Kirei Japanese Food - Taste Japan's Finest
Search
$79.00 to FREE delivery
Shopping cart
Cart
Filter

FILTER BY

Country of origin

China(2)
Japan(1042)
Malaysia(28)
USA(3)

Brand

Aichi(1)
Ajinomoto(2)
Ajinori(2)
Ajiwai(2)
Akagi(2)
Allpremium(3)
Ando Green(2)
Anno Imo(2)
Ao No Umi(1)
Aoiumi(5)
Asahi(10)
Aseed(4)
Awajishima(1)
Awamori(2)
Banjo(6)
Bell Foods(3)
Bull Dog(6)
Calbee(1)
Calpis(4)
Charming(3)
CHATEAU MERCIAN(2)
Chiba Shoyu(1)
Chikiriya Chakoshi(1)
Daichi Calrose(1)
Daisho(6)
Daito(6)
Daito Sato(2)
De Japan(3)
Ebara(26)
Ebara (3)
Fujikko(1)
Fujiya(4)
Fukuizumi(1)
Fukunaga(1)
Fukuyama(3)
Furata(1)
GABA(2)
Georgia(1)
Ginbis(7)
Gyokuroen(4)
Hachi(1)
Hakata(4)
Hakubotan(3)
Hamaotome(29)
Hanamaruki(9)
Hashimoto(1)
Healthy Club(2)
Heinz(1)
Higashimaru(8)
Hinode(23)
Hokkaido(2)
Honda(2)
House(2)
House Brand(1)
House of Nikka(4)
Ichimasa(6)
IGAGOE(4)
Ikari(5)
Ikeshima(1)
Ikikko(1)
Imamuraya(2)
Imoya(1)
Inaniwa(1)
Inosuke(1)
Ito En(1)
Iwai(1)
Kabuto(1)
Kadoya(2)
Kagome(1)
Kaizuya(1)
Kaki Hishio(2)
Kamakurayam(3)
Kanazawa's Pride(3)
Kanten(1)
Kenko(1)
Kensyo(1)
Kingodo(8)
Kinjirushi(1)
Kinnuura(1)
Kirei (3)
Kirei(292)
Kirei Ginbis(1)
Kirin(10)
Kiwami(1)
Kobayashi(4)
Kochi(4)
Kochi Ice(1)
Koi Shiso(1)
Komasa(19)
Kondo Honey(14)
Kubota(2)
Kuki(12)
Kurata(3)
Kyo Chikiriya(1)
Malony(2)
Maruesu(1)
Marukome(1)
Marumiya(19)
Marusan(1)
Mercian Wine(4)
View more
View less

Price

<$3(71)
$3 - $5(264)
$5 - $10(440)
$10 - $25(174)
>$25(126)

Promotions

Support Local(1075)

FILTER BY

Country of origin

China(2)
Japan(1042)
Malaysia(28)
USA(3)

Brand

Aichi(1)
Ajinomoto(2)
Ajinori(2)
Ajiwai(2)
Akagi(2)
Allpremium(3)
Ando Green(2)
Anno Imo(2)
Ao No Umi(1)
Aoiumi(5)
Asahi(10)
Aseed(4)
Awajishima(1)
Awamori(2)
Banjo(6)
Bell Foods(3)
Bull Dog(6)
Calbee(1)
Calpis(4)
Charming(3)
CHATEAU MERCIAN(2)
Chiba Shoyu(1)
Chikiriya Chakoshi(1)
Daichi Calrose(1)
Daisho(6)
Daito(6)
Daito Sato(2)
De Japan(3)
Ebara(26)
Ebara (3)
Fujikko(1)
Fujiya(4)
Fukuizumi(1)
Fukunaga(1)
Fukuyama(3)
Furata(1)
GABA(2)
Georgia(1)
Ginbis(7)
Gyokuroen(4)
Hachi(1)
Hakata(4)
Hakubotan(3)
Hamaotome(29)
Hanamaruki(9)
Hashimoto(1)
Healthy Club(2)
Heinz(1)
Higashimaru(8)
Hinode(23)
Hokkaido(2)
Honda(2)
House(2)
House Brand(1)
House of Nikka(4)
Ichimasa(6)
IGAGOE(4)
Ikari(5)
Ikeshima(1)
Ikikko(1)
Imamuraya(2)
Imoya(1)
Inaniwa(1)
Inosuke(1)
Ito En(1)
Iwai(1)
Kabuto(1)
Kadoya(2)
Kagome(1)
Kaizuya(1)
Kaki Hishio(2)
Kamakurayam(3)
Kanazawa's Pride(3)
Kanten(1)
Kenko(1)
Kensyo(1)
Kingodo(8)
Kinjirushi(1)
Kinnuura(1)
Kirei (3)
Kirei(292)
Kirei Ginbis(1)
Kirin(10)
Kiwami(1)
Kobayashi(4)
Kochi(4)
Kochi Ice(1)
Koi Shiso(1)
Komasa(19)
Kondo Honey(14)
Kubota(2)
Kuki(12)
Kurata(3)
Kyo Chikiriya(1)
Malony(2)
Maruesu(1)
Marukome(1)
Marumiya(19)
Marusan(1)
Mercian Wine(4)
View more
View less

Price

<$3(71)
$3 - $5(264)
$5 - $10(440)
$10 - $25(174)
>$25(126)

Promotions

Support Local(1075)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country of origin

China(2)
Japan(1042)
Malaysia(28)
USA(3)

Brand

Aichi(1)
Ajinomoto(2)
Ajinori(2)
Ajiwai(2)
Akagi(2)
Allpremium(3)
Ando Green(2)
Anno Imo(2)
Ao No Umi(1)
Aoiumi(5)
Asahi(10)
Aseed(4)
Awajishima(1)
Awamori(2)
Banjo(6)
Bell Foods(3)
Bull Dog(6)
Calbee(1)
Calpis(4)
Charming(3)
CHATEAU MERCIAN(2)
Chiba Shoyu(1)
Chikiriya Chakoshi(1)
Daichi Calrose(1)
Daisho(6)
Daito(6)
Daito Sato(2)
De Japan(3)
Ebara(26)
Ebara (3)
Fujikko(1)
Fujiya(4)
Fukuizumi(1)
Fukunaga(1)
Fukuyama(3)
Furata(1)
GABA(2)
Georgia(1)
Ginbis(7)
Gyokuroen(4)
Hachi(1)
Hakata(4)
Hakubotan(3)
Hamaotome(29)
Hanamaruki(9)
Hashimoto(1)
Healthy Club(2)
Heinz(1)
Higashimaru(8)
Hinode(23)
Hokkaido(2)
Honda(2)
House(2)
House Brand(1)
House of Nikka(4)
Ichimasa(6)
IGAGOE(4)
Ikari(5)
Ikeshima(1)
Ikikko(1)
Imamuraya(2)
Imoya(1)
Inaniwa(1)
Inosuke(1)
Ito En(1)
Iwai(1)
Kabuto(1)
Kadoya(2)
Kagome(1)
Kaizuya(1)
Kaki Hishio(2)
Kamakurayam(3)
Kanazawa's Pride(3)
Kanten(1)
Kenko(1)
Kensyo(1)
Kingodo(8)
Kinjirushi(1)
Kinnuura(1)
Kirei (3)
Kirei(292)
Kirei Ginbis(1)
Kirin(10)
Kiwami(1)
Kobayashi(4)
Kochi(4)
Kochi Ice(1)
Koi Shiso(1)
Komasa(19)
Kondo Honey(14)
Kubota(2)
Kuki(12)
Kurata(3)
Kyo Chikiriya(1)
Malony(2)
Maruesu(1)
Marukome(1)
Marumiya(19)
Marusan(1)
Mercian Wine(4)
View more
View less

Price

<$3(71)
$3 - $5(264)
$5 - $10(440)
$10 - $25(174)
>$25(126)

Promotions

Support Local(1075)

FILTER BY

Country of origin

China(2)
Japan(1042)
Malaysia(28)
USA(3)

Brand

Aichi(1)
Ajinomoto(2)
Ajinori(2)
Ajiwai(2)
Akagi(2)
Allpremium(3)
Ando Green(2)
Anno Imo(2)
Ao No Umi(1)
Aoiumi(5)
Asahi(10)
Aseed(4)
Awajishima(1)
Awamori(2)
Banjo(6)
Bell Foods(3)
Bull Dog(6)
Calbee(1)
Calpis(4)
Charming(3)
CHATEAU MERCIAN(2)
Chiba Shoyu(1)
Chikiriya Chakoshi(1)
Daichi Calrose(1)
Daisho(6)
Daito(6)
Daito Sato(2)
De Japan(3)
Ebara(26)
Ebara (3)
Fujikko(1)
Fujiya(4)
Fukuizumi(1)
Fukunaga(1)
Fukuyama(3)
Furata(1)
GABA(2)
Georgia(1)
Ginbis(7)
Gyokuroen(4)
Hachi(1)
Hakata(4)
Hakubotan(3)
Hamaotome(29)
Hanamaruki(9)
Hashimoto(1)
Healthy Club(2)
Heinz(1)
Higashimaru(8)
Hinode(23)
Hokkaido(2)
Honda(2)
House(2)
House Brand(1)
House of Nikka(4)
Ichimasa(6)
IGAGOE(4)
Ikari(5)
Ikeshima(1)
Ikikko(1)
Imamuraya(2)
Imoya(1)
Inaniwa(1)
Inosuke(1)
Ito En(1)
Iwai(1)
Kabuto(1)
Kadoya(2)
Kagome(1)
Kaizuya(1)
Kaki Hishio(2)
Kamakurayam(3)
Kanazawa's Pride(3)
Kanten(1)
Kenko(1)
Kensyo(1)
Kingodo(8)
Kinjirushi(1)
Kinnuura(1)
Kirei (3)
Kirei(292)
Kirei Ginbis(1)
Kirin(10)
Kiwami(1)
Kobayashi(4)
Kochi(4)
Kochi Ice(1)
Koi Shiso(1)
Komasa(19)
Kondo Honey(14)
Kubota(2)
Kuki(12)
Kurata(3)
Kyo Chikiriya(1)
Malony(2)
Maruesu(1)
Marukome(1)
Marumiya(19)
Marusan(1)
Mercian Wine(4)
View more
View less

Price

<$3(71)
$3 - $5(264)
$5 - $10(440)
$10 - $25(174)
>$25(126)

Promotions

Support Local(1075)

Kirei Japanese Food Supply

1075 products
https://media.nedigital.sg/fairprice/images/8111e702-ac07-4cd0-94da-6074b0596111/MP-Kirei-LandingBanner-Oct2019.jpg
Filter

FILTER BY

Country of origin

China(2)
Japan(1042)
Malaysia(28)
USA(3)

Brand

Aichi(1)
Ajinomoto(2)
Ajinori(2)
Ajiwai(2)
Akagi(2)
Allpremium(3)
Ando Green(2)
Anno Imo(2)
Ao No Umi(1)
Aoiumi(5)
Asahi(10)
Aseed(4)
Awajishima(1)
Awamori(2)
Banjo(6)
Bell Foods(3)
Bull Dog(6)
Calbee(1)
Calpis(4)
Charming(3)
CHATEAU MERCIAN(2)
Chiba Shoyu(1)
Chikiriya Chakoshi(1)
Daichi Calrose(1)
Daisho(6)
Daito(6)
Daito Sato(2)
De Japan(3)
Ebara(26)
Ebara (3)
Fujikko(1)
Fujiya(4)
Fukuizumi(1)
Fukunaga(1)
Fukuyama(3)
Furata(1)
GABA(2)
Georgia(1)
Ginbis(7)
Gyokuroen(4)
Hachi(1)
Hakata(4)
Hakubotan(3)
Hamaotome(29)
Hanamaruki(9)
Hashimoto(1)
Healthy Club(2)
Heinz(1)
Higashimaru(8)
Hinode(23)
Hokkaido(2)
Honda(2)
House(2)
House Brand(1)
House of Nikka(4)
Ichimasa(6)
IGAGOE(4)
Ikari(5)
Ikeshima(1)
Ikikko(1)
Imamuraya(2)
Imoya(1)
Inaniwa(1)
Inosuke(1)
Ito En(1)
Iwai(1)
Kabuto(1)
Kadoya(2)
Kagome(1)
Kaizuya(1)
Kaki Hishio(2)
Kamakurayam(3)
Kanazawa's Pride(3)
Kanten(1)
Kenko(1)
Kensyo(1)
Kingodo(8)
Kinjirushi(1)
Kinnuura(1)
Kirei (3)
Kirei(292)
Kirei Ginbis(1)
Kirin(10)
Kiwami(1)
Kobayashi(4)
Kochi(4)
Kochi Ice(1)
Koi Shiso(1)
Komasa(19)
Kondo Honey(14)
Kubota(2)
Kuki(12)
Kurata(3)
Kyo Chikiriya(1)
Malony(2)
Maruesu(1)
Marukome(1)
Marumiya(19)
Marusan(1)
Mercian Wine(4)
View more
View less

Price

<$3(71)
$3 - $5(264)
$5 - $10(440)
$10 - $25(174)
>$25(126)

Promotions

Support Local(1075)

FILTER BY

Country of origin

China(2)
Japan(1042)
Malaysia(28)
USA(3)

Brand

Aichi(1)
Ajinomoto(2)
Ajinori(2)
Ajiwai(2)
Akagi(2)
Allpremium(3)
Ando Green(2)
Anno Imo(2)
Ao No Umi(1)
Aoiumi(5)
Asahi(10)
Aseed(4)
Awajishima(1)
Awamori(2)
Banjo(6)
Bell Foods(3)
Bull Dog(6)
Calbee(1)
Calpis(4)
Charming(3)
CHATEAU MERCIAN(2)
Chiba Shoyu(1)
Chikiriya Chakoshi(1)
Daichi Calrose(1)
Daisho(6)
Daito(6)
Daito Sato(2)
De Japan(3)
Ebara(26)
Ebara (3)
Fujikko(1)
Fujiya(4)
Fukuizumi(1)
Fukunaga(1)
Fukuyama(3)
Furata(1)
GABA(2)
Georgia(1)
Ginbis(7)
Gyokuroen(4)
Hachi(1)
Hakata(4)
Hakubotan(3)
Hamaotome(29)
Hanamaruki(9)
Hashimoto(1)
Healthy Club(2)
Heinz(1)
Higashimaru(8)
Hinode(23)
Hokkaido(2)
Honda(2)
House(2)
House Brand(1)
House of Nikka(4)
Ichimasa(6)
IGAGOE(4)
Ikari(5)
Ikeshima(1)
Ikikko(1)
Imamuraya(2)
Imoya(1)
Inaniwa(1)
Inosuke(1)
Ito En(1)
Iwai(1)
Kabuto(1)
Kadoya(2)
Kagome(1)
Kaizuya(1)
Kaki Hishio(2)
Kamakurayam(3)
Kanazawa's Pride(3)
Kanten(1)
Kenko(1)
Kensyo(1)
Kingodo(8)
Kinjirushi(1)
Kinnuura(1)
Kirei (3)
Kirei(292)
Kirei Ginbis(1)
Kirin(10)
Kiwami(1)
Kobayashi(4)
Kochi(4)
Kochi Ice(1)
Koi Shiso(1)
Komasa(19)
Kondo Honey(14)
Kubota(2)
Kuki(12)
Kurata(3)
Kyo Chikiriya(1)
Malony(2)
Maruesu(1)
Marukome(1)
Marumiya(19)
Marusan(1)
Mercian Wine(4)
View more
View less

Price

<$3(71)
$3 - $5(264)
$5 - $10(440)
$10 - $25(174)
>$25(126)

Promotions

Support Local(1075)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country of origin

China(2)
Japan(1042)
Malaysia(28)
USA(3)

Brand

Aichi(1)
Ajinomoto(2)
Ajinori(2)
Ajiwai(2)
Akagi(2)
Allpremium(3)
Ando Green(2)
Anno Imo(2)
Ao No Umi(1)
Aoiumi(5)
Asahi(10)
Aseed(4)
Awajishima(1)
Awamori(2)
Banjo(6)
Bell Foods(3)
Bull Dog(6)
Calbee(1)
Calpis(4)
Charming(3)
CHATEAU MERCIAN(2)
Chiba Shoyu(1)
Chikiriya Chakoshi(1)
Daichi Calrose(1)
Daisho(6)
Daito(6)
Daito Sato(2)
De Japan(3)
Ebara(26)
Ebara (3)
Fujikko(1)
Fujiya(4)
Fukuizumi(1)
Fukunaga(1)
Fukuyama(3)
Furata(1)
GABA(2)
Georgia(1)
Ginbis(7)
Gyokuroen(4)
Hachi(1)
Hakata(4)
Hakubotan(3)
Hamaotome(29)
Hanamaruki(9)
Hashimoto(1)
Healthy Club(2)
Heinz(1)
Higashimaru(8)
Hinode(23)
Hokkaido(2)
Honda(2)
House(2)
House Brand(1)
House of Nikka(4)
Ichimasa(6)
IGAGOE(4)
Ikari(5)
Ikeshima(1)
Ikikko(1)
Imamuraya(2)
Imoya(1)
Inaniwa(1)
Inosuke(1)
Ito En(1)
Iwai(1)
Kabuto(1)
Kadoya(2)
Kagome(1)
Kaizuya(1)
Kaki Hishio(2)
Kamakurayam(3)
Kanazawa's Pride(3)
Kanten(1)
Kenko(1)
Kensyo(1)
Kingodo(8)
Kinjirushi(1)
Kinnuura(1)
Kirei (3)
Kirei(292)
Kirei Ginbis(1)
Kirin(10)
Kiwami(1)
Kobayashi(4)
Kochi(4)
Kochi Ice(1)
Koi Shiso(1)
Komasa(19)
Kondo Honey(14)
Kubota(2)
Kuki(12)
Kurata(3)
Kyo Chikiriya(1)
Malony(2)
Maruesu(1)
Marukome(1)
Marumiya(19)
Marusan(1)
Mercian Wine(4)
View more
View less

Price

<$3(71)
$3 - $5(264)
$5 - $10(440)
$10 - $25(174)
>$25(126)

Promotions

Support Local(1075)

FILTER BY

Country of origin

China(2)
Japan(1042)
Malaysia(28)
USA(3)

Brand

Aichi(1)
Ajinomoto(2)
Ajinori(2)
Ajiwai(2)
Akagi(2)
Allpremium(3)
Ando Green(2)
Anno Imo(2)
Ao No Umi(1)
Aoiumi(5)
Asahi(10)
Aseed(4)
Awajishima(1)
Awamori(2)
Banjo(6)
Bell Foods(3)
Bull Dog(6)
Calbee(1)
Calpis(4)
Charming(3)
CHATEAU MERCIAN(2)
Chiba Shoyu(1)
Chikiriya Chakoshi(1)
Daichi Calrose(1)
Daisho(6)
Daito(6)
Daito Sato(2)
De Japan(3)
Ebara(26)
Ebara (3)
Fujikko(1)
Fujiya(4)
Fukuizumi(1)
Fukunaga(1)
Fukuyama(3)
Furata(1)
GABA(2)
Georgia(1)
Ginbis(7)
Gyokuroen(4)
Hachi(1)
Hakata(4)
Hakubotan(3)
Hamaotome(29)
Hanamaruki(9)
Hashimoto(1)
Healthy Club(2)
Heinz(1)
Higashimaru(8)
Hinode(23)
Hokkaido(2)
Honda(2)
House(2)
House Brand(1)
House of Nikka(4)
Ichimasa(6)
IGAGOE(4)
Ikari(5)
Ikeshima(1)
Ikikko(1)
Imamuraya(2)
Imoya(1)
Inaniwa(1)
Inosuke(1)
Ito En(1)
Iwai(1)
Kabuto(1)
Kadoya(2)
Kagome(1)
Kaizuya(1)
Kaki Hishio(2)
Kamakurayam(3)
Kanazawa's Pride(3)
Kanten(1)
Kenko(1)
Kensyo(1)
Kingodo(8)
Kinjirushi(1)
Kinnuura(1)
Kirei (3)
Kirei(292)
Kirei Ginbis(1)
Kirin(10)
Kiwami(1)
Kobayashi(4)
Kochi(4)
Kochi Ice(1)
Koi Shiso(1)
Komasa(19)
Kondo Honey(14)
Kubota(2)
Kuki(12)
Kurata(3)
Kyo Chikiriya(1)
Malony(2)
Maruesu(1)
Marukome(1)
Marumiya(19)
Marusan(1)
Mercian Wine(4)
View more
View less

Price

<$3(71)
$3 - $5(264)
$5 - $10(440)
$10 - $25(174)
>$25(126)

Promotions

Support Local(1075)