Asian selection | FairPrice Singapore
Search
$79.00toFREEdelivery
Shopping cart
Cart
Filter

FILTER BY

Country of origin

China(25)
Japan(207)
New Zealand(1)
South Korea(29)
Taiwan(1)

Brand

Aichi(1)
Amanoto(1)
Bohae(1)
Bunkajin(2)
Charm(1)
Choya(2)
Chuga(1)
Confucius(1)
Dewazakura(2)
Fukuyama(1)
Ginrei Gassan(2)
Grace Vineyard(3)
Gu Yue L S(2)
Hakkaisan(8)
Hakodate(2)
Hakuryu(1)
Hakushika(1)
Hakushika(1)
Hallabong(1)
Hanagaki(1)
Helan(1)
Horoyoi(4)
House Brand(1)
House of Suntory(1)
iBee(4)
Iichiko(5)
Imamuraya(1)
Imoya(1)
Jinro(6)
Kamoshibito(1)
Kamotsuru(1)
Kanjuku(2)
Kiku-Masamune(11)
Kikuno Tsukasa(1)
Kikusui(6)
Kingodo(1)
Kirei(8)
Kirishima(1)
Kokuryu(1)
Komasa(16)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Kuaijishan(1)
Kubota(1)
L'Orient(1)
Langjiu(2)
Laodao(1)
Masumi(5)
Meiri(4)
Mercian Wine(4)
Mio(1)
Momokawa(1)
Nishi Shuzo(3)
Nu Er Hong(1)
Ohshukubai(2)
Okunomatsu(3)
One Shot(6)
ONESHOT(6)
Ozeki(10)
Pagoda(2)
Plum Blossom(2)
Red House(1)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Sawanotsuru(11)
Sawanotsuru Kouji(2)
S&B(1)
Sejong(2)
Sekai Itto (1)
Sekai Itto(3)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
Shirayuki(15)
Silver Heights(1)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(2)
Takamine(2)
Takara(25)
Tamano Hikari(5)
Tiensai(1)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Trek(1)
Umenoyado(2)
Unaki Honkaku(3)
Walmae(1)
Wu Liang Ye(2)
Yamato(1)
Yang He(4)
YOGURITO(1)
Zuiyo(2)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(18)
$10 - $25(72)
>$25(172)

Promotions

Support Local(263)

FILTER BY

Country of origin

China(25)
Japan(207)
New Zealand(1)
South Korea(29)
Taiwan(1)

Brand

Aichi(1)
Amanoto(1)
Bohae(1)
Bunkajin(2)
Charm(1)
Choya(2)
Chuga(1)
Confucius(1)
Dewazakura(2)
Fukuyama(1)
Ginrei Gassan(2)
Grace Vineyard(3)
Gu Yue L S(2)
Hakkaisan(8)
Hakodate(2)
Hakuryu(1)
Hakushika(1)
Hakushika(1)
Hallabong(1)
Hanagaki(1)
Helan(1)
Horoyoi(4)
House Brand(1)
House of Suntory(1)
iBee(4)
Iichiko(5)
Imamuraya(1)
Imoya(1)
Jinro(6)
Kamoshibito(1)
Kamotsuru(1)
Kanjuku(2)
Kiku-Masamune(11)
Kikuno Tsukasa(1)
Kikusui(6)
Kingodo(1)
Kirei(8)
Kirishima(1)
Kokuryu(1)
Komasa(16)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Kuaijishan(1)
Kubota(1)
L'Orient(1)
Langjiu(2)
Laodao(1)
Masumi(5)
Meiri(4)
Mercian Wine(4)
Mio(1)
Momokawa(1)
Nishi Shuzo(3)
Nu Er Hong(1)
Ohshukubai(2)
Okunomatsu(3)
One Shot(6)
ONESHOT(6)
Ozeki(10)
Pagoda(2)
Plum Blossom(2)
Red House(1)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Sawanotsuru(11)
Sawanotsuru Kouji(2)
S&B(1)
Sejong(2)
Sekai Itto (1)
Sekai Itto(3)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
Shirayuki(15)
Silver Heights(1)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(2)
Takamine(2)
Takara(25)
Tamano Hikari(5)
Tiensai(1)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Trek(1)
Umenoyado(2)
Unaki Honkaku(3)
Walmae(1)
Wu Liang Ye(2)
Yamato(1)
Yang He(4)
YOGURITO(1)
Zuiyo(2)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(18)
$10 - $25(72)
>$25(172)

Promotions

Support Local(263)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country of origin

China(25)
Japan(207)
New Zealand(1)
South Korea(29)
Taiwan(1)

Brand

Aichi(1)
Amanoto(1)
Bohae(1)
Bunkajin(2)
Charm(1)
Choya(2)
Chuga(1)
Confucius(1)
Dewazakura(2)
Fukuyama(1)
Ginrei Gassan(2)
Grace Vineyard(3)
Gu Yue L S(2)
Hakkaisan(8)
Hakodate(2)
Hakuryu(1)
Hakushika(1)
Hakushika(1)
Hallabong(1)
Hanagaki(1)
Helan(1)
Horoyoi(4)
House Brand(1)
House of Suntory(1)
iBee(4)
Iichiko(5)
Imamuraya(1)
Imoya(1)
Jinro(6)
Kamoshibito(1)
Kamotsuru(1)
Kanjuku(2)
Kiku-Masamune(11)
Kikuno Tsukasa(1)
Kikusui(6)
Kingodo(1)
Kirei(8)
Kirishima(1)
Kokuryu(1)
Komasa(16)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Kuaijishan(1)
Kubota(1)
L'Orient(1)
Langjiu(2)
Laodao(1)
Masumi(5)
Meiri(4)
Mercian Wine(4)
Mio(1)
Momokawa(1)
Nishi Shuzo(3)
Nu Er Hong(1)
Ohshukubai(2)
Okunomatsu(3)
One Shot(6)
ONESHOT(6)
Ozeki(10)
Pagoda(2)
Plum Blossom(2)
Red House(1)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Sawanotsuru(11)
Sawanotsuru Kouji(2)
S&B(1)
Sejong(2)
Sekai Itto (1)
Sekai Itto(3)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
Shirayuki(15)
Silver Heights(1)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(2)
Takamine(2)
Takara(25)
Tamano Hikari(5)
Tiensai(1)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Trek(1)
Umenoyado(2)
Unaki Honkaku(3)
Walmae(1)
Wu Liang Ye(2)
Yamato(1)
Yang He(4)
YOGURITO(1)
Zuiyo(2)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(18)
$10 - $25(72)
>$25(172)

Promotions

Support Local(263)

FILTER BY

Country of origin

China(25)
Japan(207)
New Zealand(1)
South Korea(29)
Taiwan(1)

Brand

Aichi(1)
Amanoto(1)
Bohae(1)
Bunkajin(2)
Charm(1)
Choya(2)
Chuga(1)
Confucius(1)
Dewazakura(2)
Fukuyama(1)
Ginrei Gassan(2)
Grace Vineyard(3)
Gu Yue L S(2)
Hakkaisan(8)
Hakodate(2)
Hakuryu(1)
Hakushika(1)
Hakushika(1)
Hallabong(1)
Hanagaki(1)
Helan(1)
Horoyoi(4)
House Brand(1)
House of Suntory(1)
iBee(4)
Iichiko(5)
Imamuraya(1)
Imoya(1)
Jinro(6)
Kamoshibito(1)
Kamotsuru(1)
Kanjuku(2)
Kiku-Masamune(11)
Kikuno Tsukasa(1)
Kikusui(6)
Kingodo(1)
Kirei(8)
Kirishima(1)
Kokuryu(1)
Komasa(16)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Kuaijishan(1)
Kubota(1)
L'Orient(1)
Langjiu(2)
Laodao(1)
Masumi(5)
Meiri(4)
Mercian Wine(4)
Mio(1)
Momokawa(1)
Nishi Shuzo(3)
Nu Er Hong(1)
Ohshukubai(2)
Okunomatsu(3)
One Shot(6)
ONESHOT(6)
Ozeki(10)
Pagoda(2)
Plum Blossom(2)
Red House(1)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Sawanotsuru(11)
Sawanotsuru Kouji(2)
S&B(1)
Sejong(2)
Sekai Itto (1)
Sekai Itto(3)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
Shirayuki(15)
Silver Heights(1)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(2)
Takamine(2)
Takara(25)
Tamano Hikari(5)
Tiensai(1)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Trek(1)
Umenoyado(2)
Unaki Honkaku(3)
Walmae(1)
Wu Liang Ye(2)
Yamato(1)
Yang He(4)
YOGURITO(1)
Zuiyo(2)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(18)
$10 - $25(72)
>$25(172)

Promotions

Support Local(263)

Asian selection

263 products
Filter

FILTER BY

Country of origin

China(25)
Japan(207)
New Zealand(1)
South Korea(29)
Taiwan(1)

Brand

Aichi(1)
Amanoto(1)
Bohae(1)
Bunkajin(2)
Charm(1)
Choya(2)
Chuga(1)
Confucius(1)
Dewazakura(2)
Fukuyama(1)
Ginrei Gassan(2)
Grace Vineyard(3)
Gu Yue L S(2)
Hakkaisan(8)
Hakodate(2)
Hakuryu(1)
Hakushika(1)
Hakushika(1)
Hallabong(1)
Hanagaki(1)
Helan(1)
Horoyoi(4)
House Brand(1)
House of Suntory(1)
iBee(4)
Iichiko(5)
Imamuraya(1)
Imoya(1)
Jinro(6)
Kamoshibito(1)
Kamotsuru(1)
Kanjuku(2)
Kiku-Masamune(11)
Kikuno Tsukasa(1)
Kikusui(6)
Kingodo(1)
Kirei(8)
Kirishima(1)
Kokuryu(1)
Komasa(16)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Kuaijishan(1)
Kubota(1)
L'Orient(1)
Langjiu(2)
Laodao(1)
Masumi(5)
Meiri(4)
Mercian Wine(4)
Mio(1)
Momokawa(1)
Nishi Shuzo(3)
Nu Er Hong(1)
Ohshukubai(2)
Okunomatsu(3)
One Shot(6)
ONESHOT(6)
Ozeki(10)
Pagoda(2)
Plum Blossom(2)
Red House(1)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Sawanotsuru(11)
Sawanotsuru Kouji(2)
S&B(1)
Sejong(2)
Sekai Itto (1)
Sekai Itto(3)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
Shirayuki(15)
Silver Heights(1)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(2)
Takamine(2)
Takara(25)
Tamano Hikari(5)
Tiensai(1)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Trek(1)
Umenoyado(2)
Unaki Honkaku(3)
Walmae(1)
Wu Liang Ye(2)
Yamato(1)
Yang He(4)
YOGURITO(1)
Zuiyo(2)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(18)
$10 - $25(72)
>$25(172)

Promotions

Support Local(263)

FILTER BY

Country of origin

China(25)
Japan(207)
New Zealand(1)
South Korea(29)
Taiwan(1)

Brand

Aichi(1)
Amanoto(1)
Bohae(1)
Bunkajin(2)
Charm(1)
Choya(2)
Chuga(1)
Confucius(1)
Dewazakura(2)
Fukuyama(1)
Ginrei Gassan(2)
Grace Vineyard(3)
Gu Yue L S(2)
Hakkaisan(8)
Hakodate(2)
Hakuryu(1)
Hakushika(1)
Hakushika(1)
Hallabong(1)
Hanagaki(1)
Helan(1)
Horoyoi(4)
House Brand(1)
House of Suntory(1)
iBee(4)
Iichiko(5)
Imamuraya(1)
Imoya(1)
Jinro(6)
Kamoshibito(1)
Kamotsuru(1)
Kanjuku(2)
Kiku-Masamune(11)
Kikuno Tsukasa(1)
Kikusui(6)
Kingodo(1)
Kirei(8)
Kirishima(1)
Kokuryu(1)
Komasa(16)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Kuaijishan(1)
Kubota(1)
L'Orient(1)
Langjiu(2)
Laodao(1)
Masumi(5)
Meiri(4)
Mercian Wine(4)
Mio(1)
Momokawa(1)
Nishi Shuzo(3)
Nu Er Hong(1)
Ohshukubai(2)
Okunomatsu(3)
One Shot(6)
ONESHOT(6)
Ozeki(10)
Pagoda(2)
Plum Blossom(2)
Red House(1)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Sawanotsuru(11)
Sawanotsuru Kouji(2)
S&B(1)
Sejong(2)
Sekai Itto (1)
Sekai Itto(3)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
Shirayuki(15)
Silver Heights(1)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(2)
Takamine(2)
Takara(25)
Tamano Hikari(5)
Tiensai(1)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Trek(1)
Umenoyado(2)
Unaki Honkaku(3)
Walmae(1)
Wu Liang Ye(2)
Yamato(1)
Yang He(4)
YOGURITO(1)
Zuiyo(2)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(18)
$10 - $25(72)
>$25(172)

Promotions

Support Local(263)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country of origin

China(25)
Japan(207)
New Zealand(1)
South Korea(29)
Taiwan(1)

Brand

Aichi(1)
Amanoto(1)
Bohae(1)
Bunkajin(2)
Charm(1)
Choya(2)
Chuga(1)
Confucius(1)
Dewazakura(2)
Fukuyama(1)
Ginrei Gassan(2)
Grace Vineyard(3)
Gu Yue L S(2)
Hakkaisan(8)
Hakodate(2)
Hakuryu(1)
Hakushika(1)
Hakushika(1)
Hallabong(1)
Hanagaki(1)
Helan(1)
Horoyoi(4)
House Brand(1)
House of Suntory(1)
iBee(4)
Iichiko(5)
Imamuraya(1)
Imoya(1)
Jinro(6)
Kamoshibito(1)
Kamotsuru(1)
Kanjuku(2)
Kiku-Masamune(11)
Kikuno Tsukasa(1)
Kikusui(6)
Kingodo(1)
Kirei(8)
Kirishima(1)
Kokuryu(1)
Komasa(16)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Kuaijishan(1)
Kubota(1)
L'Orient(1)
Langjiu(2)
Laodao(1)
Masumi(5)
Meiri(4)
Mercian Wine(4)
Mio(1)
Momokawa(1)
Nishi Shuzo(3)
Nu Er Hong(1)
Ohshukubai(2)
Okunomatsu(3)
One Shot(6)
ONESHOT(6)
Ozeki(10)
Pagoda(2)
Plum Blossom(2)
Red House(1)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Sawanotsuru(11)
Sawanotsuru Kouji(2)
S&B(1)
Sejong(2)
Sekai Itto (1)
Sekai Itto(3)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
Shirayuki(15)
Silver Heights(1)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(2)
Takamine(2)
Takara(25)
Tamano Hikari(5)
Tiensai(1)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Trek(1)
Umenoyado(2)
Unaki Honkaku(3)
Walmae(1)
Wu Liang Ye(2)
Yamato(1)
Yang He(4)
YOGURITO(1)
Zuiyo(2)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(18)
$10 - $25(72)
>$25(172)

Promotions

Support Local(263)

FILTER BY

Country of origin

China(25)
Japan(207)
New Zealand(1)
South Korea(29)
Taiwan(1)

Brand

Aichi(1)
Amanoto(1)
Bohae(1)
Bunkajin(2)
Charm(1)
Choya(2)
Chuga(1)
Confucius(1)
Dewazakura(2)
Fukuyama(1)
Ginrei Gassan(2)
Grace Vineyard(3)
Gu Yue L S(2)
Hakkaisan(8)
Hakodate(2)
Hakuryu(1)
Hakushika(1)
Hakushika(1)
Hallabong(1)
Hanagaki(1)
Helan(1)
Horoyoi(4)
House Brand(1)
House of Suntory(1)
iBee(4)
Iichiko(5)
Imamuraya(1)
Imoya(1)
Jinro(6)
Kamoshibito(1)
Kamotsuru(1)
Kanjuku(2)
Kiku-Masamune(11)
Kikuno Tsukasa(1)
Kikusui(6)
Kingodo(1)
Kirei(8)
Kirishima(1)
Kokuryu(1)
Komasa(16)
Koshino Tosetsuka(1)
Koshinokanchubai(1)
Kuaijishan(1)
Kubota(1)
L'Orient(1)
Langjiu(2)
Laodao(1)
Masumi(5)
Meiri(4)
Mercian Wine(4)
Mio(1)
Momokawa(1)
Nishi Shuzo(3)
Nu Er Hong(1)
Ohshukubai(2)
Okunomatsu(3)
One Shot(6)
ONESHOT(6)
Ozeki(10)
Pagoda(2)
Plum Blossom(2)
Red House(1)
Ryuku(1)
Sawa(1)
Sawanotsuru(11)
Sawanotsuru Kouji(2)
S&B(1)
Sejong(2)
Sekai Itto (1)
Sekai Itto(3)
Sengetsu(1)
Shirakawago(1)
Shirayuki(15)
Silver Heights(1)
Sugimoto(1)
Suntory(1)
Tahuna(2)
Takamine(2)
Takara(25)
Tamano Hikari(5)
Tiensai(1)
Tomioh(1)
Tosazuru(1)
Trek(1)
Umenoyado(2)
Unaki Honkaku(3)
Walmae(1)
Wu Liang Ye(2)
Yamato(1)
Yang He(4)
YOGURITO(1)
Zuiyo(2)
View more
View less

Price

$3 - $5(1)
$5 - $10(18)
$10 - $25(72)
>$25(172)

Promotions

Support Local(263)

Asian selection