Suntory Horoyoi Shochu Cocktail Can Drink - Umeshu Soda | NTUC FairPrice