Kirei Japanese Food - Taste Japan's Finest
Search
$79.00toFREEdelivery
Shopping cart
Cart
Filter

FILTER BY

Country of origin

China(6)
Japan(1052)
Malaysia(33)
Singapore(25)
USA(3)
Vietnam(1)

Brand

Aichi(1)
Ajinomoto(2)
Ajinori(1)
Ajiwai(2)
Akagi(2)
Allpremium(1)
Ando Green(2)
Anno Imo(2)
Ao No Umi(1)
Aoiumi(5)
Asahi(10)
Aseed(4)
Awajishima(1)
Awamori(2)
Banjo(6)
Bell Foods(3)
Bull Dog(4)
Calbee(1)
Calpis(4)
Charming(3)
CHATEAU MERCIAN(2)
Chiba Shoyu(1)
Chikiriya Chakoshi(1)
Daichi Calrose(1)
Daisho(6)
Daito(6)
Daito Sato(2)
De Japan(3)
Ebara(22)
Ebara (3)
Fujikko(1)
Fujiya(4)
Fukuizumi(1)
Fukunaga(1)
Fukuyama(3)
GABA(2)
Georgia(1)
Ginbis(5)
Gyokuroen(4)
Hachi(1)
Hakata(4)
Hakubotan(3)
Hamaotome(28)
Hanamaruki(9)
Hashimoto(1)
Healthy Club(2)
Heinz(1)
Higashimaru(8)
Hinode(22)
Hokkaido(2)
Honda(2)
House(2)
House Brand(1)
House of Nikka(3)
House of Suntory(1)
Ichimasa(7)
IGAGOE(4)
Ikari(5)
Ikeshima(1)
Imamuraya(2)
Imoya(1)
Inaniwa(1)
Inosuke(1)
Ito En(1)
Iwai(1)
Kabuto(4)
Kadoya(2)
Kagome(1)
Kaizuya(1)
Kaki Hishio(2)
Kamakurayam(3)
Kanazawa's Pride(3)
Kanten(1)
Kenko(1)
Kensyo(1)
Kingodo(8)
Kinjirushi(1)
Kinnuura(1)
Kirei (3)
Kirei(330)
Kirin(9)
Kiwami(1)
Kobayashi(4)
Kochi(4)
Kochi Ice(1)
Koi Shiso(1)
Komasa(24)
Kondo(1)
Kondo Honey(12)
Kubota(2)
Kuki(13)
Kuki Goma(1)
Kurata(3)
Kyo Chikiriya(1)
Malony(2)
Maruchan(2)
Maruesu(1)
Marukome(1)
Marumiya(19)
Marusan(2)
View more
View less

Price

<$3(68)
$3 - $5(271)
$5 - $10(455)
$10 - $25(191)
>$25(135)

Promotions

Support Local(1119)

FILTER BY

Country of origin

China(6)
Japan(1052)
Malaysia(33)
Singapore(25)
USA(3)
Vietnam(1)

Brand

Aichi(1)
Ajinomoto(2)
Ajinori(1)
Ajiwai(2)
Akagi(2)
Allpremium(1)
Ando Green(2)
Anno Imo(2)
Ao No Umi(1)
Aoiumi(5)
Asahi(10)
Aseed(4)
Awajishima(1)
Awamori(2)
Banjo(6)
Bell Foods(3)
Bull Dog(4)
Calbee(1)
Calpis(4)
Charming(3)
CHATEAU MERCIAN(2)
Chiba Shoyu(1)
Chikiriya Chakoshi(1)
Daichi Calrose(1)
Daisho(6)
Daito(6)
Daito Sato(2)
De Japan(3)
Ebara(22)
Ebara (3)
Fujikko(1)
Fujiya(4)
Fukuizumi(1)
Fukunaga(1)
Fukuyama(3)
GABA(2)
Georgia(1)
Ginbis(5)
Gyokuroen(4)
Hachi(1)
Hakata(4)
Hakubotan(3)
Hamaotome(28)
Hanamaruki(9)
Hashimoto(1)
Healthy Club(2)
Heinz(1)
Higashimaru(8)
Hinode(22)
Hokkaido(2)
Honda(2)
House(2)
House Brand(1)
House of Nikka(3)
House of Suntory(1)
Ichimasa(7)
IGAGOE(4)
Ikari(5)
Ikeshima(1)
Imamuraya(2)
Imoya(1)
Inaniwa(1)
Inosuke(1)
Ito En(1)
Iwai(1)
Kabuto(4)
Kadoya(2)
Kagome(1)
Kaizuya(1)
Kaki Hishio(2)
Kamakurayam(3)
Kanazawa's Pride(3)
Kanten(1)
Kenko(1)
Kensyo(1)
Kingodo(8)
Kinjirushi(1)
Kinnuura(1)
Kirei (3)
Kirei(330)
Kirin(9)
Kiwami(1)
Kobayashi(4)
Kochi(4)
Kochi Ice(1)
Koi Shiso(1)
Komasa(24)
Kondo(1)
Kondo Honey(12)
Kubota(2)
Kuki(13)
Kuki Goma(1)
Kurata(3)
Kyo Chikiriya(1)
Malony(2)
Maruchan(2)
Maruesu(1)
Marukome(1)
Marumiya(19)
Marusan(2)
View more
View less

Price

<$3(68)
$3 - $5(271)
$5 - $10(455)
$10 - $25(191)
>$25(135)

Promotions

Support Local(1119)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country of origin

China(6)
Japan(1052)
Malaysia(33)
Singapore(25)
USA(3)
Vietnam(1)

Brand

Aichi(1)
Ajinomoto(2)
Ajinori(1)
Ajiwai(2)
Akagi(2)
Allpremium(1)
Ando Green(2)
Anno Imo(2)
Ao No Umi(1)
Aoiumi(5)
Asahi(10)
Aseed(4)
Awajishima(1)
Awamori(2)
Banjo(6)
Bell Foods(3)
Bull Dog(4)
Calbee(1)
Calpis(4)
Charming(3)
CHATEAU MERCIAN(2)
Chiba Shoyu(1)
Chikiriya Chakoshi(1)
Daichi Calrose(1)
Daisho(6)
Daito(6)
Daito Sato(2)
De Japan(3)
Ebara(22)
Ebara (3)
Fujikko(1)
Fujiya(4)
Fukuizumi(1)
Fukunaga(1)
Fukuyama(3)
GABA(2)
Georgia(1)
Ginbis(5)
Gyokuroen(4)
Hachi(1)
Hakata(4)
Hakubotan(3)
Hamaotome(28)
Hanamaruki(9)
Hashimoto(1)
Healthy Club(2)
Heinz(1)
Higashimaru(8)
Hinode(22)
Hokkaido(2)
Honda(2)
House(2)
House Brand(1)
House of Nikka(3)
House of Suntory(1)
Ichimasa(7)
IGAGOE(4)
Ikari(5)
Ikeshima(1)
Imamuraya(2)
Imoya(1)
Inaniwa(1)
Inosuke(1)
Ito En(1)
Iwai(1)
Kabuto(4)
Kadoya(2)
Kagome(1)
Kaizuya(1)
Kaki Hishio(2)
Kamakurayam(3)
Kanazawa's Pride(3)
Kanten(1)
Kenko(1)
Kensyo(1)
Kingodo(8)
Kinjirushi(1)
Kinnuura(1)
Kirei (3)
Kirei(330)
Kirin(9)
Kiwami(1)
Kobayashi(4)
Kochi(4)
Kochi Ice(1)
Koi Shiso(1)
Komasa(24)
Kondo(1)
Kondo Honey(12)
Kubota(2)
Kuki(13)
Kuki Goma(1)
Kurata(3)
Kyo Chikiriya(1)
Malony(2)
Maruchan(2)
Maruesu(1)
Marukome(1)
Marumiya(19)
Marusan(2)
View more
View less

Price

<$3(68)
$3 - $5(271)
$5 - $10(455)
$10 - $25(191)
>$25(135)

Promotions

Support Local(1119)

FILTER BY

Country of origin

China(6)
Japan(1052)
Malaysia(33)
Singapore(25)
USA(3)
Vietnam(1)

Brand

Aichi(1)
Ajinomoto(2)
Ajinori(1)
Ajiwai(2)
Akagi(2)
Allpremium(1)
Ando Green(2)
Anno Imo(2)
Ao No Umi(1)
Aoiumi(5)
Asahi(10)
Aseed(4)
Awajishima(1)
Awamori(2)
Banjo(6)
Bell Foods(3)
Bull Dog(4)
Calbee(1)
Calpis(4)
Charming(3)
CHATEAU MERCIAN(2)
Chiba Shoyu(1)
Chikiriya Chakoshi(1)
Daichi Calrose(1)
Daisho(6)
Daito(6)
Daito Sato(2)
De Japan(3)
Ebara(22)
Ebara (3)
Fujikko(1)
Fujiya(4)
Fukuizumi(1)
Fukunaga(1)
Fukuyama(3)
GABA(2)
Georgia(1)
Ginbis(5)
Gyokuroen(4)
Hachi(1)
Hakata(4)
Hakubotan(3)
Hamaotome(28)
Hanamaruki(9)
Hashimoto(1)
Healthy Club(2)
Heinz(1)
Higashimaru(8)
Hinode(22)
Hokkaido(2)
Honda(2)
House(2)
House Brand(1)
House of Nikka(3)
House of Suntory(1)
Ichimasa(7)
IGAGOE(4)
Ikari(5)
Ikeshima(1)
Imamuraya(2)
Imoya(1)
Inaniwa(1)
Inosuke(1)
Ito En(1)
Iwai(1)
Kabuto(4)
Kadoya(2)
Kagome(1)
Kaizuya(1)
Kaki Hishio(2)
Kamakurayam(3)
Kanazawa's Pride(3)
Kanten(1)
Kenko(1)
Kensyo(1)
Kingodo(8)
Kinjirushi(1)
Kinnuura(1)
Kirei (3)
Kirei(330)
Kirin(9)
Kiwami(1)
Kobayashi(4)
Kochi(4)
Kochi Ice(1)
Koi Shiso(1)
Komasa(24)
Kondo(1)
Kondo Honey(12)
Kubota(2)
Kuki(13)
Kuki Goma(1)
Kurata(3)
Kyo Chikiriya(1)
Malony(2)
Maruchan(2)
Maruesu(1)
Marukome(1)
Marumiya(19)
Marusan(2)
View more
View less

Price

<$3(68)
$3 - $5(271)
$5 - $10(455)
$10 - $25(191)
>$25(135)

Promotions

Support Local(1119)

Kirei Japanese Food Supply

1120 products
https://media.nedigital.sg/fairprice/images/8111e702-ac07-4cd0-94da-6074b0596111/MP-Kirei-LandingBanner-Oct2019.jpg
Filter

FILTER BY

Country of origin

China(6)
Japan(1052)
Malaysia(33)
Singapore(25)
USA(3)
Vietnam(1)

Brand

Aichi(1)
Ajinomoto(2)
Ajinori(1)
Ajiwai(2)
Akagi(2)
Allpremium(1)
Ando Green(2)
Anno Imo(2)
Ao No Umi(1)
Aoiumi(5)
Asahi(10)
Aseed(4)
Awajishima(1)
Awamori(2)
Banjo(6)
Bell Foods(3)
Bull Dog(4)
Calbee(1)
Calpis(4)
Charming(3)
CHATEAU MERCIAN(2)
Chiba Shoyu(1)
Chikiriya Chakoshi(1)
Daichi Calrose(1)
Daisho(6)
Daito(6)
Daito Sato(2)
De Japan(3)
Ebara(22)
Ebara (3)
Fujikko(1)
Fujiya(4)
Fukuizumi(1)
Fukunaga(1)
Fukuyama(3)
GABA(2)
Georgia(1)
Ginbis(5)
Gyokuroen(4)
Hachi(1)
Hakata(4)
Hakubotan(3)
Hamaotome(28)
Hanamaruki(9)
Hashimoto(1)
Healthy Club(2)
Heinz(1)
Higashimaru(8)
Hinode(22)
Hokkaido(2)
Honda(2)
House(2)
House Brand(1)
House of Nikka(3)
House of Suntory(1)
Ichimasa(7)
IGAGOE(4)
Ikari(5)
Ikeshima(1)
Imamuraya(2)
Imoya(1)
Inaniwa(1)
Inosuke(1)
Ito En(1)
Iwai(1)
Kabuto(4)
Kadoya(2)
Kagome(1)
Kaizuya(1)
Kaki Hishio(2)
Kamakurayam(3)
Kanazawa's Pride(3)
Kanten(1)
Kenko(1)
Kensyo(1)
Kingodo(8)
Kinjirushi(1)
Kinnuura(1)
Kirei (3)
Kirei(330)
Kirin(9)
Kiwami(1)
Kobayashi(4)
Kochi(4)
Kochi Ice(1)
Koi Shiso(1)
Komasa(24)
Kondo(1)
Kondo Honey(12)
Kubota(2)
Kuki(13)
Kuki Goma(1)
Kurata(3)
Kyo Chikiriya(1)
Malony(2)
Maruchan(2)
Maruesu(1)
Marukome(1)
Marumiya(19)
Marusan(2)
View more
View less

Price

<$3(68)
$3 - $5(271)
$5 - $10(455)
$10 - $25(191)
>$25(135)

Promotions

Support Local(1119)

FILTER BY

Country of origin

China(6)
Japan(1052)
Malaysia(33)
Singapore(25)
USA(3)
Vietnam(1)

Brand

Aichi(1)
Ajinomoto(2)
Ajinori(1)
Ajiwai(2)
Akagi(2)
Allpremium(1)
Ando Green(2)
Anno Imo(2)
Ao No Umi(1)
Aoiumi(5)
Asahi(10)
Aseed(4)
Awajishima(1)
Awamori(2)
Banjo(6)
Bell Foods(3)
Bull Dog(4)
Calbee(1)
Calpis(4)
Charming(3)
CHATEAU MERCIAN(2)
Chiba Shoyu(1)
Chikiriya Chakoshi(1)
Daichi Calrose(1)
Daisho(6)
Daito(6)
Daito Sato(2)
De Japan(3)
Ebara(22)
Ebara (3)
Fujikko(1)
Fujiya(4)
Fukuizumi(1)
Fukunaga(1)
Fukuyama(3)
GABA(2)
Georgia(1)
Ginbis(5)
Gyokuroen(4)
Hachi(1)
Hakata(4)
Hakubotan(3)
Hamaotome(28)
Hanamaruki(9)
Hashimoto(1)
Healthy Club(2)
Heinz(1)
Higashimaru(8)
Hinode(22)
Hokkaido(2)
Honda(2)
House(2)
House Brand(1)
House of Nikka(3)
House of Suntory(1)
Ichimasa(7)
IGAGOE(4)
Ikari(5)
Ikeshima(1)
Imamuraya(2)
Imoya(1)
Inaniwa(1)
Inosuke(1)
Ito En(1)
Iwai(1)
Kabuto(4)
Kadoya(2)
Kagome(1)
Kaizuya(1)
Kaki Hishio(2)
Kamakurayam(3)
Kanazawa's Pride(3)
Kanten(1)
Kenko(1)
Kensyo(1)
Kingodo(8)
Kinjirushi(1)
Kinnuura(1)
Kirei (3)
Kirei(330)
Kirin(9)
Kiwami(1)
Kobayashi(4)
Kochi(4)
Kochi Ice(1)
Koi Shiso(1)
Komasa(24)
Kondo(1)
Kondo Honey(12)
Kubota(2)
Kuki(13)
Kuki Goma(1)
Kurata(3)
Kyo Chikiriya(1)
Malony(2)
Maruchan(2)
Maruesu(1)
Marukome(1)
Marumiya(19)
Marusan(2)
View more
View less

Price

<$3(68)
$3 - $5(271)
$5 - $10(455)
$10 - $25(191)
>$25(135)

Promotions

Support Local(1119)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country of origin

China(6)
Japan(1052)
Malaysia(33)
Singapore(25)
USA(3)
Vietnam(1)

Brand

Aichi(1)
Ajinomoto(2)
Ajinori(1)
Ajiwai(2)
Akagi(2)
Allpremium(1)
Ando Green(2)
Anno Imo(2)
Ao No Umi(1)
Aoiumi(5)
Asahi(10)
Aseed(4)
Awajishima(1)
Awamori(2)
Banjo(6)
Bell Foods(3)
Bull Dog(4)
Calbee(1)
Calpis(4)
Charming(3)
CHATEAU MERCIAN(2)
Chiba Shoyu(1)
Chikiriya Chakoshi(1)
Daichi Calrose(1)
Daisho(6)
Daito(6)
Daito Sato(2)
De Japan(3)
Ebara(22)
Ebara (3)
Fujikko(1)
Fujiya(4)
Fukuizumi(1)
Fukunaga(1)
Fukuyama(3)
GABA(2)
Georgia(1)
Ginbis(5)
Gyokuroen(4)
Hachi(1)
Hakata(4)
Hakubotan(3)
Hamaotome(28)
Hanamaruki(9)
Hashimoto(1)
Healthy Club(2)
Heinz(1)
Higashimaru(8)
Hinode(22)
Hokkaido(2)
Honda(2)
House(2)
House Brand(1)
House of Nikka(3)
House of Suntory(1)
Ichimasa(7)
IGAGOE(4)
Ikari(5)
Ikeshima(1)
Imamuraya(2)
Imoya(1)
Inaniwa(1)
Inosuke(1)
Ito En(1)
Iwai(1)
Kabuto(4)
Kadoya(2)
Kagome(1)
Kaizuya(1)
Kaki Hishio(2)
Kamakurayam(3)
Kanazawa's Pride(3)
Kanten(1)
Kenko(1)
Kensyo(1)
Kingodo(8)
Kinjirushi(1)
Kinnuura(1)
Kirei (3)
Kirei(330)
Kirin(9)
Kiwami(1)
Kobayashi(4)
Kochi(4)
Kochi Ice(1)
Koi Shiso(1)
Komasa(24)
Kondo(1)
Kondo Honey(12)
Kubota(2)
Kuki(13)
Kuki Goma(1)
Kurata(3)
Kyo Chikiriya(1)
Malony(2)
Maruchan(2)
Maruesu(1)
Marukome(1)
Marumiya(19)
Marusan(2)
View more
View less

Price

<$3(68)
$3 - $5(271)
$5 - $10(455)
$10 - $25(191)
>$25(135)

Promotions

Support Local(1119)

FILTER BY

Country of origin

China(6)
Japan(1052)
Malaysia(33)
Singapore(25)
USA(3)
Vietnam(1)

Brand

Aichi(1)
Ajinomoto(2)
Ajinori(1)
Ajiwai(2)
Akagi(2)
Allpremium(1)
Ando Green(2)
Anno Imo(2)
Ao No Umi(1)
Aoiumi(5)
Asahi(10)
Aseed(4)
Awajishima(1)
Awamori(2)
Banjo(6)
Bell Foods(3)
Bull Dog(4)
Calbee(1)
Calpis(4)
Charming(3)
CHATEAU MERCIAN(2)
Chiba Shoyu(1)
Chikiriya Chakoshi(1)
Daichi Calrose(1)
Daisho(6)
Daito(6)
Daito Sato(2)
De Japan(3)
Ebara(22)
Ebara (3)
Fujikko(1)
Fujiya(4)
Fukuizumi(1)
Fukunaga(1)
Fukuyama(3)
GABA(2)
Georgia(1)
Ginbis(5)
Gyokuroen(4)
Hachi(1)
Hakata(4)
Hakubotan(3)
Hamaotome(28)
Hanamaruki(9)
Hashimoto(1)
Healthy Club(2)
Heinz(1)
Higashimaru(8)
Hinode(22)
Hokkaido(2)
Honda(2)
House(2)
House Brand(1)
House of Nikka(3)
House of Suntory(1)
Ichimasa(7)
IGAGOE(4)
Ikari(5)
Ikeshima(1)
Imamuraya(2)
Imoya(1)
Inaniwa(1)
Inosuke(1)
Ito En(1)
Iwai(1)
Kabuto(4)
Kadoya(2)
Kagome(1)
Kaizuya(1)
Kaki Hishio(2)
Kamakurayam(3)
Kanazawa's Pride(3)
Kanten(1)
Kenko(1)
Kensyo(1)
Kingodo(8)
Kinjirushi(1)
Kinnuura(1)
Kirei (3)
Kirei(330)
Kirin(9)
Kiwami(1)
Kobayashi(4)
Kochi(4)
Kochi Ice(1)
Koi Shiso(1)
Komasa(24)
Kondo(1)
Kondo Honey(12)
Kubota(2)
Kuki(13)
Kuki Goma(1)
Kurata(3)
Kyo Chikiriya(1)
Malony(2)
Maruchan(2)
Maruesu(1)
Marukome(1)
Marumiya(19)
Marusan(2)
View more
View less

Price

<$3(68)
$3 - $5(271)
$5 - $10(455)
$10 - $25(191)
>$25(135)

Promotions

Support Local(1119)