Shop Food People For Everyday Great Value | NTUC FairPrice
Filter

FILTER BY

Brand

Ai Zhi Wei
Asahiya
Bamboo House
Bull Head
Cherry Grandfather
Chiao E
Dong Quan
Double Beauty
Duo He Tang
Food People
Foodpro
Genki Forest
Green Farm
Guan Yih
Hsin Lai Yuan
Hsin Tung Yang
Hu Wang
Hui Xiang
Jiang Ji
Jin Man Tang
Jiu Fen
Kim Lan
Kong Yen
Kua Kua Yuan
Kuang Chuan
Long Home
Ming Teh
Oceanic
Pai Chia Chen
Shang Yuan
Shuang Yeh Achino
Sunright
Suo Zhan
Tai Yuan
Taihodien
Tatung
Tomax
Uncle A-Zai
Ve Wong
Vintonic
Wei Lih
Yuan Xiang Ren
View more
View less

Price

<$3
$3 - $5
$5 - $10
$10 - $25
>$25

Country of origin

China
Taiwan

Dietary attributes

Gluten-Free
Halal
Lactose-Free
Trans-Fat Free
Vegetarian

FILTER BY

Brand

Ai Zhi Wei
Asahiya
Bamboo House
Bull Head
Cherry Grandfather
Chiao E
Dong Quan
Double Beauty
Duo He Tang
Food People
Foodpro
Genki Forest
Green Farm
Guan Yih
Hsin Lai Yuan
Hsin Tung Yang
Hu Wang
Hui Xiang
Jiang Ji
Jin Man Tang
Jiu Fen
Kim Lan
Kong Yen
Kua Kua Yuan
Kuang Chuan
Long Home
Ming Teh
Oceanic
Pai Chia Chen
Shang Yuan
Shuang Yeh Achino
Sunright
Suo Zhan
Tai Yuan
Taihodien
Tatung
Tomax
Uncle A-Zai
Ve Wong
Vintonic
Wei Lih
Yuan Xiang Ren
View more
View less

Price

<$3
$3 - $5
$5 - $10
$10 - $25
>$25

Country of origin

China
Taiwan

Dietary attributes

Gluten-Free
Halal
Lactose-Free
Trans-Fat Free
Vegetarian

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Brand

Ai Zhi Wei
Asahiya
Bamboo House
Bull Head
Cherry Grandfather
Chiao E
Dong Quan
Double Beauty
Duo He Tang
Food People
Foodpro
Genki Forest
Green Farm
Guan Yih
Hsin Lai Yuan
Hsin Tung Yang
Hu Wang
Hui Xiang
Jiang Ji
Jin Man Tang
Jiu Fen
Kim Lan
Kong Yen
Kua Kua Yuan
Kuang Chuan
Long Home
Ming Teh
Oceanic
Pai Chia Chen
Shang Yuan
Shuang Yeh Achino
Sunright
Suo Zhan
Tai Yuan
Taihodien
Tatung
Tomax
Uncle A-Zai
Ve Wong
Vintonic
Wei Lih
Yuan Xiang Ren
View more
View less

Price

<$3
$3 - $5
$5 - $10
$10 - $25
>$25

Country of origin

China
Taiwan

Dietary attributes

Gluten-Free
Halal
Lactose-Free
Trans-Fat Free
Vegetarian

FILTER BY

Brand

Ai Zhi Wei
Asahiya
Bamboo House
Bull Head
Cherry Grandfather
Chiao E
Dong Quan
Double Beauty
Duo He Tang
Food People
Foodpro
Genki Forest
Green Farm
Guan Yih
Hsin Lai Yuan
Hsin Tung Yang
Hu Wang
Hui Xiang
Jiang Ji
Jin Man Tang
Jiu Fen
Kim Lan
Kong Yen
Kua Kua Yuan
Kuang Chuan
Long Home
Ming Teh
Oceanic
Pai Chia Chen
Shang Yuan
Shuang Yeh Achino
Sunright
Suo Zhan
Tai Yuan
Taihodien
Tatung
Tomax
Uncle A-Zai
Ve Wong
Vintonic
Wei Lih
Yuan Xiang Ren
View more
View less

Price

<$3
$3 - $5
$5 - $10
$10 - $25
>$25

Country of origin

China
Taiwan

Dietary attributes

Gluten-Free
Halal
Lactose-Free
Trans-Fat Free
Vegetarian

Food People

168 products
Filter

FILTER BY

Brand

Ai Zhi Wei
Asahiya
Bamboo House
Bull Head
Cherry Grandfather
Chiao E
Dong Quan
Double Beauty
Duo He Tang
Food People
Foodpro
Genki Forest
Green Farm
Guan Yih
Hsin Lai Yuan
Hsin Tung Yang
Hu Wang
Hui Xiang
Jiang Ji
Jin Man Tang
Jiu Fen
Kim Lan
Kong Yen
Kua Kua Yuan
Kuang Chuan
Long Home
Ming Teh
Oceanic
Pai Chia Chen
Shang Yuan
Shuang Yeh Achino
Sunright
Suo Zhan
Tai Yuan
Taihodien
Tatung
Tomax
Uncle A-Zai
Ve Wong
Vintonic
Wei Lih
Yuan Xiang Ren
View more
View less

Price

<$3
$3 - $5
$5 - $10
$10 - $25
>$25

Country of origin

China
Taiwan

Dietary attributes

Gluten-Free
Halal
Lactose-Free
Trans-Fat Free
Vegetarian

FILTER BY

Brand

Ai Zhi Wei
Asahiya
Bamboo House
Bull Head
Cherry Grandfather
Chiao E
Dong Quan
Double Beauty
Duo He Tang
Food People
Foodpro
Genki Forest
Green Farm
Guan Yih
Hsin Lai Yuan
Hsin Tung Yang
Hu Wang
Hui Xiang
Jiang Ji
Jin Man Tang
Jiu Fen
Kim Lan
Kong Yen
Kua Kua Yuan
Kuang Chuan
Long Home
Ming Teh
Oceanic
Pai Chia Chen
Shang Yuan
Shuang Yeh Achino
Sunright
Suo Zhan
Tai Yuan
Taihodien
Tatung
Tomax
Uncle A-Zai
Ve Wong
Vintonic
Wei Lih
Yuan Xiang Ren
View more
View less

Price

<$3
$3 - $5
$5 - $10
$10 - $25
>$25

Country of origin

China
Taiwan

Dietary attributes

Gluten-Free
Halal
Lactose-Free
Trans-Fat Free
Vegetarian

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Brand

Ai Zhi Wei
Asahiya
Bamboo House
Bull Head
Cherry Grandfather
Chiao E
Dong Quan
Double Beauty
Duo He Tang
Food People
Foodpro
Genki Forest
Green Farm
Guan Yih
Hsin Lai Yuan
Hsin Tung Yang
Hu Wang
Hui Xiang
Jiang Ji
Jin Man Tang
Jiu Fen
Kim Lan
Kong Yen
Kua Kua Yuan
Kuang Chuan
Long Home
Ming Teh
Oceanic
Pai Chia Chen
Shang Yuan
Shuang Yeh Achino
Sunright
Suo Zhan
Tai Yuan
Taihodien
Tatung
Tomax
Uncle A-Zai
Ve Wong
Vintonic
Wei Lih
Yuan Xiang Ren
View more
View less

Price

<$3
$3 - $5
$5 - $10
$10 - $25
>$25

Country of origin

China
Taiwan

Dietary attributes

Gluten-Free
Halal
Lactose-Free
Trans-Fat Free
Vegetarian

FILTER BY

Brand

Ai Zhi Wei
Asahiya
Bamboo House
Bull Head
Cherry Grandfather
Chiao E
Dong Quan
Double Beauty
Duo He Tang
Food People
Foodpro
Genki Forest
Green Farm
Guan Yih
Hsin Lai Yuan
Hsin Tung Yang
Hu Wang
Hui Xiang
Jiang Ji
Jin Man Tang
Jiu Fen
Kim Lan
Kong Yen
Kua Kua Yuan
Kuang Chuan
Long Home
Ming Teh
Oceanic
Pai Chia Chen
Shang Yuan
Shuang Yeh Achino
Sunright
Suo Zhan
Tai Yuan
Taihodien
Tatung
Tomax
Uncle A-Zai
Ve Wong
Vintonic
Wei Lih
Yuan Xiang Ren
View more
View less

Price

<$3
$3 - $5
$5 - $10
$10 - $25
>$25

Country of origin

China
Taiwan

Dietary attributes

Gluten-Free
Halal
Lactose-Free
Trans-Fat Free
Vegetarian