Kirei Japanese Food - Taste Japan's Finest
Search
Shopping cart
Cart
Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(1067)
Malaysia(33)
Singapore(25)
China(5)
Vietnam(4)
USA(3)

Brand

Kirei(359)
Hamaotome(30)
Komasa(25)
Ebara(24)
Hinode(22)
Marumiya(18)
Kuki(13)
Kondo Honey(12)
Kirin(11)
Asahi(9)
Hanamaruki(9)
Kingodo(8)
Higashimaru(8)
Ichimasa(7)
Daisho(6)
Daito(6)
Bull Dog(5)
Ikari(5)
Aoiumi(5)
Banjo(5)
Fujiya(4)
IGAGOE(4)
Calpis(4)
Kabuto(4)
Aseed(4)
Kobayashi(4)
Hakata(4)
Kochi(4)
Gyokuroen(4)
Mercian Wine(4)
Kurata(3)
Kamakurayam(3)
Kanazawa's Pride(3)
Fukuyama(3)
Charming(3)
Kirei (3)
Ginbis(3)
Ebara (3)
De Japan(3)
Hakubotan(3)
House of Nikka(3)
Bell Foods(3)
Kochi Ice(3)
Kubota(2)
Healthy Club(2)
Ajiwai(2)
Malony(2)
House(2)
Hokkaido(2)
Honda(2)
Allpremium(2)
Awamori(2)
Daito Sato(2)
Maruchan(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
GABA(2)
Ajinomoto(2)
Kadoya(2)
Imamuraya(2)
Marusan(2)
Kaki Hishio(2)
Akagi(2)
Ikeshima(1)
Iwai(1)
Ito En(1)
Inosuke(1)
Kagome(1)
Kaizuya(1)
Inaniwa(1)
Imoya(1)
Calbee(1)
Kanten(1)
Kenko(1)
Kensyo(1)
Bell(1)
Kinjirushi(1)
Kinnuura(1)
House of Suntory(1)
House Brand(1)
Awajishima(1)
Kiwami(1)
Ao No Umi(1)
Chiba Shoyu(1)
Chikiriya Chakoshi(1)
Koi Shiso(1)
Daichi Calrose(1)
Kondo(1)
Heinz(1)
Hashimoto(1)
Ajinori(1)
Kuki Goma(1)
Aichi(1)
Kyo Chikiriya(1)
Hamaotome (1)
Georgia(1)
Maruesu(1)
Marukome(1)
Fukunaga(1)
Fukuizumi(1)
Fujikko(1)
View more
View less

Price

<$3(61)
$3 - $5(275)
$5 - $10(462)
$10 - $25(200)
>$25(139)

Promotions

Support Local(1136)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(1067)
Malaysia(33)
Singapore(25)
China(5)
Vietnam(4)
USA(3)

Brand

Kirei(359)
Hamaotome(30)
Komasa(25)
Ebara(24)
Hinode(22)
Marumiya(18)
Kuki(13)
Kondo Honey(12)
Kirin(11)
Asahi(9)
Hanamaruki(9)
Kingodo(8)
Higashimaru(8)
Ichimasa(7)
Daisho(6)
Daito(6)
Bull Dog(5)
Ikari(5)
Aoiumi(5)
Banjo(5)
Fujiya(4)
IGAGOE(4)
Calpis(4)
Kabuto(4)
Aseed(4)
Kobayashi(4)
Hakata(4)
Kochi(4)
Gyokuroen(4)
Mercian Wine(4)
Kurata(3)
Kamakurayam(3)
Kanazawa's Pride(3)
Fukuyama(3)
Charming(3)
Kirei (3)
Ginbis(3)
Ebara (3)
De Japan(3)
Hakubotan(3)
House of Nikka(3)
Bell Foods(3)
Kochi Ice(3)
Kubota(2)
Healthy Club(2)
Ajiwai(2)
Malony(2)
House(2)
Hokkaido(2)
Honda(2)
Allpremium(2)
Awamori(2)
Daito Sato(2)
Maruchan(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
GABA(2)
Ajinomoto(2)
Kadoya(2)
Imamuraya(2)
Marusan(2)
Kaki Hishio(2)
Akagi(2)
Ikeshima(1)
Iwai(1)
Ito En(1)
Inosuke(1)
Kagome(1)
Kaizuya(1)
Inaniwa(1)
Imoya(1)
Calbee(1)
Kanten(1)
Kenko(1)
Kensyo(1)
Bell(1)
Kinjirushi(1)
Kinnuura(1)
House of Suntory(1)
House Brand(1)
Awajishima(1)
Kiwami(1)
Ao No Umi(1)
Chiba Shoyu(1)
Chikiriya Chakoshi(1)
Koi Shiso(1)
Daichi Calrose(1)
Kondo(1)
Heinz(1)
Hashimoto(1)
Ajinori(1)
Kuki Goma(1)
Aichi(1)
Kyo Chikiriya(1)
Hamaotome (1)
Georgia(1)
Maruesu(1)
Marukome(1)
Fukunaga(1)
Fukuizumi(1)
Fujikko(1)
View more
View less

Price

<$3(61)
$3 - $5(275)
$5 - $10(462)
$10 - $25(200)
>$25(139)

Promotions

Support Local(1136)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(1067)
Malaysia(33)
Singapore(25)
China(5)
Vietnam(4)
USA(3)

Brand

Kirei(359)
Hamaotome(30)
Komasa(25)
Ebara(24)
Hinode(22)
Marumiya(18)
Kuki(13)
Kondo Honey(12)
Kirin(11)
Asahi(9)
Hanamaruki(9)
Kingodo(8)
Higashimaru(8)
Ichimasa(7)
Daisho(6)
Daito(6)
Bull Dog(5)
Ikari(5)
Aoiumi(5)
Banjo(5)
Fujiya(4)
IGAGOE(4)
Calpis(4)
Kabuto(4)
Aseed(4)
Kobayashi(4)
Hakata(4)
Kochi(4)
Gyokuroen(4)
Mercian Wine(4)
Kurata(3)
Kamakurayam(3)
Kanazawa's Pride(3)
Fukuyama(3)
Charming(3)
Kirei (3)
Ginbis(3)
Ebara (3)
De Japan(3)
Hakubotan(3)
House of Nikka(3)
Bell Foods(3)
Kochi Ice(3)
Kubota(2)
Healthy Club(2)
Ajiwai(2)
Malony(2)
House(2)
Hokkaido(2)
Honda(2)
Allpremium(2)
Awamori(2)
Daito Sato(2)
Maruchan(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
GABA(2)
Ajinomoto(2)
Kadoya(2)
Imamuraya(2)
Marusan(2)
Kaki Hishio(2)
Akagi(2)
Ikeshima(1)
Iwai(1)
Ito En(1)
Inosuke(1)
Kagome(1)
Kaizuya(1)
Inaniwa(1)
Imoya(1)
Calbee(1)
Kanten(1)
Kenko(1)
Kensyo(1)
Bell(1)
Kinjirushi(1)
Kinnuura(1)
House of Suntory(1)
House Brand(1)
Awajishima(1)
Kiwami(1)
Ao No Umi(1)
Chiba Shoyu(1)
Chikiriya Chakoshi(1)
Koi Shiso(1)
Daichi Calrose(1)
Kondo(1)
Heinz(1)
Hashimoto(1)
Ajinori(1)
Kuki Goma(1)
Aichi(1)
Kyo Chikiriya(1)
Hamaotome (1)
Georgia(1)
Maruesu(1)
Marukome(1)
Fukunaga(1)
Fukuizumi(1)
Fujikko(1)
View more
View less

Price

<$3(61)
$3 - $5(275)
$5 - $10(462)
$10 - $25(200)
>$25(139)

Promotions

Support Local(1136)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(1067)
Malaysia(33)
Singapore(25)
China(5)
Vietnam(4)
USA(3)

Brand

Kirei(359)
Hamaotome(30)
Komasa(25)
Ebara(24)
Hinode(22)
Marumiya(18)
Kuki(13)
Kondo Honey(12)
Kirin(11)
Asahi(9)
Hanamaruki(9)
Kingodo(8)
Higashimaru(8)
Ichimasa(7)
Daisho(6)
Daito(6)
Bull Dog(5)
Ikari(5)
Aoiumi(5)
Banjo(5)
Fujiya(4)
IGAGOE(4)
Calpis(4)
Kabuto(4)
Aseed(4)
Kobayashi(4)
Hakata(4)
Kochi(4)
Gyokuroen(4)
Mercian Wine(4)
Kurata(3)
Kamakurayam(3)
Kanazawa's Pride(3)
Fukuyama(3)
Charming(3)
Kirei (3)
Ginbis(3)
Ebara (3)
De Japan(3)
Hakubotan(3)
House of Nikka(3)
Bell Foods(3)
Kochi Ice(3)
Kubota(2)
Healthy Club(2)
Ajiwai(2)
Malony(2)
House(2)
Hokkaido(2)
Honda(2)
Allpremium(2)
Awamori(2)
Daito Sato(2)
Maruchan(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
GABA(2)
Ajinomoto(2)
Kadoya(2)
Imamuraya(2)
Marusan(2)
Kaki Hishio(2)
Akagi(2)
Ikeshima(1)
Iwai(1)
Ito En(1)
Inosuke(1)
Kagome(1)
Kaizuya(1)
Inaniwa(1)
Imoya(1)
Calbee(1)
Kanten(1)
Kenko(1)
Kensyo(1)
Bell(1)
Kinjirushi(1)
Kinnuura(1)
House of Suntory(1)
House Brand(1)
Awajishima(1)
Kiwami(1)
Ao No Umi(1)
Chiba Shoyu(1)
Chikiriya Chakoshi(1)
Koi Shiso(1)
Daichi Calrose(1)
Kondo(1)
Heinz(1)
Hashimoto(1)
Ajinori(1)
Kuki Goma(1)
Aichi(1)
Kyo Chikiriya(1)
Hamaotome (1)
Georgia(1)
Maruesu(1)
Marukome(1)
Fukunaga(1)
Fukuizumi(1)
Fujikko(1)
View more
View less

Price

<$3(61)
$3 - $5(275)
$5 - $10(462)
$10 - $25(200)
>$25(139)

Promotions

Support Local(1136)

Kirei Japanese Food Supply

1137 products
https://media.nedigital.sg/fairprice/images/8111e702-ac07-4cd0-94da-6074b0596111/MP-Kirei-LandingBanner-Oct2019.jpg
Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(1067)
Malaysia(33)
Singapore(25)
China(5)
Vietnam(4)
USA(3)

Brand

Kirei(359)
Hamaotome(30)
Komasa(25)
Ebara(24)
Hinode(22)
Marumiya(18)
Kuki(13)
Kondo Honey(12)
Kirin(11)
Asahi(9)
Hanamaruki(9)
Kingodo(8)
Higashimaru(8)
Ichimasa(7)
Daisho(6)
Daito(6)
Bull Dog(5)
Ikari(5)
Aoiumi(5)
Banjo(5)
Fujiya(4)
IGAGOE(4)
Calpis(4)
Kabuto(4)
Aseed(4)
Kobayashi(4)
Hakata(4)
Kochi(4)
Gyokuroen(4)
Mercian Wine(4)
Kurata(3)
Kamakurayam(3)
Kanazawa's Pride(3)
Fukuyama(3)
Charming(3)
Kirei (3)
Ginbis(3)
Ebara (3)
De Japan(3)
Hakubotan(3)
House of Nikka(3)
Bell Foods(3)
Kochi Ice(3)
Kubota(2)
Healthy Club(2)
Ajiwai(2)
Malony(2)
House(2)
Hokkaido(2)
Honda(2)
Allpremium(2)
Awamori(2)
Daito Sato(2)
Maruchan(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
GABA(2)
Ajinomoto(2)
Kadoya(2)
Imamuraya(2)
Marusan(2)
Kaki Hishio(2)
Akagi(2)
Ikeshima(1)
Iwai(1)
Ito En(1)
Inosuke(1)
Kagome(1)
Kaizuya(1)
Inaniwa(1)
Imoya(1)
Calbee(1)
Kanten(1)
Kenko(1)
Kensyo(1)
Bell(1)
Kinjirushi(1)
Kinnuura(1)
House of Suntory(1)
House Brand(1)
Awajishima(1)
Kiwami(1)
Ao No Umi(1)
Chiba Shoyu(1)
Chikiriya Chakoshi(1)
Koi Shiso(1)
Daichi Calrose(1)
Kondo(1)
Heinz(1)
Hashimoto(1)
Ajinori(1)
Kuki Goma(1)
Aichi(1)
Kyo Chikiriya(1)
Hamaotome (1)
Georgia(1)
Maruesu(1)
Marukome(1)
Fukunaga(1)
Fukuizumi(1)
Fujikko(1)
View more
View less

Price

<$3(61)
$3 - $5(275)
$5 - $10(462)
$10 - $25(200)
>$25(139)

Promotions

Support Local(1136)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(1067)
Malaysia(33)
Singapore(25)
China(5)
Vietnam(4)
USA(3)

Brand

Kirei(359)
Hamaotome(30)
Komasa(25)
Ebara(24)
Hinode(22)
Marumiya(18)
Kuki(13)
Kondo Honey(12)
Kirin(11)
Asahi(9)
Hanamaruki(9)
Kingodo(8)
Higashimaru(8)
Ichimasa(7)
Daisho(6)
Daito(6)
Bull Dog(5)
Ikari(5)
Aoiumi(5)
Banjo(5)
Fujiya(4)
IGAGOE(4)
Calpis(4)
Kabuto(4)
Aseed(4)
Kobayashi(4)
Hakata(4)
Kochi(4)
Gyokuroen(4)
Mercian Wine(4)
Kurata(3)
Kamakurayam(3)
Kanazawa's Pride(3)
Fukuyama(3)
Charming(3)
Kirei (3)
Ginbis(3)
Ebara (3)
De Japan(3)
Hakubotan(3)
House of Nikka(3)
Bell Foods(3)
Kochi Ice(3)
Kubota(2)
Healthy Club(2)
Ajiwai(2)
Malony(2)
House(2)
Hokkaido(2)
Honda(2)
Allpremium(2)
Awamori(2)
Daito Sato(2)
Maruchan(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
GABA(2)
Ajinomoto(2)
Kadoya(2)
Imamuraya(2)
Marusan(2)
Kaki Hishio(2)
Akagi(2)
Ikeshima(1)
Iwai(1)
Ito En(1)
Inosuke(1)
Kagome(1)
Kaizuya(1)
Inaniwa(1)
Imoya(1)
Calbee(1)
Kanten(1)
Kenko(1)
Kensyo(1)
Bell(1)
Kinjirushi(1)
Kinnuura(1)
House of Suntory(1)
House Brand(1)
Awajishima(1)
Kiwami(1)
Ao No Umi(1)
Chiba Shoyu(1)
Chikiriya Chakoshi(1)
Koi Shiso(1)
Daichi Calrose(1)
Kondo(1)
Heinz(1)
Hashimoto(1)
Ajinori(1)
Kuki Goma(1)
Aichi(1)
Kyo Chikiriya(1)
Hamaotome (1)
Georgia(1)
Maruesu(1)
Marukome(1)
Fukunaga(1)
Fukuizumi(1)
Fujikko(1)
View more
View less

Price

<$3(61)
$3 - $5(275)
$5 - $10(462)
$10 - $25(200)
>$25(139)

Promotions

Support Local(1136)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(1067)
Malaysia(33)
Singapore(25)
China(5)
Vietnam(4)
USA(3)

Brand

Kirei(359)
Hamaotome(30)
Komasa(25)
Ebara(24)
Hinode(22)
Marumiya(18)
Kuki(13)
Kondo Honey(12)
Kirin(11)
Asahi(9)
Hanamaruki(9)
Kingodo(8)
Higashimaru(8)
Ichimasa(7)
Daisho(6)
Daito(6)
Bull Dog(5)
Ikari(5)
Aoiumi(5)
Banjo(5)
Fujiya(4)
IGAGOE(4)
Calpis(4)
Kabuto(4)
Aseed(4)
Kobayashi(4)
Hakata(4)
Kochi(4)
Gyokuroen(4)
Mercian Wine(4)
Kurata(3)
Kamakurayam(3)
Kanazawa's Pride(3)
Fukuyama(3)
Charming(3)
Kirei (3)
Ginbis(3)
Ebara (3)
De Japan(3)
Hakubotan(3)
House of Nikka(3)
Bell Foods(3)
Kochi Ice(3)
Kubota(2)
Healthy Club(2)
Ajiwai(2)
Malony(2)
House(2)
Hokkaido(2)
Honda(2)
Allpremium(2)
Awamori(2)
Daito Sato(2)
Maruchan(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
GABA(2)
Ajinomoto(2)
Kadoya(2)
Imamuraya(2)
Marusan(2)
Kaki Hishio(2)
Akagi(2)
Ikeshima(1)
Iwai(1)
Ito En(1)
Inosuke(1)
Kagome(1)
Kaizuya(1)
Inaniwa(1)
Imoya(1)
Calbee(1)
Kanten(1)
Kenko(1)
Kensyo(1)
Bell(1)
Kinjirushi(1)
Kinnuura(1)
House of Suntory(1)
House Brand(1)
Awajishima(1)
Kiwami(1)
Ao No Umi(1)
Chiba Shoyu(1)
Chikiriya Chakoshi(1)
Koi Shiso(1)
Daichi Calrose(1)
Kondo(1)
Heinz(1)
Hashimoto(1)
Ajinori(1)
Kuki Goma(1)
Aichi(1)
Kyo Chikiriya(1)
Hamaotome (1)
Georgia(1)
Maruesu(1)
Marukome(1)
Fukunaga(1)
Fukuizumi(1)
Fujikko(1)
View more
View less

Price

<$3(61)
$3 - $5(275)
$5 - $10(462)
$10 - $25(200)
>$25(139)

Promotions

Support Local(1136)

FILTER BY

Country/place of origin

Japan(1067)
Malaysia(33)
Singapore(25)
China(5)
Vietnam(4)
USA(3)

Brand

Kirei(359)
Hamaotome(30)
Komasa(25)
Ebara(24)
Hinode(22)
Marumiya(18)
Kuki(13)
Kondo Honey(12)
Kirin(11)
Asahi(9)
Hanamaruki(9)
Kingodo(8)
Higashimaru(8)
Ichimasa(7)
Daisho(6)
Daito(6)
Bull Dog(5)
Ikari(5)
Aoiumi(5)
Banjo(5)
Fujiya(4)
IGAGOE(4)
Calpis(4)
Kabuto(4)
Aseed(4)
Kobayashi(4)
Hakata(4)
Kochi(4)
Gyokuroen(4)
Mercian Wine(4)
Kurata(3)
Kamakurayam(3)
Kanazawa's Pride(3)
Fukuyama(3)
Charming(3)
Kirei (3)
Ginbis(3)
Ebara (3)
De Japan(3)
Hakubotan(3)
House of Nikka(3)
Bell Foods(3)
Kochi Ice(3)
Kubota(2)
Healthy Club(2)
Ajiwai(2)
Malony(2)
House(2)
Hokkaido(2)
Honda(2)
Allpremium(2)
Awamori(2)
Daito Sato(2)
Maruchan(2)
CHATEAU MERCIAN(2)
GABA(2)
Ajinomoto(2)
Kadoya(2)
Imamuraya(2)
Marusan(2)
Kaki Hishio(2)
Akagi(2)
Ikeshima(1)
Iwai(1)
Ito En(1)
Inosuke(1)
Kagome(1)
Kaizuya(1)
Inaniwa(1)
Imoya(1)
Calbee(1)
Kanten(1)
Kenko(1)
Kensyo(1)
Bell(1)
Kinjirushi(1)
Kinnuura(1)
House of Suntory(1)
House Brand(1)
Awajishima(1)
Kiwami(1)
Ao No Umi(1)
Chiba Shoyu(1)
Chikiriya Chakoshi(1)
Koi Shiso(1)
Daichi Calrose(1)
Kondo(1)
Heinz(1)
Hashimoto(1)
Ajinori(1)
Kuki Goma(1)
Aichi(1)
Kyo Chikiriya(1)
Hamaotome (1)
Georgia(1)
Maruesu(1)
Marukome(1)
Fukunaga(1)
Fukuizumi(1)
Fujikko(1)
View more
View less

Price

<$3(61)
$3 - $5(275)
$5 - $10(462)
$10 - $25(200)
>$25(139)

Promotions

Support Local(1136)