Search
Shopping cart
Cart
Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Taiwan(202)
Singapore(22)
South Korea(4)

Dietary attributes

Halal(3)
Vegetarian(2)
Gluten-Free(5)
Trans-Fat Free(5)
Lactose-Free(5)

Brand

Food People(65)
Jiang Ji(17)
Bull Head(10)
Casa(10)
Tomax(10)
Tradition(9)
Kuang Chuan(9)
Pai Chia Chen(7)
Rivon(7)
Jin Man Tang(6)
Ttl(5)
Vintonic(5)
Tatung(4)
Sunright(4)
Duo He Tang(4)
Shang Yuan(4)
Gui Guan Laurel(4)
Hsin Tung Yang(4)
Yuan Xiang Ren(4)
Bamboo House(4)
Suo Zhan(3)
Blackbridge(3)
Kua Kua Yuan(3)
Gui Guan(3)
No Meating(2)
Tomax Spicer(2)
Kim Lan(2)
Asahiya(1)
Daejunongsan (1)
Kuang Chuan Tea Time(1)
Guan Yih(1)
Foodpeople(1)
Dongsuh Food(1)
Hwami(1)
Taste For Life(1)
Daejunongsan(1)
Ottogi(1)
Tomax -(1)
Kong Yen(1)
Chi Mei(1)
Chen Ji(1)
Uncle A-Zai(1)
Uncle Sweet(1)
BOMY(1)
Kkoh Shaem(1)
View more
View less

Price

<$3(5)
$3 - $5(35)
$5 - $10(96)
$10 - $25(56)
>$25(36)

Promotions

Support Local(222)

FILTER BY

Country/place of origin

Taiwan(202)
Singapore(22)
South Korea(4)

Dietary attributes

Halal(3)
Vegetarian(2)
Gluten-Free(5)
Trans-Fat Free(5)
Lactose-Free(5)

Brand

Food People(65)
Jiang Ji(17)
Bull Head(10)
Casa(10)
Tomax(10)
Tradition(9)
Kuang Chuan(9)
Pai Chia Chen(7)
Rivon(7)
Jin Man Tang(6)
Ttl(5)
Vintonic(5)
Tatung(4)
Sunright(4)
Duo He Tang(4)
Shang Yuan(4)
Gui Guan Laurel(4)
Hsin Tung Yang(4)
Yuan Xiang Ren(4)
Bamboo House(4)
Suo Zhan(3)
Blackbridge(3)
Kua Kua Yuan(3)
Gui Guan(3)
No Meating(2)
Tomax Spicer(2)
Kim Lan(2)
Asahiya(1)
Daejunongsan (1)
Kuang Chuan Tea Time(1)
Guan Yih(1)
Foodpeople(1)
Dongsuh Food(1)
Hwami(1)
Taste For Life(1)
Daejunongsan(1)
Ottogi(1)
Tomax -(1)
Kong Yen(1)
Chi Mei(1)
Chen Ji(1)
Uncle A-Zai(1)
Uncle Sweet(1)
BOMY(1)
Kkoh Shaem(1)
View more
View less

Price

<$3(5)
$3 - $5(35)
$5 - $10(96)
$10 - $25(56)
>$25(36)

Promotions

Support Local(222)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Taiwan(202)
Singapore(22)
South Korea(4)

Dietary attributes

Halal(3)
Vegetarian(2)
Gluten-Free(5)
Trans-Fat Free(5)
Lactose-Free(5)

Brand

Food People(65)
Jiang Ji(17)
Bull Head(10)
Casa(10)
Tomax(10)
Tradition(9)
Kuang Chuan(9)
Pai Chia Chen(7)
Rivon(7)
Jin Man Tang(6)
Ttl(5)
Vintonic(5)
Tatung(4)
Sunright(4)
Duo He Tang(4)
Shang Yuan(4)
Gui Guan Laurel(4)
Hsin Tung Yang(4)
Yuan Xiang Ren(4)
Bamboo House(4)
Suo Zhan(3)
Blackbridge(3)
Kua Kua Yuan(3)
Gui Guan(3)
No Meating(2)
Tomax Spicer(2)
Kim Lan(2)
Asahiya(1)
Daejunongsan (1)
Kuang Chuan Tea Time(1)
Guan Yih(1)
Foodpeople(1)
Dongsuh Food(1)
Hwami(1)
Taste For Life(1)
Daejunongsan(1)
Ottogi(1)
Tomax -(1)
Kong Yen(1)
Chi Mei(1)
Chen Ji(1)
Uncle A-Zai(1)
Uncle Sweet(1)
BOMY(1)
Kkoh Shaem(1)
View more
View less

Price

<$3(5)
$3 - $5(35)
$5 - $10(96)
$10 - $25(56)
>$25(36)

Promotions

Support Local(222)

FILTER BY

Country/place of origin

Taiwan(202)
Singapore(22)
South Korea(4)

Dietary attributes

Halal(3)
Vegetarian(2)
Gluten-Free(5)
Trans-Fat Free(5)
Lactose-Free(5)

Brand

Food People(65)
Jiang Ji(17)
Bull Head(10)
Casa(10)
Tomax(10)
Tradition(9)
Kuang Chuan(9)
Pai Chia Chen(7)
Rivon(7)
Jin Man Tang(6)
Ttl(5)
Vintonic(5)
Tatung(4)
Sunright(4)
Duo He Tang(4)
Shang Yuan(4)
Gui Guan Laurel(4)
Hsin Tung Yang(4)
Yuan Xiang Ren(4)
Bamboo House(4)
Suo Zhan(3)
Blackbridge(3)
Kua Kua Yuan(3)
Gui Guan(3)
No Meating(2)
Tomax Spicer(2)
Kim Lan(2)
Asahiya(1)
Daejunongsan (1)
Kuang Chuan Tea Time(1)
Guan Yih(1)
Foodpeople(1)
Dongsuh Food(1)
Hwami(1)
Taste For Life(1)
Daejunongsan(1)
Ottogi(1)
Tomax -(1)
Kong Yen(1)
Chi Mei(1)
Chen Ji(1)
Uncle A-Zai(1)
Uncle Sweet(1)
BOMY(1)
Kkoh Shaem(1)
View more
View less

Price

<$3(5)
$3 - $5(35)
$5 - $10(96)
$10 - $25(56)
>$25(36)

Promotions

Support Local(222)

Food People

228 products
https://media.nedigital.sg/fairprice/images/77b70397-eff3-4f04-8470-18d9fe0b055f/MP-Food-People-LandingBanner-Jun2020.jpg
Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Taiwan(202)
Singapore(22)
South Korea(4)

Dietary attributes

Halal(3)
Vegetarian(2)
Gluten-Free(5)
Trans-Fat Free(5)
Lactose-Free(5)

Brand

Food People(65)
Jiang Ji(17)
Bull Head(10)
Casa(10)
Tomax(10)
Tradition(9)
Kuang Chuan(9)
Pai Chia Chen(7)
Rivon(7)
Jin Man Tang(6)
Ttl(5)
Vintonic(5)
Tatung(4)
Sunright(4)
Duo He Tang(4)
Shang Yuan(4)
Gui Guan Laurel(4)
Hsin Tung Yang(4)
Yuan Xiang Ren(4)
Bamboo House(4)
Suo Zhan(3)
Blackbridge(3)
Kua Kua Yuan(3)
Gui Guan(3)
No Meating(2)
Tomax Spicer(2)
Kim Lan(2)
Asahiya(1)
Daejunongsan (1)
Kuang Chuan Tea Time(1)
Guan Yih(1)
Foodpeople(1)
Dongsuh Food(1)
Hwami(1)
Taste For Life(1)
Daejunongsan(1)
Ottogi(1)
Tomax -(1)
Kong Yen(1)
Chi Mei(1)
Chen Ji(1)
Uncle A-Zai(1)
Uncle Sweet(1)
BOMY(1)
Kkoh Shaem(1)
View more
View less

Price

<$3(5)
$3 - $5(35)
$5 - $10(96)
$10 - $25(56)
>$25(36)

Promotions

Support Local(222)

FILTER BY

Country/place of origin

Taiwan(202)
Singapore(22)
South Korea(4)

Dietary attributes

Halal(3)
Vegetarian(2)
Gluten-Free(5)
Trans-Fat Free(5)
Lactose-Free(5)

Brand

Food People(65)
Jiang Ji(17)
Bull Head(10)
Casa(10)
Tomax(10)
Tradition(9)
Kuang Chuan(9)
Pai Chia Chen(7)
Rivon(7)
Jin Man Tang(6)
Ttl(5)
Vintonic(5)
Tatung(4)
Sunright(4)
Duo He Tang(4)
Shang Yuan(4)
Gui Guan Laurel(4)
Hsin Tung Yang(4)
Yuan Xiang Ren(4)
Bamboo House(4)
Suo Zhan(3)
Blackbridge(3)
Kua Kua Yuan(3)
Gui Guan(3)
No Meating(2)
Tomax Spicer(2)
Kim Lan(2)
Asahiya(1)
Daejunongsan (1)
Kuang Chuan Tea Time(1)
Guan Yih(1)
Foodpeople(1)
Dongsuh Food(1)
Hwami(1)
Taste For Life(1)
Daejunongsan(1)
Ottogi(1)
Tomax -(1)
Kong Yen(1)
Chi Mei(1)
Chen Ji(1)
Uncle A-Zai(1)
Uncle Sweet(1)
BOMY(1)
Kkoh Shaem(1)
View more
View less

Price

<$3(5)
$3 - $5(35)
$5 - $10(96)
$10 - $25(56)
>$25(36)

Promotions

Support Local(222)

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Sort By

Relevancy

SORT BY

Relevancy

Filter

FILTER BY

Country/place of origin

Taiwan(202)
Singapore(22)
South Korea(4)

Dietary attributes

Halal(3)
Vegetarian(2)
Gluten-Free(5)
Trans-Fat Free(5)
Lactose-Free(5)

Brand

Food People(65)
Jiang Ji(17)
Bull Head(10)
Casa(10)
Tomax(10)
Tradition(9)
Kuang Chuan(9)
Pai Chia Chen(7)
Rivon(7)
Jin Man Tang(6)
Ttl(5)
Vintonic(5)
Tatung(4)
Sunright(4)
Duo He Tang(4)
Shang Yuan(4)
Gui Guan Laurel(4)
Hsin Tung Yang(4)
Yuan Xiang Ren(4)
Bamboo House(4)
Suo Zhan(3)
Blackbridge(3)
Kua Kua Yuan(3)
Gui Guan(3)
No Meating(2)
Tomax Spicer(2)
Kim Lan(2)
Asahiya(1)
Daejunongsan (1)
Kuang Chuan Tea Time(1)
Guan Yih(1)
Foodpeople(1)
Dongsuh Food(1)
Hwami(1)
Taste For Life(1)
Daejunongsan(1)
Ottogi(1)
Tomax -(1)
Kong Yen(1)
Chi Mei(1)
Chen Ji(1)
Uncle A-Zai(1)
Uncle Sweet(1)
BOMY(1)
Kkoh Shaem(1)
View more
View less

Price

<$3(5)
$3 - $5(35)
$5 - $10(96)
$10 - $25(56)
>$25(36)

Promotions

Support Local(222)

FILTER BY

Country/place of origin

Taiwan(202)
Singapore(22)
South Korea(4)

Dietary attributes

Halal(3)
Vegetarian(2)
Gluten-Free(5)
Trans-Fat Free(5)
Lactose-Free(5)

Brand

Food People(65)
Jiang Ji(17)
Bull Head(10)
Casa(10)
Tomax(10)
Tradition(9)
Kuang Chuan(9)
Pai Chia Chen(7)
Rivon(7)
Jin Man Tang(6)
Ttl(5)
Vintonic(5)
Tatung(4)
Sunright(4)
Duo He Tang(4)
Shang Yuan(4)
Gui Guan Laurel(4)
Hsin Tung Yang(4)
Yuan Xiang Ren(4)
Bamboo House(4)
Suo Zhan(3)
Blackbridge(3)
Kua Kua Yuan(3)
Gui Guan(3)
No Meating(2)
Tomax Spicer(2)
Kim Lan(2)
Asahiya(1)
Daejunongsan (1)
Kuang Chuan Tea Time(1)
Guan Yih(1)
Foodpeople(1)
Dongsuh Food(1)
Hwami(1)
Taste For Life(1)
Daejunongsan(1)
Ottogi(1)
Tomax -(1)
Kong Yen(1)
Chi Mei(1)
Chen Ji(1)
Uncle A-Zai(1)
Uncle Sweet(1)
BOMY(1)
Kkoh Shaem(1)
View more
View less

Price

<$3(5)
$3 - $5(35)
$5 - $10(96)
$10 - $25(56)
>$25(36)

Promotions

Support Local(222)