Shop Soon Seng Huat For Everyday Great Value | NTUC FairPrice
Search
$79.00toFREEdelivery
Shopping cart
Cart
Filter

FILTER BY

Country of origin

Japan(443)
Taiwan(63)
USA(1)

Dietary attributes

Gluten-Free(1)

Brand

Ace Cook(10)
Akagi(8)
Amano Foods(1)
Amanoya(4)
Asahi(11)
Bonchi(1)
Bourbon(17)
Calbee(3)
CTC(6)
Daikaku(4)
Dragon Phoneix(2)
DUCK RAISED(2)
Duroyal(3)
Fujisaki(3)
Fujiya(3)
Futaba(2)
Glico(8)
Hagoromo(2)
Haguruma(2)
Hakubaku(1)
Hanamaruki(2)
Heinz(3)
Heinz Oreida(1)
Higashimaru(2)
Hirao(1)
Ho Pu Yuan(2)
Hotei(1)
House(4)
Imuraya(10)
Ito Seika(2)
Itsuki(14)
Izumiya(3)
Kadoya(1)
Kanetetsu(9)
Katagi(1)
Kimura(2)
King Foods(1)
Kirin(3)
Koikeya(1)
Kurakon(2)
Kurata Foods(4)
Lipton(2)
Lotte(33)
LOVERS HOKKAIDO(3)
Maehara(1)
Maniha(1)
Maruchan(1)
Maruha Nichiro(8)
Marumiya(3)
Marusan(13)
Marutai(2)
Maruten(1)
Marutomo(3)
Masuya(1)
Meiji(14)
Misuzu(1)
Miyatake(6)
Morinaga(6)
Nagatanien(1)
Nakazono(2)
Nattoya(4)
Nestle(1)
Nichirei(2)
Ninben(1)
Nippn(3)
Nissin(15)
Nissui(8)
Nitto(3)
Ogawa(1)
Ohayo(7)
Okahata(3)
Okame(4)
Oota Yushi(1)
Ootsuka Seicha(1)
Orihiro(19)
Otafuku(2)
Otsuka(1)
Oyatsu(1)
Panda(2)
Quaker(3)
RICE HOUSE(3)
Riken(1)
Ryushobo(4)
Sakura Shokuhin(7)
Sanko(7)
Sanyo(1)
Sapporo(1)
Sato(5)
SHAN SHUI(3)
Shikaya(1)
Shimaya(2)
Six Fortune(15)
Soon(11)
Sophie(1)
Suntory(3)
Table Land(3)
Tableland(2)
Takeda(1)
Tohato(1)
Tokon(1)
View more
View less

Price

<$3(61)
$3 - $5(162)
$5 - $10(227)
$10 - $25(51)
>$25(6)

Promotions

Support Local(507)

FILTER BY

Country of origin

Japan(443)
Taiwan(63)
USA(1)

Dietary attributes

Gluten-Free(1)

Brand

Ace Cook(10)
Akagi(8)
Amano Foods(1)
Amanoya(4)
Asahi(11)
Bonchi(1)
Bourbon(17)
Calbee(3)
CTC(6)
Daikaku(4)
Dragon Phoneix(2)
DUCK RAISED(2)
Duroyal(3)
Fujisaki(3)
Fujiya(3)
Futaba(2)
Glico(8)
Hagoromo(2)
Haguruma(2)
Hakubaku(1)
Hanamaruki(2)
Heinz(3)
Heinz Oreida(1)
Higashimaru(2)
Hirao(1)
Ho Pu Yuan(2)
Hotei(1)
House(4)
Imuraya(10)
Ito Seika(2)
Itsuki(14)
Izumiya(3)
Kadoya(1)
Kanetetsu(9)
Katagi(1)
Kimura(2)
King Foods(1)
Kirin(3)
Koikeya(1)
Kurakon(2)
Kurata Foods(4)
Lipton(2)
Lotte(33)
LOVERS HOKKAIDO(3)
Maehara(1)
Maniha(1)
Maruchan(1)
Maruha Nichiro(8)
Marumiya(3)
Marusan(13)
Marutai(2)
Maruten(1)
Marutomo(3)
Masuya(1)
Meiji(14)
Misuzu(1)
Miyatake(6)
Morinaga(6)
Nagatanien(1)
Nakazono(2)
Nattoya(4)
Nestle(1)
Nichirei(2)
Ninben(1)
Nippn(3)
Nissin(15)
Nissui(8)
Nitto(3)
Ogawa(1)
Ohayo(7)
Okahata(3)
Okame(4)
Oota Yushi(1)
Ootsuka Seicha(1)
Orihiro(19)
Otafuku(2)
Otsuka(1)
Oyatsu(1)
Panda(2)
Quaker(3)
RICE HOUSE(3)
Riken(1)
Ryushobo(4)
Sakura Shokuhin(7)
Sanko(7)
Sanyo(1)
Sapporo(1)
Sato(5)
SHAN SHUI(3)
Shikaya(1)
Shimaya(2)
Six Fortune(15)
Soon(11)
Sophie(1)
Suntory(3)
Table Land(3)
Tableland(2)
Takeda(1)
Tohato(1)
Tokon(1)
View more
View less

Price

<$3(61)
$3 - $5(162)
$5 - $10(227)
$10 - $25(51)
>$25(6)

Promotions

Support Local(507)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country of origin

Japan(443)
Taiwan(63)
USA(1)

Dietary attributes

Gluten-Free(1)

Brand

Ace Cook(10)
Akagi(8)
Amano Foods(1)
Amanoya(4)
Asahi(11)
Bonchi(1)
Bourbon(17)
Calbee(3)
CTC(6)
Daikaku(4)
Dragon Phoneix(2)
DUCK RAISED(2)
Duroyal(3)
Fujisaki(3)
Fujiya(3)
Futaba(2)
Glico(8)
Hagoromo(2)
Haguruma(2)
Hakubaku(1)
Hanamaruki(2)
Heinz(3)
Heinz Oreida(1)
Higashimaru(2)
Hirao(1)
Ho Pu Yuan(2)
Hotei(1)
House(4)
Imuraya(10)
Ito Seika(2)
Itsuki(14)
Izumiya(3)
Kadoya(1)
Kanetetsu(9)
Katagi(1)
Kimura(2)
King Foods(1)
Kirin(3)
Koikeya(1)
Kurakon(2)
Kurata Foods(4)
Lipton(2)
Lotte(33)
LOVERS HOKKAIDO(3)
Maehara(1)
Maniha(1)
Maruchan(1)
Maruha Nichiro(8)
Marumiya(3)
Marusan(13)
Marutai(2)
Maruten(1)
Marutomo(3)
Masuya(1)
Meiji(14)
Misuzu(1)
Miyatake(6)
Morinaga(6)
Nagatanien(1)
Nakazono(2)
Nattoya(4)
Nestle(1)
Nichirei(2)
Ninben(1)
Nippn(3)
Nissin(15)
Nissui(8)
Nitto(3)
Ogawa(1)
Ohayo(7)
Okahata(3)
Okame(4)
Oota Yushi(1)
Ootsuka Seicha(1)
Orihiro(19)
Otafuku(2)
Otsuka(1)
Oyatsu(1)
Panda(2)
Quaker(3)
RICE HOUSE(3)
Riken(1)
Ryushobo(4)
Sakura Shokuhin(7)
Sanko(7)
Sanyo(1)
Sapporo(1)
Sato(5)
SHAN SHUI(3)
Shikaya(1)
Shimaya(2)
Six Fortune(15)
Soon(11)
Sophie(1)
Suntory(3)
Table Land(3)
Tableland(2)
Takeda(1)
Tohato(1)
Tokon(1)
View more
View less

Price

<$3(61)
$3 - $5(162)
$5 - $10(227)
$10 - $25(51)
>$25(6)

Promotions

Support Local(507)

FILTER BY

Country of origin

Japan(443)
Taiwan(63)
USA(1)

Dietary attributes

Gluten-Free(1)

Brand

Ace Cook(10)
Akagi(8)
Amano Foods(1)
Amanoya(4)
Asahi(11)
Bonchi(1)
Bourbon(17)
Calbee(3)
CTC(6)
Daikaku(4)
Dragon Phoneix(2)
DUCK RAISED(2)
Duroyal(3)
Fujisaki(3)
Fujiya(3)
Futaba(2)
Glico(8)
Hagoromo(2)
Haguruma(2)
Hakubaku(1)
Hanamaruki(2)
Heinz(3)
Heinz Oreida(1)
Higashimaru(2)
Hirao(1)
Ho Pu Yuan(2)
Hotei(1)
House(4)
Imuraya(10)
Ito Seika(2)
Itsuki(14)
Izumiya(3)
Kadoya(1)
Kanetetsu(9)
Katagi(1)
Kimura(2)
King Foods(1)
Kirin(3)
Koikeya(1)
Kurakon(2)
Kurata Foods(4)
Lipton(2)
Lotte(33)
LOVERS HOKKAIDO(3)
Maehara(1)
Maniha(1)
Maruchan(1)
Maruha Nichiro(8)
Marumiya(3)
Marusan(13)
Marutai(2)
Maruten(1)
Marutomo(3)
Masuya(1)
Meiji(14)
Misuzu(1)
Miyatake(6)
Morinaga(6)
Nagatanien(1)
Nakazono(2)
Nattoya(4)
Nestle(1)
Nichirei(2)
Ninben(1)
Nippn(3)
Nissin(15)
Nissui(8)
Nitto(3)
Ogawa(1)
Ohayo(7)
Okahata(3)
Okame(4)
Oota Yushi(1)
Ootsuka Seicha(1)
Orihiro(19)
Otafuku(2)
Otsuka(1)
Oyatsu(1)
Panda(2)
Quaker(3)
RICE HOUSE(3)
Riken(1)
Ryushobo(4)
Sakura Shokuhin(7)
Sanko(7)
Sanyo(1)
Sapporo(1)
Sato(5)
SHAN SHUI(3)
Shikaya(1)
Shimaya(2)
Six Fortune(15)
Soon(11)
Sophie(1)
Suntory(3)
Table Land(3)
Tableland(2)
Takeda(1)
Tohato(1)
Tokon(1)
View more
View less

Price

<$3(61)
$3 - $5(162)
$5 - $10(227)
$10 - $25(51)
>$25(6)

Promotions

Support Local(507)

Soon Seng Huat

507 products
https://media.nedigital.sg/fairprice/images/a11d04b9-0dcd-41fd-8cc7-07aa0e79911f/MP-Soon-Seng-Huat-LandingBanner-Aug2020.jpg
Filter

FILTER BY

Country of origin

Japan(443)
Taiwan(63)
USA(1)

Dietary attributes

Gluten-Free(1)

Brand

Ace Cook(10)
Akagi(8)
Amano Foods(1)
Amanoya(4)
Asahi(11)
Bonchi(1)
Bourbon(17)
Calbee(3)
CTC(6)
Daikaku(4)
Dragon Phoneix(2)
DUCK RAISED(2)
Duroyal(3)
Fujisaki(3)
Fujiya(3)
Futaba(2)
Glico(8)
Hagoromo(2)
Haguruma(2)
Hakubaku(1)
Hanamaruki(2)
Heinz(3)
Heinz Oreida(1)
Higashimaru(2)
Hirao(1)
Ho Pu Yuan(2)
Hotei(1)
House(4)
Imuraya(10)
Ito Seika(2)
Itsuki(14)
Izumiya(3)
Kadoya(1)
Kanetetsu(9)
Katagi(1)
Kimura(2)
King Foods(1)
Kirin(3)
Koikeya(1)
Kurakon(2)
Kurata Foods(4)
Lipton(2)
Lotte(33)
LOVERS HOKKAIDO(3)
Maehara(1)
Maniha(1)
Maruchan(1)
Maruha Nichiro(8)
Marumiya(3)
Marusan(13)
Marutai(2)
Maruten(1)
Marutomo(3)
Masuya(1)
Meiji(14)
Misuzu(1)
Miyatake(6)
Morinaga(6)
Nagatanien(1)
Nakazono(2)
Nattoya(4)
Nestle(1)
Nichirei(2)
Ninben(1)
Nippn(3)
Nissin(15)
Nissui(8)
Nitto(3)
Ogawa(1)
Ohayo(7)
Okahata(3)
Okame(4)
Oota Yushi(1)
Ootsuka Seicha(1)
Orihiro(19)
Otafuku(2)
Otsuka(1)
Oyatsu(1)
Panda(2)
Quaker(3)
RICE HOUSE(3)
Riken(1)
Ryushobo(4)
Sakura Shokuhin(7)
Sanko(7)
Sanyo(1)
Sapporo(1)
Sato(5)
SHAN SHUI(3)
Shikaya(1)
Shimaya(2)
Six Fortune(15)
Soon(11)
Sophie(1)
Suntory(3)
Table Land(3)
Tableland(2)
Takeda(1)
Tohato(1)
Tokon(1)
View more
View less

Price

<$3(61)
$3 - $5(162)
$5 - $10(227)
$10 - $25(51)
>$25(6)

Promotions

Support Local(507)

FILTER BY

Country of origin

Japan(443)
Taiwan(63)
USA(1)

Dietary attributes

Gluten-Free(1)

Brand

Ace Cook(10)
Akagi(8)
Amano Foods(1)
Amanoya(4)
Asahi(11)
Bonchi(1)
Bourbon(17)
Calbee(3)
CTC(6)
Daikaku(4)
Dragon Phoneix(2)
DUCK RAISED(2)
Duroyal(3)
Fujisaki(3)
Fujiya(3)
Futaba(2)
Glico(8)
Hagoromo(2)
Haguruma(2)
Hakubaku(1)
Hanamaruki(2)
Heinz(3)
Heinz Oreida(1)
Higashimaru(2)
Hirao(1)
Ho Pu Yuan(2)
Hotei(1)
House(4)
Imuraya(10)
Ito Seika(2)
Itsuki(14)
Izumiya(3)
Kadoya(1)
Kanetetsu(9)
Katagi(1)
Kimura(2)
King Foods(1)
Kirin(3)
Koikeya(1)
Kurakon(2)
Kurata Foods(4)
Lipton(2)
Lotte(33)
LOVERS HOKKAIDO(3)
Maehara(1)
Maniha(1)
Maruchan(1)
Maruha Nichiro(8)
Marumiya(3)
Marusan(13)
Marutai(2)
Maruten(1)
Marutomo(3)
Masuya(1)
Meiji(14)
Misuzu(1)
Miyatake(6)
Morinaga(6)
Nagatanien(1)
Nakazono(2)
Nattoya(4)
Nestle(1)
Nichirei(2)
Ninben(1)
Nippn(3)
Nissin(15)
Nissui(8)
Nitto(3)
Ogawa(1)
Ohayo(7)
Okahata(3)
Okame(4)
Oota Yushi(1)
Ootsuka Seicha(1)
Orihiro(19)
Otafuku(2)
Otsuka(1)
Oyatsu(1)
Panda(2)
Quaker(3)
RICE HOUSE(3)
Riken(1)
Ryushobo(4)
Sakura Shokuhin(7)
Sanko(7)
Sanyo(1)
Sapporo(1)
Sato(5)
SHAN SHUI(3)
Shikaya(1)
Shimaya(2)
Six Fortune(15)
Soon(11)
Sophie(1)
Suntory(3)
Table Land(3)
Tableland(2)
Takeda(1)
Tohato(1)
Tokon(1)
View more
View less

Price

<$3(61)
$3 - $5(162)
$5 - $10(227)
$10 - $25(51)
>$25(6)

Promotions

Support Local(507)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country of origin

Japan(443)
Taiwan(63)
USA(1)

Dietary attributes

Gluten-Free(1)

Brand

Ace Cook(10)
Akagi(8)
Amano Foods(1)
Amanoya(4)
Asahi(11)
Bonchi(1)
Bourbon(17)
Calbee(3)
CTC(6)
Daikaku(4)
Dragon Phoneix(2)
DUCK RAISED(2)
Duroyal(3)
Fujisaki(3)
Fujiya(3)
Futaba(2)
Glico(8)
Hagoromo(2)
Haguruma(2)
Hakubaku(1)
Hanamaruki(2)
Heinz(3)
Heinz Oreida(1)
Higashimaru(2)
Hirao(1)
Ho Pu Yuan(2)
Hotei(1)
House(4)
Imuraya(10)
Ito Seika(2)
Itsuki(14)
Izumiya(3)
Kadoya(1)
Kanetetsu(9)
Katagi(1)
Kimura(2)
King Foods(1)
Kirin(3)
Koikeya(1)
Kurakon(2)
Kurata Foods(4)
Lipton(2)
Lotte(33)
LOVERS HOKKAIDO(3)
Maehara(1)
Maniha(1)
Maruchan(1)
Maruha Nichiro(8)
Marumiya(3)
Marusan(13)
Marutai(2)
Maruten(1)
Marutomo(3)
Masuya(1)
Meiji(14)
Misuzu(1)
Miyatake(6)
Morinaga(6)
Nagatanien(1)
Nakazono(2)
Nattoya(4)
Nestle(1)
Nichirei(2)
Ninben(1)
Nippn(3)
Nissin(15)
Nissui(8)
Nitto(3)
Ogawa(1)
Ohayo(7)
Okahata(3)
Okame(4)
Oota Yushi(1)
Ootsuka Seicha(1)
Orihiro(19)
Otafuku(2)
Otsuka(1)
Oyatsu(1)
Panda(2)
Quaker(3)
RICE HOUSE(3)
Riken(1)
Ryushobo(4)
Sakura Shokuhin(7)
Sanko(7)
Sanyo(1)
Sapporo(1)
Sato(5)
SHAN SHUI(3)
Shikaya(1)
Shimaya(2)
Six Fortune(15)
Soon(11)
Sophie(1)
Suntory(3)
Table Land(3)
Tableland(2)
Takeda(1)
Tohato(1)
Tokon(1)
View more
View less

Price

<$3(61)
$3 - $5(162)
$5 - $10(227)
$10 - $25(51)
>$25(6)

Promotions

Support Local(507)

FILTER BY

Country of origin

Japan(443)
Taiwan(63)
USA(1)

Dietary attributes

Gluten-Free(1)

Brand

Ace Cook(10)
Akagi(8)
Amano Foods(1)
Amanoya(4)
Asahi(11)
Bonchi(1)
Bourbon(17)
Calbee(3)
CTC(6)
Daikaku(4)
Dragon Phoneix(2)
DUCK RAISED(2)
Duroyal(3)
Fujisaki(3)
Fujiya(3)
Futaba(2)
Glico(8)
Hagoromo(2)
Haguruma(2)
Hakubaku(1)
Hanamaruki(2)
Heinz(3)
Heinz Oreida(1)
Higashimaru(2)
Hirao(1)
Ho Pu Yuan(2)
Hotei(1)
House(4)
Imuraya(10)
Ito Seika(2)
Itsuki(14)
Izumiya(3)
Kadoya(1)
Kanetetsu(9)
Katagi(1)
Kimura(2)
King Foods(1)
Kirin(3)
Koikeya(1)
Kurakon(2)
Kurata Foods(4)
Lipton(2)
Lotte(33)
LOVERS HOKKAIDO(3)
Maehara(1)
Maniha(1)
Maruchan(1)
Maruha Nichiro(8)
Marumiya(3)
Marusan(13)
Marutai(2)
Maruten(1)
Marutomo(3)
Masuya(1)
Meiji(14)
Misuzu(1)
Miyatake(6)
Morinaga(6)
Nagatanien(1)
Nakazono(2)
Nattoya(4)
Nestle(1)
Nichirei(2)
Ninben(1)
Nippn(3)
Nissin(15)
Nissui(8)
Nitto(3)
Ogawa(1)
Ohayo(7)
Okahata(3)
Okame(4)
Oota Yushi(1)
Ootsuka Seicha(1)
Orihiro(19)
Otafuku(2)
Otsuka(1)
Oyatsu(1)
Panda(2)
Quaker(3)
RICE HOUSE(3)
Riken(1)
Ryushobo(4)
Sakura Shokuhin(7)
Sanko(7)
Sanyo(1)
Sapporo(1)
Sato(5)
SHAN SHUI(3)
Shikaya(1)
Shimaya(2)
Six Fortune(15)
Soon(11)
Sophie(1)
Suntory(3)
Table Land(3)
Tableland(2)
Takeda(1)
Tohato(1)
Tokon(1)
View more
View less

Price

<$3(61)
$3 - $5(162)
$5 - $10(227)
$10 - $25(51)
>$25(6)

Promotions

Support Local(507)