marutomo(2)
Asamurasaki(2)
Marumiya(2)
Eiwa(2)
Nitto(2)
Kimura(1)
Nakazono(1)
Maruten(1)
Nichifuri(1)
Maruni(1)
Marukin(1)
Maggi(1)
Koukishoko(1)
SARAYA(1)
Komadori(1)
Okahata(1)
Koikeya(1)
Oota Yushi(1)
Ootsuka(1)
Kobayashi(1)
King(1)
Nagatanien(1)
Oyatsu(1)
Kanetetsu(1)
Kameya(1)
Kadoya(1)
Jane 's(1)
Ishimaru(1)
Hotei(1)
Hirao(1)
Fujijin(1)
Daisho(1)
Suntory(1)
Bonchi(1)
Takuma(1)
Tanaka(1)
Tanita(1)
Masuya(1)
View more
View less

Price

<$3(57)
$3 - $5(131)
$5 - $10(204)
$10 - $25(60)
>$25(12)

Promotions

Support Local(464)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(430)
Taiwan(24)
Singapore(10)

Brand

Bourbon(27)
Marusan(25)
Soon(17)
Asahi(16)
Itsuki(13)
Lotte(13)
Marutai(10)
Kasugai(9)
Fujiya(8)
Kameda(7)
Miyatake(7)
Glico(7)
Ace Cook(7)
Six Fortune(7)
Ina(7)
Ogawa(7)
Orihiro(6)
Nissin(6)
Amanoya(6)
DUCK RAISED(5)
Kirin(5)
Shimaya(5)
Higashimaru(5)
Okame(4)
Otafuku(4)
Sato(4)
House(4)
Kanro(4)
S&B(3)
Ikari(3)
Honda(3)
Maehara(3)
CTC(3)
Ootsuka Seicha(3)
Nattoya(3)
Table Land(3)
Befco(3)
Hanamaruki(3)
GOLDEN CASTLE(3)
Kenko(2)
SHAN SHUI(2)
RICE CASTLE(2)
King Foods(2)
Kingodo(2)
Sanyo(2)
Teraoka(2)
Iwatsuka(2)
Ito Seika(2)
Meiji(2)
Kurakon(2)
KUROMATSUNAI(2)
Hokka(2)
Haguruma(2)
Nisshin(2)
Maruha Nichiro(2)
Nippn(2)
Hagoromo(2)
Nichirei(2)
Misuzu(2)
Marusanai(2)
Daikaku(2)
Calbee(2)
Marutomo(2)
Asamurasaki(2)
Marumiya(2)
Eiwa(2)
Nitto(2)
Kimura(1)
Nakazono(1)
Maruten(1)
Nichifuri(1)
Maruni(1)
Marukin(1)
Maggi(1)
Koukishoko(1)
SARAYA(1)
Komadori(1)
Okahata(1)
Koikeya(1)
Oota Yushi(1)
Ootsuka(1)
Kobayashi(1)
King(1)
Nagatanien(1)
Oyatsu(1)
Kanetetsu(1)
Kameya(1)
Kadoya(1)
Jane 's(1)
Ishimaru(1)
Hotei(1)
Hirao(1)
Fujijin(1)
Daisho(1)
Suntory(1)
Bonchi(1)
Takuma(1)
Tanaka(1)
Tanita(1)
Masuya(1)
View more
View less

Price

<$3(57)
$3 - $5(131)
$5 - $10(204)
$10 - $25(60)
>$25(12)

Promotions

Support Local(464)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(430)
Taiwan(24)
Singapore(10)

Brand

Bourbon(27)
Marusan(25)
Soon(17)
Asahi(16)
Itsuki(13)
Lotte(13)
Marutai(10)
Kasugai(9)
Fujiya(8)
Kameda(7)
Miyatake(7)
Glico(7)
Ace Cook(7)
Six Fortune(7)
Ina(7)
Ogawa(7)
Orihiro(6)
Nissin(6)
Amanoya(6)
DUCK RAISED(5)
Kirin(5)
Shimaya(5)
Higashimaru(5)
Okame(4)
Otafuku(4)
Sato(4)
House(4)
Kanro(4)
S&B(3)
Ikari(3)
Honda(3)
Maehara(3)
CTC(3)
Ootsuka Seicha(3)
Nattoya(3)
Table Land(3)
Befco(3)
Hanamaruki(3)
GOLDEN CASTLE(3)
Kenko(2)
SHAN SHUI(2)
RICE CASTLE(2)
King Foods(2)
Kingodo(2)
Sanyo(2)
Teraoka(2)
Iwatsuka(2)
Ito Seika(2)
Meiji(2)
Kurakon(2)
KUROMATSUNAI(2)
Hokka(2)
Haguruma(2)
Nisshin(2)
Maruha Nichiro(2)
Nippn(2)
Hagoromo(2)
Nichirei(2)
Misuzu(2)
Marusanai(2)
Daikaku(2)
Calbee(2)
Marutomo(2)
Asamurasaki(2)
Marumiya(2)
Eiwa(2)
Nitto(2)
Kimura(1)
Nakazono(1)
Maruten(1)
Nichifuri(1)
Maruni(1)
Marukin(1)
Maggi(1)
Koukishoko(1)
SARAYA(1)
Komadori(1)
Okahata(1)
Koikeya(1)
Oota Yushi(1)
Ootsuka(1)
Kobayashi(1)
King(1)
Nagatanien(1)
Oyatsu(1)
Kanetetsu(1)
Kameya(1)
Kadoya(1)
Jane 's(1)
Ishimaru(1)
Hotei(1)
Hirao(1)
Fujijin(1)
Daisho(1)
Suntory(1)
Bonchi(1)
Takuma(1)
Tanaka(1)
Tanita(1)
Masuya(1)
View more
View less

Price

<$3(57)
$3 - $5(131)
$5 - $10(204)
$10 - $25(60)
>$25(12)

Promotions

Support Local(464)

Soon Seng Huat

464 products
https://media.nedigital.sg/fairprice/images/a11d04b9-0dcd-41fd-8cc7-07aa0e79911f/MP-Soon-Seng-Huat-LandingBanner-Aug2020.jpg
Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(430)
Taiwan(24)
Singapore(10)

Brand

Bourbon(27)
Marusan(25)
Soon(17)
Asahi(16)
Itsuki(13)
Lotte(13)
Marutai(10)
Kasugai(9)
Fujiya(8)
Kameda(7)
Miyatake(7)
Glico(7)
Ace Cook(7)
Six Fortune(7)
Ina(7)
Ogawa(7)
Orihiro(6)
Nissin(6)
Amanoya(6)
DUCK RAISED(5)
Kirin(5)
Shimaya(5)
Higashimaru(5)
Okame(4)
Otafuku(4)
Sato(4)
House(4)
Kanro(4)
S&B(3)
Ikari(3)
Honda(3)
Maehara(3)
CTC(3)
Ootsuka Seicha(3)
Nattoya(3)
Table Land(3)
Befco(3)
Hanamaruki(3)
GOLDEN CASTLE(3)
Kenko(2)
SHAN SHUI(2)
RICE CASTLE(2)
King Foods(2)
Kingodo(2)
Sanyo(2)
Teraoka(2)
Iwatsuka(2)
Ito Seika(2)
Meiji(2)
Kurakon(2)
KUROMATSUNAI(2)
Hokka(2)
Haguruma(2)
Nisshin(2)
Maruha Nichiro(2)
Nippn(2)
Hagoromo(2)
Nichirei(2)
Misuzu(2)
Marusanai(2)
Daikaku(2)
Calbee(2)
Marutomo(2)
Asamurasaki(2)
Marumiya(2)
Eiwa(2)
Nitto(2)
Kimura(1)
Nakazono(1)
Maruten(1)
Nichifuri(1)
Maruni(1)
Marukin(1)
Maggi(1)
Koukishoko(1)
SARAYA(1)
Komadori(1)
Okahata(1)
Koikeya(1)
Oota Yushi(1)
Ootsuka(1)
Kobayashi(1)
King(1)
Nagatanien(1)
Oyatsu(1)
Kanetetsu(1)
Kameya(1)
Kadoya(1)
Jane 's(1)
Ishimaru(1)
Hotei(1)
Hirao(1)
Fujijin(1)
Daisho(1)
Suntory(1)
Bonchi(1)
Takuma(1)
Tanaka(1)
Tanita(1)
Masuya(1)
View more
View less

Price

<$3(57)
$3 - $5(131)
$5 - $10(204)
$10 - $25(60)
>$25(12)

Promotions

Support Local(464)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(430)
Taiwan(24)
Singapore(10)

Brand

Bourbon(27)
Marusan(25)
Soon(17)
Asahi(16)
Itsuki(13)
Lotte(13)
Marutai(10)
Kasugai(9)
Fujiya(8)
Kameda(7)
Miyatake(7)
Glico(7)
Ace Cook(7)
Six Fortune(7)
Ina(7)
Ogawa(7)
Orihiro(6)
Nissin(6)
Amanoya(6)
DUCK RAISED(5)
Kirin(5)
Shimaya(5)
Higashimaru(5)
Okame(4)
Otafuku(4)
Sato(4)
House(4)
Kanro(4)
S&B(3)
Ikari(3)
Honda(3)
Maehara(3)
CTC(3)
Ootsuka Seicha(3)
Nattoya(3)
Table Land(3)
Befco(3)
Hanamaruki(3)
GOLDEN CASTLE(3)
Kenko(2)
SHAN SHUI(2)
RICE CASTLE(2)
King Foods(2)
Kingodo(2)
Sanyo(2)
Teraoka(2)
Iwatsuka(2)
Ito Seika(2)
Meiji(2)
Kurakon(2)
KUROMATSUNAI(2)
Hokka(2)
Haguruma(2)
Nisshin(2)
Maruha Nichiro(2)
Nippn(2)
Hagoromo(2)
Nichirei(2)
Misuzu(2)
Marusanai(2)
Daikaku(2)
Calbee(2)
Marutomo(2)
Asamurasaki(2)
Marumiya(2)
Eiwa(2)
Nitto(2)
Kimura(1)
Nakazono(1)
Maruten(1)
Nichifuri(1)
Maruni(1)
Marukin(1)
Maggi(1)
Koukishoko(1)
SARAYA(1)
Komadori(1)
Okahata(1)
Koikeya(1)
Oota Yushi(1)
Ootsuka(1)
Kobayashi(1)
King(1)
Nagatanien(1)
Oyatsu(1)
Kanetetsu(1)
Kameya(1)
Kadoya(1)
Jane 's(1)
Ishimaru(1)
Hotei(1)
Hirao(1)
Fujijin(1)
Daisho(1)
Suntory(1)
Bonchi(1)
Takuma(1)
Tanaka(1)
Tanita(1)
Masuya(1)
View more
View less

Price

<$3(57)
$3 - $5(131)
$5 - $10(204)
$10 - $25(60)
>$25(12)

Promotions

Support Local(464)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(430)
Taiwan(24)
Singapore(10)

Brand

Bourbon(27)
Marusan(25)
Soon(17)
Asahi(16)
Itsuki(13)
Lotte(13)
Marutai(10)
Kasugai(9)
Fujiya(8)
Kameda(7)
Miyatake(7)
Glico(7)
Ace Cook(7)
Six Fortune(7)
Ina(7)
Ogawa(7)
Orihiro(6)
Nissin(6)
Amanoya(6)
DUCK RAISED(5)
Kirin(5)
Shimaya(5)
Higashimaru(5)
Okame(4)
Otafuku(4)
Sato(4)
House(4)
Kanro(4)
S&B(3)
Ikari(3)
Honda(3)
Maehara(3)
CTC(3)
Ootsuka Seicha(3)
Nattoya(3)
Table Land(3)
Befco(3)
Hanamaruki(3)
GOLDEN CASTLE(3)
Kenko(2)
SHAN SHUI(2)
RICE CASTLE(2)
King Foods(2)
Kingodo(2)
Sanyo(2)
Teraoka(2)
Iwatsuka(2)
Ito Seika(2)
Meiji(2)
Kurakon(2)
KUROMATSUNAI(2)
Hokka(2)
Haguruma(2)
Nisshin(2)
Maruha Nichiro(2)
Nippn(2)
Hagoromo(2)
Nichirei(2)
Misuzu(2)
Marusanai(2)
Daikaku(2)
Calbee(2)
Marutomo(2)
Asamurasaki(2)
Marumiya(2)
Eiwa(2)
Nitto(2)
Kimura(1)
Nakazono(1)
Maruten(1)
Nichifuri(1)
Maruni(1)
Marukin(1)
Maggi(1)
Koukishoko(1)
SARAYA(1)
Komadori(1)
Okahata(1)
Koikeya(1)
Oota Yushi(1)
Ootsuka(1)
Kobayashi(1)
King(1)
Nagatanien(1)
Oyatsu(1)
Kanetetsu(1)
Kameya(1)
Kadoya(1)
Jane 's(1)
Ishimaru(1)
Hotei(1)
Hirao(1)
Fujijin(1)
Daisho(1)
Suntory(1)
Bonchi(1)
Takuma(1)
Tanaka(1)
Tanita(1)
Masuya(1)
View more
View less

Price

<$3(57)
$3 - $5(131)
$5 - $10(204)
$10 - $25(60)
>$25(12)

Promotions

Support Local(464)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(430)
Taiwan(24)
Singapore(10)

Brand

Bourbon(27)
Marusan(25)
Soon(17)
Asahi(16)
Itsuki(13)
Lotte(13)
Marutai(10)
Kasugai(9)
Fujiya(8)
Kameda(7)
Miyatake(7)
Glico(7)
Ace Cook(7)
Six Fortune(7)
Ina(7)
Ogawa(7)
Orihiro(6)
Nissin(6)
Amanoya(6)
DUCK RAISED(5)
Kirin(5)
Shimaya(5)
Higashimaru(5)
Okame(4)
Otafuku(4)
Sato(4)
House(4)
Kanro(4)
S&B(3)
Ikari(3)
Honda(3)
Maehara(3)
CTC(3)
Ootsuka Seicha(3)
Nattoya(3)
Table Land(3)
Befco(3)
Hanamaruki(3)
GOLDEN CASTLE(3)
Kenko(2)
SHAN SHUI(2)
RICE CASTLE(2)
King Foods(2)
Kingodo(2)
Sanyo(2)
Teraoka(2)
Iwatsuka(2)
Ito Seika(2)
Meiji(2)
Kurakon(2)
KUROMATSUNAI(2)
Hokka(2)
Haguruma(2)
Nisshin(2)
Maruha Nichiro(2)
Nippn(2)
Hagoromo(2)
Nichirei(2)
Misuzu(2)
Marusanai(2)
Daikaku(2)
Calbee(2)
Marutomo(2)
Asamurasaki(2)
Marumiya(2)
Eiwa(2)
Nitto(2)
Kimura(1)
Nakazono(1)
Maruten(1)
Nichifuri(1)
Maruni(1)
Marukin(1)
Maggi(1)
Koukishoko(1)
SARAYA(1)
Komadori(1)
Okahata(1)
Koikeya(1)
Oota Yushi(1)
Ootsuka(1)
Kobayashi(1)
King(1)
Nagatanien(1)
Oyatsu(1)
Kanetetsu(1)
Kameya(1)
Kadoya(1)
Jane 's(1)
Ishimaru(1)
Hotei(1)
Hirao(1)
Fujijin(1)
Daisho(1)
Suntory(1)
Bonchi(1)
Takuma(1)
Tanaka(1)
Tanita(1)
Masuya(1)
View more
View less

Price

<$3(57)
$3 - $5(131)
$5 - $10(204)
$10 - $25(60)
>$25(12)

Promotions

Support Local(464)